Algemeen - KB Estate-Ware

advertisement
Goirle,
oktober 2012,
ons kenmerk: 2013-16/Ko
Betreft: Afdelingsactiviteit
“Studiedag AV-Producties 2013”
in CC “De Boodschap”, Nassaulaan 62-64, in Rijen
op zaterdag 26 januari 2013.
Hallo leden van fotoclubs, AV-producenten in clubverband of individueel, AV-vriendinnen en –vrienden.
Bovengenoemde Studiedag begint om10.30h en eindigt om ca. 16.45h.
De organisatie is toevertrouwd aan de leden van AV-Groep 1592,
een werkgroep van de Afdeling Brabant West van de Fotobond.
Deelname is voor iedereen mogelijk. Beginners en gevorderde AV-producenten zijn van harte welkom.
Voor deze dag worden alleen digitale AV-producties geaccepteerd.
De Studiedag wordt mede mogelijk gemaakt door een provinciale subsidie van de Provincie Noord-Brabant,
sponsoring door NDS AV Stumpfl NL in Houten en SOWISAN in Uitgeest.
Elke deelnemer mag met één productie inschrijven. Er worden op deze dag zo‘n ca. 20 producties
gepresenteerd èn besproken. De totale som van projectie- + besprekingstijd zal het uiteindelijke toelaatbare
aantal
AV-Producties bepalen. De organisatie behoudt zich daarbij het recht voor om keuze te maken uit het
aangeboden materiaal om een evenwichtig programma te krijgen van de dag.
Derhalve verzoeken wij u om direct met uw inschrijving uw productie
(per post of wetransfer, zie bijlagen voor adressen) aan ons toe te zenden!
De maker dient aanwezig te zijn bij de presentatie en het bespreken van haar/zijn AV-Productie.
Gratis deelname èn Gratis entree belangstellenden.
Uitgangspunt bij AV-Producties is: “het gebruik maken van stilstaande beelden”
e.e.a. als omschreven in de bijlage "INFO Studiedag AV-Producties 2013".
Volledig ingevulde formulieren, tezamen met uw productie, inzenden uiterlijk 7 december 2012.
Inschrijvingen welke na 7 december 2012 worden ontvangen vervallen automatisch.
Elke gepresenteerde AV-Productie wordt besproken door Lia Kok of Jan Roeleveld op de criteria:
rode draad/verhaal, fotografie, 3e beelden, geluidsband, overvloeiïngen enz..
e
Lia Kok fotografeert al vanaf haar 9 jaar en is eveneens al heel lang actief in de muziek. Dat haar passie
derhalve ligt bij beeld en geluid is niet verwonderlijk. Al meer dan 10 jaar is zij, samen met haar man Ben van
Bokhoven, actief als maker van audiovisuals. Lia is lid van de Stumpfl Gebruikers Groep en het Natuurfotografen
Verbond Nederland.
Jan Roeleveld is actief als AV-maker sinds 1975 en houdt zich sinds 1983 beroepsmatig bezig met de promotie
van de AV-hobby door te adviseren bij de aankoop van audiovisuele hard- en software. Jan was lid van diverse
jury’s bij binnen- en buitenlandse AV-festivals, gaf les in audiovisuele projectietechnieken voor de Nederlandse
Fotovakschool en is actief lid van verschillende audiovisuele werkgroepen zoals: AV-Creatief, Grenzeloos
Panorama, AV-Dialog, de Stumpfl Gebruikers Groep en ViaDia.
Het aanwezige publiek kan zich naar hartenlust mengen in de discussies over het getoonde werk.
Schroom niet om in te schrijven of als belangstellende te komen kijken naar de verrichtingen
in dit prachtige medium.
Er worden géén plaatsen bepaald of prijzen uitgedeeld naar rangorde van kwaliteit of inhoudelijk verhaal.
Beste secretaris van de foto-/digi-/diaclub,
De organisatie verzoekt je vriendelijk om deze brief (met info en inschrijfformulier) te
copiëren en/of per e-mail door te geven aan de AV-Producenten/belangstellenden in je club.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Vriendelijk groetend,
namens het Afdelingsbestuur en AV-Groep 1592,
Geert de Kock, coördinator studiedag 2013,
tel. 013-5433717
[email protected]
Bijlagen: * Info voor deelname en
* Inschrijfformulier Studiedag AV-Producties 2013.
Download