Algehele anesthesie

advertisement
Algehele anesthesie
1. Omschrijving van de techniek:
Anesthesie geven m.b.v.
o Pijnstilling  opoïden analgesie
o Slaapmiddel Hypnotica
o Spierrelaxantia
o Beademing
o Bewaking van de levensfuncties
2. Indicaties voor deze techniek:
o Wil van de patiënt
o Het ondergaan van een ingreep die niet onder lokaal of regionaal kan worden
ondergaan.
o Als de patiënt anatomisch/pathologische niet geschikt is voor lokale of
regionale anesthesietechnieken
3. Welke materialen heb je nodig om deze toe te kunnen passen?
o Intraveneus infuus
o Bewaking d.m.v. ECG, Saturatiemeter, bloeddrukmeting, capnografie.
o Laryngoscoop, juiste maat endotracheale tube (of larynxmasker), cufspuit,
fixatiemateriaal voor de tube (of larynxmasker)
o Medicatie
o Beademingsmachine.
4. Contra-indicaties
o Slechte cardiale en pulmonale functie.
5. Complicaties
o Larygospasme
o Bronchospasme
o Braken en of aspiratie
o Shock
o Longembolie
o Maligne hypertensie
o Maligne hypothermie
o Hypotensie
o Hartritmestoornissen
o Myocardinfarcering
o Respiratoire verwikkelingen
o Urineretensie
o Perifeer zenuwuitval
o Rugpijn
o Misselijkheid/braken
o Hoofdpijn
o Gebitschade
o Awarenes
o Orgaaninuffecientie
6. Handelingen anesthesiemedewerker
o Het klaarleggen van de medicijnen
o Het klaarzetten/controleren van de beademingsmachine en
bewakingsapparatuur
o Klaar leggen van de juiste maat tube/larynxmasker, laryngoscoop, voerder,
magiltang, mayotube, beademingsmasker.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Patiënt van de holding halen en checken van de gegevens
De patiënt overlaten stappen naar de OK tafel
Patiënt aansluiten aan de bewaking
Infuus inbrengen en aansluiten.
Zorgen dat de patiënt goed ligt
(assisteren bij) inspuiten farmaca
Kapje met een zuurstofflow boven het gezicht houden.
(Assisteren bij) intubatie
Registratieverslag verloop anesthesie bijhouden
Opvangen van de eventuele complicaties
In stand houden van de anesthesie
Uitleiden
- Eventueel antagoneren
- Beademing op handmatig zetten
- Mondholte uitzuigen
- Controleren of de patiënt goed zelfstandig kan ademen
- Extuberen
- Patiënt afkoppelen van de bewakingsapperatuur en naar de recovery
overbrengen
o Overdracht naar de recovery
7. Handelingen anesthesioloog
o Cointroleren patiënten gegevens en de anamnese
o Controleren medicatie en het inspuiten
o Handelingen en aanwijzingen geven van de complicaties
o Uitlijden
o Algemene eindverantwoordelijkheid
8. Voorlichtig en begeleiding
o Psychische begeleiding van de patiënt en geruststellen
o Algemene check conditie patiënt
o Persoonlijke aandachtspunten bespreken
o Voorlichting over wat de patiënt te wachten staat (ook de eventuele
complicaties.)
9. Bewaking v/d patiënt m.b.v. de volgende observatiepunten.
o Bewustzijn (reflexen, ogen, BIS)
o Huid (kleur, temperatuur, vochtigheid)
o Slijmvliezen (kleur, vochtigheid)
o Circulatie
o Ademhaling
o Verloop van de operatie (tijdsduur, complicaties)
o Mate van spierrelaxantia
10. Taken uit het beroepsprofiel
o Taakgebied 1. Het verlenen van zorg
o Taakgebied 2. Samenwerking met andere zorgverleners
o Taakgebied 3. Voorlichten
o Taakgebied 7. Evalueren
11.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards