15 minutes of fame - Marijke Heine Schilderijen

advertisement
‘15 minutes of fame’
Wat verstaan we onder
sterrendom?
Sarah Bernhardt (1844 -1923)
Mark Twain: er zijn vijf soorten actrices: slechte, redelijke, goede, geweldige. En
dan heb je Sarah Bernardt
Anna Pavlova (1881 – 1931)
In de negentiende eeuw was sterrendom gekoppeld aan virtuositeit.
De opkomst van Hollywood
Kort na 1910 ontstond het fenomeen dat individuele artiesten zich
tot ‘filmsterren’ ontwikkelden. Daarmee werd het een bepalende
factor binnen het productiesysteem van Hollywood, met de fan als
consument en de ster als handelswaar.
Ze kregen een
voorbeeldfunctie
voor de
gemiddelde
Amerikaan en al
snel ontstonden
de eerste
tijdschriften
gewijd aan deze
sterren.
Marlene Diettrich (1901 – 1992)
Greta Garbo (1905 – 1990)
Hollywood ‘Walk of Fame’
Het idee ontstaat aan het begin van de jaren ’50
to "maintain the glory of a community whose
name means glamour and excitement in the
four corners of the world."
In 1960 werd de eerste ster geplaatst
Film
Televisie
Muziek
Radio
Theater
De jaren ’50 en ‘60
De opkomst van de populaire cultuur zet zich voort, onder andere door
de komst van de televisie. In de muziek is er de opkomst van nieuwe
stromingen waaronder de Rock ‘n’ Roll. De vernieuwde populaire
cultuur brengt ook nieuwe sterren met zich mee.
zeefdrukken door Andy Warhol
15 minutes of fame
Een van de beroemdste citaten van Andy Warhol is
In the future everyone will be famous for fifteen minutes.
vertaald: In de toekomst zal iedereen gedurende 15 minuten
wereldberoemd zijn.
Veel beroemde bezoekers van Warhols werkruimte ‘The Factory’
werden in de periode 1963-1966 voor de camera gezet, en gedurende 2 minuten en 45 seconden gefilmd, de lengte van de standaard filmrol. Meestal zijn dat statische portretten. Door de filmpjes
langzamer af te draaien worden de uitdrukkingen van de gezichten
sterk uitvergroot.
Het resultaat van deze films zijn ongeveer 500 films, door Warhol
"screentests" genoemd. Onder de geportretteerden zijn beroemde,
maar even zo vele onbekenden.
Leg uit hoe Warhol zijn uitspraak over 15 minutes of fame met
de filmportretten in praktijk bracht.
Tegenwoordig is het nog veel makkelijker om 15 minuten ‘beroemd’
te zijn. Denk aan Internet en reality Tv.
Leg bovenstaande uitspraak uit.
In 1988 maakte kunstenaar Jeff Koons onderstaand levensgroot beeld
van Michael Jackson en diens aapje Bubbles.
Een dergelijk beeld zou bedoeld kunnen zijn als eerbetoon aan de persoon, in dit geval Michael Jackson.
Noem twee aspecten van het beeld die verwijzen naar ‘eerbetoon’.
Een andere mogelijke interpretatie zou kunnen zijn dat het beeld ironisch bedoeld is.
Noem twee aspecten van het beeld die de indruk van ironie wekken.
< vergroting op volgende dia
Sterrenactivisme – Live Aid
fragment
In het fragment hoor je de Simple Minds,
Een pop-band uit de jaren’80.
Benoem twee muzikale kenmerken van
het fragment die deze band tot een
typische representant van de jaren’80 maken.
Het komt regelmatig voor dat popsterren zich inzetten voor een maatschappelijk doel. De inzet van een popster heeft vaak een positief
effect op het bereiken van het doel
Geef hiervoor een verklaring.
Ook voor de popster zelf is de inzet voor een ‘goed doel’ aantrekkelijk.
Leg dit uit.
Fragment Lady Gaga ft. Beyonce: Telephone
Jaarlijks reikt MTV voor diverse categorieën Music Video Awards uit,
bijvoorbeeld voor de beste videoclip, de beste choreografie, de beste
samenwerking, et cetera. In 2010 won Lady Gaga (artiestennaam voor
Stefani Germanotta) een aantal van deze Music Video Awards. De videoclip Telephone leverde haar de award op voor de beste samenwerking. Voor deze clip werkte Lady Gaga samen met collega popartiest
Beyoncé.
In het filmfragment zie je een deel van deze door Jonas Åkerlund geregisseerde, bijna 10 minuten durende videoclip. Het fragment vertoont
kenmerken van verschillende filmgenres, waaronder: 1. reclamefilm,
2. videoclip, 3. speelfilm en 4. tekenfilm
Benoem van elk van de vier genres een kenmerk. Beschrijf daarbij
van elk kenmerk een voorbeeld uit het videofragment.
In de videoclip wordt, onder andere door het sterk aanzetten van
clichés, in inhoud en vorm bewust gebruikgemaakt van overdrijving.
Geef aan wat hier het effect is van overdrijving.
fragment: Lady Gaga ft. Beyonce: Telephone
In de tweede helft van het filmfragment wordt er een dans uitgevoerd.
De danspassen worden uitgevoerd op de maat van de muziek, hierdoor is er een directe relatie tussen de muziek van de videoclip en de
dans. Er is daarnaast sprake van een thematische relatie tussen de
clip en de dans, én er is sprake van een relatie tussen de montage
van de clip en de dans.
Beschrijf de thematische relatie tussen dans en clip
Beschrijf de relatie tussen de montage van de clip en de dans.
Regisseur Åkerlund maakt voor diverse beroemde artiesten videoclips,
onder andere voor Madonna. In meerdere opzichten lijkt Madonna een
voorbeeld te zijn voor Lady Gaga. In haar clips verwijst Lady Gaga geregeld naar haar werk. Deze verwijzingen kunnen Gaga commercieel
voordeel opleveren en ze kan er artistieke waardering mee oogsten.
Geef aan hoe verwijzingen naar Madonna voor Lady Gaga commercieel voordeel op kunnen leveren.
Geef ook aan hoe Gaga door te verwijzen naar Madonna artistieke
waardering kan oogsten.
vorige dia: kreefttelefoon, door S. Dali, 1936
hieronder: Lady Gaga met kreeft-hoed
Bekijk de Kreefttelefoon uit 1936 van Dali
en de Kreefthoed die Lady Gaga draagt op de foto uit 2010.
Gaga streeft net als Dalí naar het creëren van een surrealistisch effect.
Leg uit op welke manier dit effect wordt bereikt.
Sommige critici vinden Lady Gaga niet meer dan een commercieel
mediafenomeen. Anderen vinden Gaga een kunstenares, te vergelijken
met de door haar bewonderde kunstenaar Andy Warhol.
Geef aan of je het wel of niet eens bent met de stelling dat
Lady Gaga een kunstenares is.
Onderbouw je stellingname met een argument dat gebaseerd is op
Telephone. (het muziekfragment van Lady Gaga).
Download