PowerPoint-presentatie

advertisement
Hartelijk welkom
bij deze 14e Bijbelstudie:
“Met Christus gezeten in de hemel”
Elke christen deelt in deze geestelijke rijkdommen!
Elke christen deelt in deze geestelijke rijkdommen
Door eenvoudig geloof in Jezus is dit een geestelijke realiteit!
Elke christen deelt in deze geestelijke rijkdommen
Door eenvoudig geloof in Jezus is dit een geestelijke realiteit!
-
Ben je je bewust hoe rijk je als christen bent?
Elke christen deelt in deze geestelijke rijkdommen
Door eenvoudig geloof in Jezus is dit een geestelijke realiteit!
-
Ben je je bewust hoe rijk je als christen bent?
Leef je ook uit deze geestelijke rijkdom?
Elke christen deelt in deze geestelijke rijkdommen
Door eenvoudig geloof in Jezus is dit een geestelijke realiteit!
-
Ben je je bewust hoe rijk je als christen bent?
Leef je ook uit deze geestelijke rijkdom?
1 Korinthe 2:12  Opdat we zouden weten (…)
wat ons IS geschonken…
Wat is een christen door genade o.a. geschonken?
Wat is een christen door genade o.a. geschonken?
- Vergeving van zonden, de Heilige Geest in ons hart, eeuwig leven.
Wat is een christen door genade o.a. geschonken?
- Vergeving van zonden, de Heilige Geest in ons hart, eeuwig leven.
- De macht van de zonden is in ons leven verbroken.
Wat is een christen door genade o.a. geschonken?
- Vergeving van zonden, de Heilige Geest in ons hart, eeuwig leven.
- De macht van de zonden is in ons leven verbroken.
- We hebben een andere meester gekregen  Jezus is Heer!
Wat is een christen door genade o.a. geschonken?
- Vergeving van zonden, de Heilige Geest in ons hart, eeuwig leven.
- De macht van de zonden is in ons leven verbroken.
- We hebben een andere meester gekregen  Jezus is Heer!
- Een nieuwe identiteit ontvangen in Christus.
Wat is een christen door genade o.a. geschonken?
- Vergeving van zonden, de Heilige Geest in ons hart, eeuwig leven.
- De macht van de zonden is in ons leven verbroken.
- We hebben een andere meester gekregen  Jezus is Heer!
- Een nieuwe identiteit ontvangen in Christus.
- Een nieuwe gezagspositie ontvangen: Met Christus in de hemel!
We onderscheiden globaal drie hemelen  2 Korinthe 12:2
We onderscheiden globaal drie hemelen  2 Korinthe 12:2
- De aardse ofwel de wolkenhemel
We onderscheiden globaal drie hemelen  2 Korinthe 12:2
- De aardse ofwel de wolkenhemel
- De sterrenhemel / het heelal
We onderscheiden globaal drie hemelen  2 Korinthe 12:2
- De aardse ofwel de wolkenhemel
- De sterrenhemel / het heelal
- De hemel waar God en de engelen zich bevinden!
 de hemelse gewesten, de bovenzinnelijke wereld!
We onderscheiden globaal drie hemelen  2 Korinthe 12:2
- De aardse ofwel de wolkenhemel
- De sterrenhemel / het heelal
- De hemel waar God en de engelen zich bevinden!
 de hemelse gewesten, de bovenzinnelijke wereld!
In de lagere hemelse gewesten zijn anti-christelijke machten actief!
We onderscheiden globaal drie hemelen  2 Korinthe 12:2
- De aardse ofwel de wolkenhemel
- De sterrenhemel / het heelal
- De hemel waar God en de engelen zich bevinden!
 de hemelse gewesten, de bovenzinnelijke wereld!
In de lagere hemelse gewesten zijn anti-christelijke machten actief!!!
Met Christus gezet in de hemelse gewesten:
We onderscheiden globaal drie hemelen  2 Korinthe 12:2
- De aardse ofwel de wolkenhemel
- De sterrenhemel / het heelal
- De hemel waar God en de engelen zich bevinden!
 de hemelse gewesten, de bovenzinnelijke wereld!
In de lagere hemelse gewesten zijn anti-christelijke machten actief!
Met Christus gezet in de hemelse gewesten:
1. Efeze 1:20
 CHRISTUS
We onderscheiden globaal drie hemelen  2 Korinthe 12:2
- De aardse ofwel de wolkenhemel
- De sterrenhemel / het heelal
- De hemel waar God en de engelen zich bevinden!
 de hemelse gewesten, de bovenzinnelijke wereld!
In de lagere hemelse gewesten zijn anti-christelijke machten actief!
Met Christus gezet in de hemelse gewesten:
1. Efeze 1:20
2. Efeze 2:6
 CHRISTUS
 CHRISTEN
Twee voorbeelden:
Twee voorbeelden
1. Hogepriester in het O.T.
Twee voorbeelden
1. Hogepriester O.T.  Exodus 39: kleding van de hogepriester!
Twee voorbeelden:
1. Hogepriester O.T.  Exodus 39: kleding van de hogepriester!
- Hij was de representant van Israël bij de Heere God.
Twee voorbeelden:
1. Hogepriester O.T.  Exodus 39: kleding van de hogepriester!
- Hij was de representant van Israël bij de Heere God.
- Hij droeg een borstschild of efod tot in het Heilige der Heilige.
Twee voorbeelden:
1. Hogepriester O.T.  Exodus 39: kleding van de hogepriester!
- Hij was de representant van Israël bij de Heere God.
- Hij droeg een borstschild of efod tot in het Heilige der Heilige.
Twee voorbeelden:
1. Hogepriester O.T.  Exodus 39: kleding van de hogepriester!
- Hij was de representant van Israël bij de Heere God.
- Hij droeg een borstschild of efod tot in het Heilige der Heilige.
Wie is onze Hogepriester?  De Heere Jezus Christus!
Twee voorbeelden:
1. De Heere Jezus Christus is onze Hogepriester
2. De gemeente is het Lichaam van Christus  1 Korinthe 12
Twee voorbeelden:
1. De Heere Jezus Christus is onze Hogepriester
2. De gemeente is het Lichaam van Christus  1 Korinthe 12
- De Heere Jezus het Hoofd, en wij de leden, het Lichaam.
Twee voorbeelden:
1. De Heere Jezus Christus is onze Hogepriester
2. De gemeente is het Lichaam van Christus  1 Korinthe 12
- De Heere Jezus het Hoofd, en wij de leden, het Lichaam.
Twee voorbeelden:
1. De Heere Jezus Christus is onze Hogepriester
2. De gemeente is het Lichaam van Christus
Dat betekent concreet:
Twee voorbeelden:
1. De Heere Jezus Christus is onze Hogepriester
2. De gemeente is het Lichaam van Christus
Dat betekent concreet:
- Zijn realiteit is onze realiteit!
Twee voorbeelden:
1. De Heere Jezus Christus is onze Hogepriester
2. De gemeente is het Lichaam van Christus
Dat betekent concreet:
- Zijn realiteit is onze realiteit!
- Als Christus in de Hemel is dan zijn wij daar ook….!
Twee voorbeelden:
1. De Heere Jezus Christus is onze Hogepriester
2. De gemeente is het Lichaam van Christus
Dat betekent concreet:
- Zijn realiteit is onze realiteit!
- Als Christus in de Hemel is dan zijn wij daar ook!
- Als Lichaam van het Hoofd zijn wij geestelijk daar waar Hij is!
Vijf positiekenmerken van Christus en de christen n.a.v. Efeze 1:21:
Vijf positiekenmerken van Christus en de christen n.a.v. Efeze 1:21 :
• Boven overheid
Vijf positiekenmerken van Christus en de christen n.a.v. Efeze 1:21 :
• Boven overheid
Bestuur, gezag, hoge bestuursfunctie…
Vijf positiekenmerken van Christus en de christen n.a.v. Efeze 1:21 :
• Boven overheid
Bestuur, gezag, hoge bestuursfunctie…
• Boven alle macht
Vijf positiekenmerken van Christus en de christen n.a.v. Efeze 1:21 :
• Boven overheid
Bestuur, gezag, hoge bestuursfunctie…
• Boven alle macht
Een situatie waar iemands mogelijkheden om iets te doen niet begrensd
worden door personen of zaken met een hogere autoriteit.
Vijf positiekenmerken van Christus en de christen n.a.v. Efeze 1:21 :
• Boven overheid
Bestuur, gezag, hoge bestuursfunctie…
• Boven alle macht
Een situatie waar iemands mogelijkheden om iets te doen niet begrensd
worden door personen of zaken met een hogere autoriteit.
• Boven alle kracht
Vijf positiekenmerken van Christus en de christen n.a.v. Efeze 1:21 :
• Boven overheid
Bestuur, gezag, hoge bestuursfunctie…
• Boven alle macht
Een situatie waar iemands mogelijkheden om iets te doen niet begrensd
worden door personen of zaken met een hogere autoriteit.
• Boven alle kracht
- Grieks dynamiet  het vermogen dat iemand of iets heeft om iets te doen.
Vijf positiekenmerken van Christus en de christen n.a.v. Efeze 1:21 :
• Boven overheid
Bestuur, gezag, hoge bestuursfunctie…
• Boven alle macht
Een situatie waar iemands mogelijkheden om iets te doen niet begrensd
worden door personen of zaken met een hogere autoriteit.
• Boven alle kracht
- Grieks dynamiet  het vermogen dat iemand of iets heeft om iets te doen.
- Bij machten en krachten gaat het gezien andere teksten in de brief ook
over geestelijke wezens!
Vijf positiekenmerken van Christus en de christen n.a.v. Efeze 1:21 :
• Boven overheid
Bestuur, gezag, hoge bestuursfunctie…
• Boven alle macht
Een situatie waar iemands mogelijkheden om iets te doen niet begrensd
worden door personen of zaken met een hogere autoriteit.
• Boven alle kracht
- Grieks dynamiet  het vermogen dat iemand of iets heeft om iets te doen.
- Bij machten en krachten gaat het gezien andere teksten in de brief ook
over geestelijke wezens!
• Boven alle heerschappij
Vijf positiekenmerken van Christus en de christen n.a.v. Efeze 1:21 :
• Boven overheid
Bestuur, gezag, hoge bestuursfunctie…
• Boven alle macht
Een situatie waar iemands mogelijkheden om iets te doen niet begrensd
worden door personen of zaken met een hogere autoriteit.
• Boven alle kracht
- Grieks dynamiet  het vermogen dat iemand of iets heeft om iets te doen.
- Bij machten en krachten gaat het gezien andere teksten in de brief ook
over geestelijke wezens!
• Boven alle heerschappij
Bovennatuurlijke heerschappij  in de brieven van Paulus aan Efeze en
Kolosse gaat het dan over de engelenmachten.
Vijf positiekenmerken van Christus en de christen n.a.v. Efeze 1:21 :
• Boven overheid
Bestuur, gezag, hoge bestuursfunctie…
• Boven alle macht
Een situatie waar iemands mogelijkheden om iets te doen niet begrensd
worden door personen of zaken met een hogere autoriteit.
• Boven alle kracht
- Grieks dynamiet  het vermogen dat iemand of iets heeft om iets te doen.
- Bij machten en krachten gaat het gezien andere teksten in de brief ook
over geestelijke wezens!
• Boven alle heerschappij
Bovennatuurlijke heerschappij  in de brieven van Paulus aan Efeze en
Kolosse gaat het dan over de engelenmachten.
• Boven alle naam die genoemd wordt
Vijf positiekenmerken van Christus en de christen n.a.v. Efeze 1:21 :
• Boven overheid
Bestuur, gezag, hoge bestuursfunctie…
• Boven alle macht
Een situatie waar iemands mogelijkheden om iets te doen niet begrensd
worden door personen of zaken met een hogere autoriteit.
• Boven alle kracht
- Grieks dynamiet  het vermogen dat iemand of iets heeft om iets te doen.
- Bij machten en krachten gaat het gezien andere teksten in de brief ook
over geestelijke wezens!
• Boven alle heerschappij
Bovennatuurlijke heerschappij  in de brieven van Paulus aan Efeze en
Kolosse gaat het dan over de engelenmachten.
• Boven alle naam die genoemd wordt
Het noemen of aanroepen van een naam heeft te maken met verering,
dienen en gehoorzamen.
Jezus Christus is dus gezeten boven alle machten en krachten!
Jezus Christus is dus gezeten boven alle machten en krachten!
- Hij is overwinnaar over zonde, dood, satan en al zijn demonen!
Jezus Christus is dus gezeten boven alle machten en krachten!
- Hij is overwinnaar over zonde, dood, satan en al zijn demonen!
- Zijn realiteit is onze realiteit!
Jezus Christus is dus gezeten boven alle machten en krachten!
- Hij is overwinnaar over zonde, dood, satan en al zijn demonen!
- Zijn realiteit is onze realiteit!
Christus laat Zijn gemeente delen in die overwinning (Rom. 8:37)
Wat betekent dit voor ons als christenen in 2014?
- Wij hebben een nieuwe gezagspositie ontvangen!
Jezus Christus is dus gezeten boven alle machten en krachten!
- Hij is overwinnaar over zonde, dood, satan en al zijn demonen!
- Zijn realiteit is onze realiteit!
Wat betekent dit voor ons als christenen in 2014?
- Wij hebben een nieuwe gezagspositie ontvangen!
- Vanuit die gezagspositie kan je optreden tegen zonden, satan etc.
Jezus Christus is dus gezeten boven alle machten en krachten!
- Hij is overwinnaar over zonde, dood, satan en al zijn demonen!
- Zijn realiteit is onze realiteit!
Wat betekent dit voor ons als christenen in 2014?
- Wij hebben een nieuwe gezagspositie ontvangen!
- Vanuit die gezagspositie kan je optreden tegen zonden, satan etc.
Jezus Christus is dus gezeten boven alle machten en krachten!
- Hij is overwinnaar over zonde, dood, satan en al zijn demonen!
- Zijn realiteit is onze realiteit!
Wat betekent dit voor ons als christenen in 2014?
- Wij hebben een nieuwe gezagspositie ontvangen!
- Vanuit die gezagspositie kan je optreden tegen zonden, satan etc.
Satan en zijn demonen wijken
niet voor een natuurlijk mens,
maar wel voor een wedergeboren mens die optreedt in
de autoriteit van Jezus!
Jacobus 4:7
Samenvattend:
Samenvattend:
We zijn met Christus:
Samenvattend:
We zijn met Christus:
-
GEKRUISIGD
Samenvattend:
We zijn met Christus:
-
GEKRUISIGD
De zonde heeft geen heerschappij meer over ons!
Samenvattend:
We zijn met Christus:
-
GEKRUISIGD
De zonde heeft geen heerschappij meer over ons!
-
OPGESTAAN
Samenvattend:
We zijn met Christus:
-
GEKRUISIGD
De zonde heeft geen heerschappij meer over ons!
-
OPGESTAAN
Dagelijks leven dooren uit de kracht van Jezus’ opstanding!
Samenvattend:
We zijn met Christus:
-
GEKRUISIGD
De zonde heeft geen heerschappij meer over ons!
-
OPGESTAAN
Dagelijks leven dooren uit de kracht van Jezus’ opstanding!
-
GEZET IN DE HEMEL
Samenvattend:
We zijn met Christus:
-
GEKRUISIGD
De zonde heeft geen heerschappij meer over ons!
-
OPGESTAAN
Dagelijks leven dooren uit de kracht van Jezus’ opstanding!
-
GEZET IN DE HEMEL
We hebben nieuwe gezagspositie ontvangen!
Samenvattend:
We zijn met Christus:
-
GEKRUISIGD
De zonde heeft geen heerschappij meer over ons!
-
OPGESTAAN
Dagelijks leven dooren uit de kracht van Jezus’ opstanding!
-
GEZET IN DE HEMEL
We hebben nieuwe gezagspositie ontvangen!
Download