Tellijst

advertisement
Verklaring financiële inzameling Huis aan Huiscollecte
t/m 2017
Werkgroep
Coördinator
Adres
Plaats
:
:
:
:
Gehouden collecte in (): Huis aan Huis collecte voor project:
De ondergetekenden verklaren hiermee, dat het meegeleverde stortingsbewijs een bedrag van € bedraagt.
Dit bedrag wordt binnen een week gestort op:
IBAN NL04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas te Andijk
Onder vermelding van :
Met vermelding van registratienummer penningmeester ……………
De verklaring met kopie stortingsbewijs zo snel mogelijk sturen aan:
Dorcas, t.a.v. Backoffice, Postbus 12, 1619 ZG ANDIJK
Coördinator
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telnr.:
Functie:
d.d.
- 2017
Penningmeester/collectant
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telnr.
Functie:
d.d.
- 2017
Handtekening:
Handtekening:
Het is belangrijk voor Dorcas dat u als coördinator samen met de
penningmeester/collectant de opbrengst telt en stort. Zorg dat beide namen en
handtekeningen worden geplaatst. Dit i.v.m. de accountants controle.
Sinds juli 1998 is Dorcas in het bezit van het CBF-keurmerk. Het Centraal Bureau Fondsenwerving is
ingesteld door de overheid en controleert organisaties op een verantwoorde fondsenwerving en -besteding.
Om dit keurmerk te houden, dient Dorcas zo betrouwbaar en controleerbaar mogelijk te werk te gaan.
1
Download