PowerPoint-presentatie

advertisement
Thuiszorg en zorg voor wezen,
Zuid-Afrika
www.dorcas.nl
In actie voor de allerarmsten
Wereldwijd leven miljoenen mensen in diepe armoede. Dorcas legt zich
hier niet bij neer en werkt samen met lokale partnerorganisaties aan de
ontwikkeling van mensen en hun gemeenschappen.
Dorcas is een christelijke
organisatie en laat zich inspireren
door Mattheüs 25:31-46 uit de
Bijbel: zorgen voor de armen en
verdrukten. Met de hulp van
tienduizenden actieve vrijwilligers
en donateurs ondersteunen we
structureel 177 projecten in 17
landen. Ook bij noodsituaties
komen we in actie.
www.dorcas.nl
Mattheüs 25: 35 en 36
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,
ik was naakt, en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij,
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’
www.dorcas.nl
Thuiszorg en zorg voor wezen in het
Ngaka Modiri Molema-district
45 procent van de bevolking in dit
district leeft onder de
armoedegrens. 28 procent is
besmet met hiv.
Drugs- en alcoholmisbruik en
seksueel risicogedrag zijn aan de
orde van de dag. Weinig mensen
laten zich testen op hiv/aids 
door de armoede kunnen ze zich
geen medicijnen en goede
voeding veroorloven.
www.dorcas.nl
Dorcas komt in actie
Dorcas ondersteunt de partnerorganisatie Tlamalang-thuiszorg, die jaarlijks
achthonderd hiv/aidspatiënten ondersteunt en hen helpt hun situatie te
accepteren. (Wees)kinderen worden geholpen door hun onderwijs, eten en
psychische-sociale steun te bieden. Er is ook aandacht voor sport en spel.
www.dorcas.nl
Helpt u mee?
Dorcas wil de levensomstandigheden van
de mensen verbeteren
en hun hoop op een betere
toekomst geven.
Helpt u mee?
Kijk op www.dorcas.nl
voor meer informatie.
www.dorcas.nl
Kom ook in actie voor de allerarmsten!
Kijk op www.dorcas.nl.
www.dorcas.nl
Download