Hoofdstuk 8 - Noordhoff Uitgevers

advertisement
Auteur: Roeland Vrolijk
www.nieuwgeluid.noordhoff.nl
isbn: 978-90-01-81543-1
© 2013 Noordhoff Uitgevers bv
Hoofdstuk 8
Recht doen aan muzikale verschillen
Paragraaf 8.1 Variëren in oriënteren, b egeleiden en
evalueren
In deze paragraaf gaan we eerst in op de binnenmuzikale en
buitenmuzikale werkvormen.
Binnenmuzikale werkvorm: zijn de muziekactiviteiten die voortkomen uit
de domeinen met KVB-aspecten. Om de muziekles zo goed en muzikaal
mogelijk in te vullen, willen we dat je de muziek zelf gebruikt om muziek
uit te leggen.
Buitenmuzikale werkvorm: Je kunt deze beschouwen als niet direct
muzikale activiteiten. Het zijn activiteiten die je ook bij andere vakken kunt
gebruikt. We denken onder meer aan:
•
•
•
muziek koppelen aan een beeld of verhaalfragment
tekenen, proza of poëzie schrijven
diverse vormen van media inzetten: zoals tekst, video, audio en beeld
et cetera.
Oriënteren en muziek
Het oriënteren op een bepaalde muziekactiviteit heeft een voorbereidende
functie. Door de kinderen te oriënteren op een bepaald muzikaal
onderwerp of een domein raak je een element ervan. Je zult niet snel
direct op de inhoud ingaan.
Begeleiden en muziek
Nadat de kinderen in de oriëntatie zijn voorbereid op de kern van de les,
kunnen we kiezen voor het begeleiden van kinderen. Deze vorm van
onderwijs suggereert een volgende rol van de docent. Daarmee bedoelen
we dat het kind actief is en dat de leraar het kind volgt (op afstand). In de
fase van het begeleiden zien we vaak pure binnenmuzikale werkvormen.
Evalueren en muziek
Een andere mogelijkheid om verdieping te zoeken in muziek is het
evalueren van een activiteit. Onder evalueren verstaan we het volgende:
De kinderen en de leerkracht verzamelen, interpreteren en presenteren
muzikale leerinhouden teneinde de waarde van het resultaat of proces te
bepalen.
Samenvatting - hoofdstuk 8 |
1
Auteur: Roeland Vrolijk
www.nieuwgeluid.noordhoff.nl
isbn: 978-90-01-81543-1
© 2013 Noordhoff Uitgevers bv
Paragraaf 8.2 Ideeën van leerlingen en muzikale aspecten
Beginsituatie in kaart brengen
Wanneer we aan het begin staan van het ontwerpen van onderwijs is het
van belang om de beginsituatie in kaart te brengen. Dat houdt in dat we de
muzikale voorkennis en muzikale ervaringen op een rij zetten.
Structuur binnen de muzikale smaak van jonge mensen
Tabel 8.5 Structuur muzieksmaak jongeren van 12 tot 18 jaar
(2005)
Pop
Rock
AfroAmCAR
Highbrow
Dance
New urban
Top 40
Nederlandse
pop
Nederlands
levenslied
Gouwe ouwe
Metal
Punk
Gothic
Alternative
R&B
Hiphop
Latin
Dancehall
Reggae
Klassiek
Jazz
Soul
Singsong
Lounge
Gospel
Trance
Techno
Hardhouse
Electro
Rai
Turkse pop
Marokkaanse
pop
Bron: Switch On 2005, Qrius Research, Amsterdam
Paragraaf 8.3 Muziekonderwijs op maat
Zoals ieder mens muzikaal is, kan ook ieder mens muziekonderwijs volgen.
Dat betekent dat we het onderwijs ook daartoe kunnen inrichten. In deze
paragraaf geven we aan hoe muziekonderwijs met behulp van coöperatief
leren voor ieder kind toegankelijk kan zijn.
Paragraaf 8.4 Muziek en nieuwe media
We noemen onder andere het elektronisch schoolbord (activeboards,
smartboards en digiborden), maar de mogelijkheden zijn eindeloos. Media
zijn middelen met de mogelijkheid tot overdracht en verspreiding
van
kennis en informatie, zoals audio, beeld en video. Een bijzondere vorm is
multimedia waar gebruikgemaakt wordt van een techniek of toepassing
waarin tekst, beeld en geluid geïntegreerd zijn. Het vastleggen van en
terugkijken op leermomenten en producten versterkt het leerrendement
omdat je vaak niet alles ziet en hoort. Ook beschrijft de paragraaf de
mogelijkheden om gebruik te maken van de iPad: Yamaha notestar en
garageband.
Samenvatting - hoofdstuk 8 |
2
Download