The role of Music preferences in early adolescents

advertisement
Lehouck Florine

Abstract

Inleiding

Het onderzoek

Methode

Resultaten

Discussie

Onderzoek op 2 tijdstippen
283 Nederlandse ‘beste’ vriendschappen

Al studies in dit gebied verricht


Verklaringen muziek belangrijke rol vroegadolescente vriendschap:
◦ Social Identity Theory (SIT)
Sociale identiteit door het behoren tot een bepaalde muzikale
voorkeurgroep.
◦ Similarity-attraction Hypothesis (S-AH) &
Assortative mating perspective (AMP)
Meest aangetrokken door mensen die dezelfde attitudes,
waarden, gedragen en karaktertrekken hebben.
Delen hele leefwereld.
=> Jongeren populaire of niet-populaire muziek kiezen om
zich al dan niet van anderen te onderscheiden.



Hypothese 1: Vrienden tonen gelijkheid in
voorkeur voor specifiek muzikale dimensies
en in het volledige patroon van muzikale
voorkeur
Hypothese 2: Specifieke en volledige
gelijkheid voorspelt vriendschapsformatie
Hypothese 3: Specifieke en volledige
muziekvoorkeur voorspelt niet
vriendschapsstabiliteit

Deelnemers: Personen uit CONAMORE studies

Procedure: Invullen reeks vragenlijsten

Types vriendschap: vriend benoemen en rekening
als tot onderzoek behoort

Metingen a.d.h.v. 5-punten Likert schaal & 4
muzikale dimensies

Strategische analyse: Randomizeren, multivariate
tests

Grote muzikale gelijkheid zowel in specifieke als
volledige voorkeur in de vroege
vriendschapsrelaties
◦ Vanuit SIT: sociale identiteit van muziekgebaseerde
groep waartoe behoren
◦ Vanuit S-AT & AMP: aangetrokken door jongeren met
gelijke attitudes, waarden, gedragingen,
persoonlijkheid…


Geen bewijs verandering smaak als vriendschap
eindigt
Hypothese muzieksmaak belangrijker bij hogere
klasse jongeren dan lagere klasse jongeren



Niets beweren voor beste vriendschapsrelatie
want geen onderzoek verricht op ‘gewone’
vriendschap
Toekomstige studies meer metingen in
kortere tijdsintervallen & meer focussen op
(niet)vriendschap dan ‘beste’
vriendschapsrelatie
Geen bewijs voor vriendschapsstabiliteit
Download