Beekdal Linde 34 - agrarisch natuurbeheer weststellingwerf

advertisement
www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl
RA= rechts af
LA=
links af
RD= rechtdoor
BEEKDAL LINDE
Fietsroute 34 km
1. Start: parkeerplaats bij de Blessebrug tussen De Blesse en Wolvega
2 RA; richting De Blesse
3 Vlak vóór De Blesse LA; richting Steggerda.
4 Einde fietspad LA; richting Steggerda.
5 Eerste weg LA; Buitenweg.
Na 1 km. staat links van de weg de boerderij met de fraaie naam: Lindevallei. Op dit bedrijf doet men
aan weidevogelbeheer. De kievit is hier de belangrijkste weidevogel. Maar ook de grutto, wulp en
tureluur komen hier voor.
U kunt hier ook boerengolf spelen.
6 Einde Buitenweg LA
7 Op de kruising RD; Hoeveweg.
8 Tweede weg RA; Jokweg.
Na 200 meter ziet u links het kerkje van De Hoeve dat nu in gebruik is als werkplaats van een
kunstschilder.
9 Op de kruising / minirotonde RD; Schapendrift.
Na enige tijd ziet u rechts van de weg het oude Joodse kerkhof met gedenkteken.
10 Einde weg LA; Oldebekoperweg.
11 Fietspad volgen.
12 In Zandhuizen RA de weg oversteken (!); Zandhuizerweg.
13 Eerste weg RA; Meuleveldweg.
Rechts van de weg kijkt u uit over een belangrijk weidevogelgebied van Boijl – Zandhuizen. De
grutto, kievit, scholekster, tureluur, wulp, gele kwikstaart, graspieper en de watersnip hebben hier hun
broedgebied.
De weidevogels hebben het hier moeilijk, want predatie door vogels en zoogdieren komt hier veel
voor. De vijanden van de weidevogels zijn hier: buizerd, kraai, vos, wezel, hermelijn en das.
14 Op de kruising LA; Bekhofweg.
15 Volgende kruising RD; tot de brug over de Linde.
Bij de Bekhofschans is Napoleon vroeger de Linde overgestoken!
In het bosje aan de overzijde van de Linde is nog een oud kanon gevonden.
16 Vóór de brug LA; langs de Linde; Madenweg.
Let vooral op de fraaie stuw.
17 Einde weg LA via het fietspad.
18 Eerste weg RA; Ykenweg.
Na enige tijd kruisen we de Noordwoldervaart die uitstroomt op de Linde.
19 Bij de driesprong RA; Kontermansweg.
20 Einde weg RA; fietspad Vinkegavaartweg.
De bermen van deze weg worden door boeren onderhouden. Ecologisch bermbeheer, dwz. twee keer
per jaar maaien en het gemaaide direct afvoeren. Hierdoor verschraalt de bodem. En dat biedt
kansen aan veel verschillende soorten planten, waarvan enkele zeer zeldzaam zijn. En in het najaar
geeft het een grote verscheidenheid aan paddestoelen.
21 Vlak vóór de Kontermansbrug LA; Lindepad.
Aan de andere zijde van de brug kunt u een kano huren om de Linde vanaf het water te verkennen.
De Kontermansbrug is vernoemd naar de sluiswachter en caféhouder Contermans.
Als de schippers bij hem geen borrel kochten liet hij het water weglopen zodat de turfschepen aan de
grond liepen.
Op het Lindepad passeert u diverse bruggetjes. Hier stroomde de Linde voordat het riviertje in 1920
gekanaliseerd werd.
In de toekomst zal de Linde zijn oude loop weer terug krijgen en zullen de meanders weer worden
uitgegraven. Dit alles in het kader van het ROM-project Zuid Oost Friesland.
U fietst nu door de mooie Lindevallei: een uniek stukje beekdal.
22 Onder de autoweg door en over het spoor.
23 Einde weg RA; eindpunt Blessebrug.
Download