Amsterdam, feb - Balletschool Balance

advertisement
Amsterdam, 7 jan. 2009
Beste leerlingen en ouders,
nieuwsbrief 1-2009
Allereerst wensen we jullie allemaal een gezond en gelukkig nieuwjaar, en ……
blijf bewegen in 2009!
Dit voorjaar hebben we een aantal bijzondere activiteiten, waar ik uw speciale
aandacht voor vraag.
Tevens vindt u in deze brief o.a. informatie over vakanties en openbare lessen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Audities
Moderne dans Volwassenen
Dansstage Egelantier
Danswedstrijd 16 mei
Lesgeldbetalingen
Vakanties en openbare lessen
Peuterdans
1. Audities.
Als je voor je beroep later danser of danseres wilt worden, moet je jong beginnen.
Om te weten te komen of je daar geschikt voor bent: lenig, dansant en muzikaal
genoeg, kun je het beste auditie doen, als je in groep 5 of groep 6 zit.
De laatste auditie van dit seizoen voor de Nationale Balletacademie is op
zaterdag 17 januari in Amsterdam. Als je daaraan mee wilt doen kun je je
opgeven bij Albertine.
2. Moderne dans voor volwassenen.
Dit is een heerlijke ontspannen les met een natuurlijke vorm van bewegen op
moderne muziek. Deze les wordt gegeven door Linde Klaver.
Vanaf donderdag 5 maart 20.30 uur begint er weer een blokcursus van 4 weken.
Daarna, bij voldoende aanmeldingen, nog een 4 wekelijkse cursus vanaf 2 april
en de laatste vanaf 28 mei t/m 18 juni.
Kom gerust eens een gratis proefles doen.
3. Dansstage.
Op zondag 15 maart is er weer een dansstage in de Egelantier. Je kunt aan
allerlei lessen meedoen in verschillende dansstijlen, zoals klassiek ballet, flamenco,
jazzdans, enz. Vanaf 12 jaar kun je 1 of meerdere lessen doen.
Het is heel leuk om eens een andere danssoort uit te proberen!
De folder komt binnenkort uit en hangt dan op het prikbord. Je kunt deze ook zelf
aanvragen bij de Egelantier, Gasthuisvest 47 te Haarlem.
Z.O.Z.
Postadres: A.J. Binsbergen, H.Cleyndertweg 361, 1025 DR Amsterdam, Telefoon: 020 6343384, Linde 06-17595752
4. Danswedstrijd. De danswedstrijd is op zaterdag 16 mei om 15.00 uur in het
theater van de Egelantier , Gasthuisvest 47. Leerlingen vanaf 4 jaar van onze
Balletschool mogen zelf een dans maken op muziek die ze zelf kiezen. Je kunt
alleen of met anderen een dans maken. Ook met niet-leerlingen, zoals broertjes,
zusjes of vriendinnen. De kostuums moeten zelf verzorgd worden.
De dans mag niet langer zijn dan 2 ½ minuut. Het mag klassiek ballet zijn, maar
ook andere danssoorten zijn mogelijk.
De dansers en danseressen moeten om 14.15 uur aanwezig zijn om zich voor te
bereiden. Meteen na afloop is de prijsuitreiking tot ongeveer 17.00 uur. Je kunt je
nu al aanmelden op het prikbord. Het strookje onderaan de brief lever je pas in, als
je de muziek en danssoort weet en met wie je gaat dansen.
De toegangsprijs is voor iedereen (danser en publiek) € 5,- inclusief consumptiebon
5. Lesgeldbetalingen: Het lesgeld moet overgemaakt worden op postbank
nr. 3342226 t.n.v. Balletschool Balance te Amsterdam. In de oranje folder staat
hoeveel u moet betalen. Als u wilt opzeggen, graag schriftelijk. De lopende maand
moet dan nog worden betaald. Reeds betaalde maanden worden teruggestort.
6. Vakanties en openbare
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie
lessen.
16 feb. t/m 22 feb.
woensdag 25 feb. geen les
10 april t/m 14 april
dinsdag 14 apr. geen les
27 april t/m 10 mei
21 mei t/m 24 mei
1 juni
23 juni t/m 30 augustus
Openbare lessen zijn dit voorjaar van donderdag 2 april t/m woensdag 8
april en van dinsdag 16 t/m maandag 22 juni op de gewone lestijden.
7. Peuterdans. Vanaf 5, 6 en 7 januari is het derde peuterblok begonnen met
sneeuw- en ijsdansen en over beren in hun winterslaap. Op 2, 3 en 4 maart
begint de vierde peutercursus. Het laatste cursusblok is van 11, 12 en 13 mei
t/m 22 juni. Er is steeds een openbare les op de laatste les van de 6-weekse
cursus.
Alvast een zonnig voorjaar en tot ziens bij de danswedstrijd!
Vriendelijke groeten mede namens Linde Klaver,
Albertine Binsbergen
Postadres: A.J. Binsbergen, H.Cleyndertweg 361, 1025 DR Amsterdam, Telefoon: 020 6343384, Linde 06-17595752
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik doe wel/niet* mee met de danswedstrijd!
*doorhalen wat niet van toepassing is
Naam 1:
samen met: Naam 2:
Leeftijd:
Leeftijd:
Dansstijl:
Muziek:
Aantal mensen mee als publiek voor naam 1:
naam2 :
Download