Bijzondere Dag Alkmaar 2005

advertisement
Studiedag
Variété van de muzikale toepassing
Vrijdag 11 mei 2007
Plaats:
Conservatorium van de Hogeschool INHolland Alkmaar
Leergang Orthoagogische Muziekbegeleiding
Bergerweg 200 1817 MN Alkmaar
Tijd:
10.00 uur tot 18.00 uur
Kosten:
€ 30 p.p inclusief koffie/thee (excl.lunch)
Organisatie:
Remi Adriaansz
/ [email protected]
Betty Visser
/ [email protected]
Yolanda Hulscher / [email protected]
[email protected]
Programma:
10.00 uur
10.30 uur
12.30 tot 13.30 uur
Rabobankzaal
(Begane Grond, entree B-gebouw)
Ontvangst, koffie, thee
Welkom en aansluitend een plenaire
bijeenkomst op het thema “Variété van de
muzikale toepassing”
Restaurant Albron (1e etage B-gebouw)
Hier kunt u lunchen (ruime keus)
Conservatorium (4e etage A-gebouw)
13.45 tot 14.45 uur
Workshop ronde 1
Koffie/thee
15.00 tot 16.00 uur
Workshop ronde 2
Grote zaal (lokaal A-427)
16.00 tot 18.00 uur
Uitgebreide i n f o m a r k t , informeel samenzijn met
hapje en drankje.
De plenaire bijeenkomst: zien horen en beleven.
Tijdens deze bijeenkomst zal de toon van de dag worden gezet: verrassend, sprankelend en rijk aan
ideeën. Inleidingen over dit thema zullen worden afgewisseld met praktische intermezzo’s, waarbij
we allen in muzikale beweging komen. De muzikale toepassing in het groot. Een variété van
mogelijkheden. Komt dat zien, Komt dat zien, komt dat horen, komt dat horen, komt dat beleven!
Workshop 1 Kennismakingsworkshop mondharmonica.
Dit is een workshop voor de absolute beginners Mensen zien de mondharmonica vaak als een
speelgoedinstrument. Maar kenners weten beter: de mondharmonica kun je laten zingen, swingen,
janken, fluisteren en grommen. Het is een instrument dat de menselijke stem het meeste
benadert: je ademt er werkelijk muziek mee. Het is bovendien een laagdrempelig instrument:
goedkoop, handig mee te nemen, en je hoeft er geen noten voor te kunnen lezen. De
mondharmonica is het meest bespeelde instrument ter wereld. Je komt haar tegen in de blues,
hiphop, folk, country&western, lounge, reggae, jazz en klassieke muziek.
In deze workshop door Jervis Groeneveld (www.harmonicainstituut.nl) krijg je overzicht van de
belangrijkste stijlen en technieken en je kunt ook zelf meespelen. Naast een (diatonische)
mondharmonica in C is het enige wat je nodig hebt: je moet kunnen blazen en zuigen en je moet tot
10 kunnen tellen! Als je nog geen mondharmonica hebt, kun je deze eventueel in de workshop
kopen voor 8 euro.
Workshop 2 Succesvolle werkvormen.
Veel muziekwerkers kennen wel een aantal muzikale werkvormen. De meeste zijn opgedaan tijdens
hun opleiding en de eerste jaren daarna. Dan wordt het vaak routine. Ze zijn vaak goed en in veel
situaties toepasbaar. Toch wordt het wel eens tijd om nieuwe muzikale werkvormen op te doen.
Tijdens deze workshop kun je ze zelfs ruilen. Dus neem een eigen muzikale werkvorm mee en je
krijgt er een heleboel terug van de andere deelnemers. Geef je muzikale werkvorm een nieuw
leven! Tijdens deze workshop zullen vele uitgevoerd worden en bekeken naar hun toepassingsmogelijkheden. Niet alleen de geschiktheid voor diverse doelgroepen komt aan de orde, maar ook
de wijze van presenteren en methodische toepassing.
Workshop 3 Frame drum.
Isabella Verbruggen geeft regelmatig workshops, onder andere voor Alandi Retreat Site. Frame
drumming is ritme spelen op handdrums zoals de Arabische handtrom de Tar, de Bendir, of de
Egyptische riq met schellen. Het wervelende spel op drums gaat vergezeld van lopen en dansen op
de muziek. In de workshop duiken we in de geschiedenis, waardoor de framedrum als instrument in
onze handen wint aan kracht en betekenis…Wanneer we ons niet meer druk hoeven te maken over
de beheersing van een ritmepatroon, begint vaak een transopwekkende werking. De klanken van de
drums zullen samenvloeien! Het bespelen van de frame drum is vooral gebaseerd op
vingertechnieken. Frame drums zijn aanwezig deze dag!
Wie nieuwsgierig is geworden en meer wil weten, geeft zich op voor deze dynamische en
opwekkende workshop bij Isabella!
Workshop 4 Dirigeren
Leiding geven aan een muzikaal spel is niet alleen een kwestie van de maat slaan. Het gaat om het
geven van de juiste accenten, de musici duidelijk maken wat het stuk van hen verlangt. Dit juist
niet met te veel gebaar, maar wel het juiste gebaar. Rob de Jong, bekend van de Leergang OMB in
Alkmaar, met heel veel dirigeerervaring zal in deze workshop de deelnemers laten ervaren hoe men
zonder te veel misbaar het ensemble of het koor tot grotere prestaties kan leiden.
Workshop 5 De hoepel in de muziektherapie.
Joost Doodeman benoemd het gebruik van de hoepel als “Haarlemse wonderolie” De
mogelijkheden van een hoepel in de muziektherapie zijn misschien wel groter dan je denkt! De
hoepel als verbindend element, bruikbaar in het werk met jonge kinderen, met verstandelijk
gehandicapten, in de psychiatrie. De vertaalslag naar iedere doelgroep is door de muziekwerker zelf
te maken! Je kunt een hoepel samen vasthouden, je kan erin of eruit, je kan er ook op tikken, ook
in combinatie met muziekinstrumenten. Wil je de veelheid aan mogelijkheden ontdekken van de
hoepel, kom dan naar de verassende workshop van Joost!
Workshop 6 Werkvormen in intervisie/supervisie
Menig muziekwerker neemt deel aan supervisie- of intervisiegroepen om de kwaliteit van zijn werk
op peil te houden of te vergroten. Net als binnen de muziekbegeleiding kunnen binnen de supervisie
of intervisie belevingsgerichte, muzische en non-verbale werkvormen ingezet worden. Wat is de zin
en betekenis van het inzetten van werkvormen? Dit kun je te weten komen wanneer je creatieve
spelvormen zelf aan den lijve ondervindt. Wat te zeggen over supervisie en intervisie? Wat te
ervaren aan belevingsgerichte werkvormen? Hoe deze te combineren? Maak het mee! Onder leiding
van Jacqueline Koop, supervisor, wordt dit een belevingsgerichte workshop.
Workshop 7 De Panfluit
De panfluitworkshop wordt verzorgd door Hélène Kolkmeijer. In deze workshop maak je zelf kennis
met de panfluit en zijn achtergrond. Ook ontdek je de toepassingsmogelijkheden in het werkveld als
muziekwerker. “Wat ik zo bijzonder vind aan de panfluit, is de natuurlijke klank, het geluid van
ruisend bamboe” aldus Hélène. Volgens Hélène kan iedereen panfluit leren spelen, daar hoef je
geen noot voor te kunnen lezen. Specialiteit: ademtechniek. Het beoefenen van de panfluit is zeer
aan te raden aan mensen met ademhalingsproblemen (astmapatiënten) Hélène geeft hier speciale
aandacht aan. Voor gehandicapten kan het soms nog het enige instrument zijn, dat (soms met
individuele aanpassing) bespeeld kan worden. De studio van Hélène is zodanig ingericht, dat zij ook
les kan geven aan mensen in een rolstoel. Wil jij je ook laten verassen door het betoverende geluid
van de panfluit en er meer mee ondernemen, geef je dan vooral op bij deze workshop!
Workshop 8 Het gebruiken van klankschalen bij ouderen
Klankschalen worden steeds meer toegepast in werkvormen voor diverse doelgroepen. De aard van
het instrument leent zich voor beleving van het “onbenoembare”. Ook in de ouderenzorg zijn
klankschalen toepasbaar. Harald Friskorn heeft als omb-er in de ouderenzorg ervaringen
opgedaan, die hij graag wil delen met de deelnemers van deze workshop. Tevens zal hij de
deelnemers inspireren met de vele mogelijkheden die de klankschaal biedt. Hij is bezig met het
ontwikkelen van een methodiek voor dementerende ouderen, waar bij de klankschalen een
verrassend effect geven tot het aangaan van contact.
<<<<<<<<<<<<.-. >>>>>>>>>>
Hitlijst Weet u het nog?
Op de vorige studiedag, 7 april 2006, was er op de informatiemarkt een lijst te koop met allerlei tips
over boeken, cd’s en methodieken op het gebied van muziekbegeleiding (wel of niet therapeutisch).
De ideeën voor deze lijst zijn aangedragen door verschillende muziekwerkers. Heeft u nog
informatie/tips? U kunt ze mailen (vóór 31 maart) naar Marjan Bruijn ([email protected]) Ze
zullen verwerkt worden in een aanvullende lijst. Zowel de basislijst als de aanvullende lijst zijn te
koop op de informatiemarkt.
Prijs respectievelijk € 1,50 en € 0.50.
En nog dit…..
Pinautomaat Er is geen pinautomaat op de locatie of in de buurt, dus het advies is contant
geld mee te nemen voor lunch en infomarkt.
Recht op studiedag Dit is een officiële studiedag. Raadpleeg uw arbeidsovereenkomst! In
veel gevallen dient de uw werkgever u hier verlof voor te geven en eventuele kosten te
vergoeden. Op de dag zelf is hiervoor een bon verkrijgbaar aan de kassa. Betaling deelname
studiedag moet evengoed wel tevoren worden gestort.
Lunch. Lunch kan in het Albron restaurant worden genuttigd, kosten zijn voor eigen
rekening. Advies: bewaar de lunchbon voor de werkgever. (declaratie)
Infomarkt U kunt op die dag genieten van de informatiemarkt. Maar misschien hebt u zelf
wat te bieden. Als er belangstelling is voor een kraam/tafel op de infomarkt, dit liefst in
februari doorgeven aan Betty Visser ([email protected])
Aanmeldingsformulier Studiedag 2007
“ Variété van de muzikale toepassing”
Leergang Orthoagogische Muziekbegeleiding, Academy Inholland Alkmaar
Vóór 31 maart 2007 opsturen naar Ina Ooteman (planner)
Ina Ooteman
Wielingen 1
2401 DV Alphen aan den Rijn Tel: 0172-445465
of mail de gegevens door naar [email protected]
Ja, ik wil graag aanwezig zijn bij de Studiedag “ Variété..”
Het volledige bedrag van € 30, dat verschuldigd is voor de Studiedag, heb ik overgemaakt op
bankrekening 1158.52.980 t.n.v.Yolanda Duijm-Hulscher onder vermelding van:
aanmelding Studiedag “Variété” 2007 o.v.v de naam van de cursist(e)
Naam:………………………………………………….Werkveld:………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en Woonplaats:…………………………………………………………………………………….
Tel:…………-……………………… of 06-………………………………………………………………………….
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………..
Ik heb belangstelling voor:
Workshop ronde 1: 1e keus:
2e keus:
Workshop ronde 2: 1e keus:
2e keus:
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de bovenstaande keuzes/wensen m.b.t de workshops. Snel
reageren maakt goed plannen mogelijk!! Bij grote belangstelling voor een specifieke workshop zullen we echter
ook rekening houden met de totaalplanning.
Eind april 2007 zal een bevestiging worden verstuurd waarin staat in welke twee workshops je
bent ingedeeld.
De aanmelding is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Download