GOD Heb je ooit het verlangen gevoeld om iets speciaals te doen

advertisement
GOD
Heb je ooit het verlangen
gevoeld om iets speciaals te doen
voor iemand van wie je houdt??
DAT IS GOD
Die tot je spreekt...
Heb je ooit de droevenis en
eenzaamheid gevoeld van
iemand die op je afkomt of
naast je staat???
DAT IS GOD
Die jou uitkoos...
Heb je ooit aan iemand gedacht die je
erg dierbaar is en die je lang niet
gezien hebt...en dan opeens staat de
persoon voor je???
DAT IS GOD
Want niets is toeval...
Heb je ooit iets geweldigs ontvangen
waarom je nooit gevraagd had???
DAT IS GOD
Die alle geheimen kent die jij
goed verborgen houdt in je
hart...
Heb je je ooit in een moeilijke situatie
bevonden, waarvoor geen oplossing
voorhanden was, en als in een oogwenk
was daar de oplossing???
DAT IS GOD
Die
onvoorwaardelijk
onze problemen in
Zijn handen neemt
en helpt met
oplossen ervan...
Heb je ooit een immens verdriet in je ziel
gevoeld en dan – plotseling alsof je innerlijk
geïnfecteerd raakte met liefde –
overspoelde een onverklaarbaar gevoel van
vrede en harmonie je hele wezen???
DAT IS GOD
Die je in Zijn armen houdt en
je Zijn Shalom geeft
Ben je ooit zo moe geweest van het
leven, tot het punt dat je sterven
wilde...en dan plotseling vond je weer de
kracht om vol goed moed verder te gaan
DAT IS GOD
Hij is altijd daar aan jouw zijde,
liefdevol geleidt Hij ieder stap van
jouw levenspad...
Alles gaat beter wanneer
God de leiding heeft...
Denk je dat
deze
boodschap
toevallig naar
jou is
doorgestuurd?
??
DAT IS GOD
Die mijn hart
aanraakte...v
oor jou...
Hij inspireerde me om aan je te
denken, niet omdat je mijn
vriend(in) bent, maar vanwege het
feit dat jij van onschatbare waarde
bent in Zijn ogen...en in de
Laat God je hart
aanraken zodat je
zo geraakt wordt
om deze
boodschap met al
je vrienden te
delen...
Stuur deze boodschap naar al je
geliefden, vrienden en kennissen...
…omdat we het allemaal nodig
hebben, te weten dat
GOD ALTIJD MET ONS IS!!!
Laten we met iedereen delen dat…
GOD EEN GEWELDIG GROTE LIEFDE
VOOR ONS KOESTERT...
GLORIE AAN GOD!!!
Dank U, mijn
lieve, mooie,
trouwe,
goede GOD
Zijn zegen voor u
allen…
Download