Implementatie van IPS in Nederland: is het uitvoerbaar?

advertisement
Implementatie van IPS
in Nederland: is het
uitvoerbaar?
• Resultaten van een
implementatieonderzoek
N. van Erp, F. Giesen, L. van Leeuwen, J. van Weeghel
Trimbos-instituut 2006
1
Inhoud presentatie
• Wat houdt IPS in: wat zijn de
basisprincipes van IPS? Waarom willen
we IPS in Nederland invoeren?
• Is het mogelijk om IPS in Nederland in te
voeren? Wat zijn de eerste ervaringen in
vier Nederlandse regio’s?
30 maart 2006
Studieconferentie IPS
Trimbos-instituut 2006
2
Wat is IPS?
IPS is een methode van arbeidsintegratie voor
mensen met ernstige psychische stoornissen.
Kenmerken:
- Focus op betaald werk
- Snel zoeken naar betaald werk
- Voorkeuren van cliënt staan centraal
- Langdurige ondersteuning
- Integratie van arbeidsbegeleiding in
GGZ-teams
30 maart 2006
Studieconferentie IPS
Trimbos-instituut 2006
3
Waarom IPS in Nederland?
• Arbeidsparticipatie van mensen met
ernstige psychische stoornissen is laag
(< 10%)
• Veel mensen met ernstige psychische
stoornissen willen (opnieuw) aan het
werk, mits de condities gunstig zijn
• IPS is een evidence based interventie,
dat wil zeggen bewezen effectief
30 maart 2006
Studieconferentie IPS
Trimbos-instituut 2006
4
Is IPS in Nederland uitvoerbaar?
Implementatieonderzoek in vier regio’s
(Eindhoven, Utrecht, Den Haag en Groningen)
Onderzoeksvragen:
- Hoe modelgetrouw wordt IPS toegepast?
30 maart 2006
Wat zijn bevorderende en belemmerende
factoren?
Wie zijn IPS-cliënten? Hoeveel cliënten
hebben betaald werk gevonden?
Studieconferentie IPS
Trimbos-instituut 2006
5
Methode
• Drie metingen uitgevoerd
– Afname modeltrouwschaal
– Procesevaluatie (interview betrokkenen)
• Tussentijdse monitoring implementatieproces
• Cliëntmonitoring
– Kenmerken cliënten
– Aantal cliënten met betaalde baan
– Kenmerken banen
30 maart 2006
Studieconferentie IPS
Trimbos-instituut 2006
6
Modeltrouwscores
70
fidelityscore
60
50
30
A
B
C
20
D
40
10
0
0
12
24 maanden
meetmoment
30 maart 2006
Studieconferentie IPS
Trimbos-instituut 2006
7
Bevorderende factoren
• Deskundige en enthousiaste projectleider
• Draagvlak in IPS-team
• Deskundige en enthousiaste
trajectbegeleiders
• Goede integratie in GGZ-teams
• Draagvlak in GGZ-teams
30 maart 2006
Studieconferentie IPS
Trimbos-instituut 2006
8
Belemmerende factoren
• Geringe aanstelling en (tijdelijke) uitval
trajectbegeleiders
• Geringe aanstelling en (tijdelijke) uitval
projectleiders
• Onvoldoende financiële middelen voor
trajecten
• Weinig overleg & supervisie IPS-team
• Geringe kennis wet- en regelgeving
• Moeizame samenwerking IPS-partners
30 maart 2006
Studieconferentie IPS
Trimbos-instituut 2006
9
Kenmerken cliënten (n=233)
•
•
•
•
•
•
•
•
74% man
84% van Nederlandse afkomst
42% alleenwonend, 10% in BW, 12% in PC
83% bijstands- WAO- of Wajong-uitkering
46% geen arbeidsmatige bezigheden
76% diagnose schizofrenie/psychosespectrum
Gemiddeld 35 jaar
Gemiddeld 8 jaar contact met de GGZ
 Beoogde doelgroep is bereikt
30 maart 2006
Studieconferentie IPS
Trimbos-instituut 2006
10
Aantal cliënten aan het werk
• 39% (122 cliënten) uitgevallen
• 18% (56 cliënten) regulier betaald werk
• 3% (9 cliënten) betaald werk in de
Sociale Werkvoorziening
• 21% (65 cliënten) betaald werk (SW of
regulier)
 Stijgende lijn: tweede jaar succesvoller
30 maart 2006
Studieconferentie IPS
Trimbos-instituut 2006
11
Typen contracten
• 17% (7 cliënten) voor onbepaalde tijd
• 45% (19 cliënten) <0,5 jaar
• 38% (16 cliënten) ≥ 0,5 jaar
• Gemiddeld 22 uur per week
30 maart 2006
Studieconferentie IPS
Trimbos-instituut 2006
12
Conclusies
• In twee van de vier regio’s is de IPSimplementatie bevredigend verlopen
• Deze twee regio’s hadden tevens:
– de meeste cliënten aan het werk (25% en
19%)
– cliënten met een lichtere problematiek
– cliënten met een gunstiger werksituatie
– de minste belemmerende en de meeste
bevorderende factoren
30 maart 2006
Studieconferentie IPS
Trimbos-instituut 2006
13
Tot slot
• Regio’s gemotiveerd voor integrale
aanpak IPS
• Verbetering financiering IPS-trajecten
• Trainingsaanbod en praktische
handreikingen ontwikkelen
• RCT uitgevoerd naar effectiviteit IPS in
Nederland
30 maart 2006
Studieconferentie IPS
Trimbos-instituut 2006
14
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards