Titel van het onderzoek

advertisement
Versie 1.2
Onderzoek ‘Veranderingen in de blink reflex ten gevolge van zuurstof therapie voor
actieve cluster hoofdpijn’
Cluster hoofdpijn wordt gekenmerkt door aanvallen van zeer hevige bonzende of stekende
éénzijdige hoofdpijn rondom het oog of de slaap. Tijdens de hoofdpijnaanval komen één of
meer van de volgende klachten voor: rood oog, tranend oog, neusverstopping, loopneus en/of
hangend ooglid. De behandeling van zo’n aanval kan bestaan uit het geven van zuurstof.
Het is op dit moment niet bekend hoe bij patiënten cluster hoofdpijnaanvallen ontstaan. Sinds
2008 proberen we hier in het Atrium Medisch Centrum achter te komen, door te onderzoeken
hoe de zuurstof behandeling precies werkt. Zuurstof werkt onder meer op de steel waarop de
grote hersenen staan, de zogenaamde hersenstam. De werking van de hersenstam kan worden
doorgemeten met de blink reflex (‘oogknipreflex’).
In het Atrium Medisch Centrum vindt nu een onderzoek plaats waarin, rondom een cluster
hoofdpijnaanval die wordt behandeld met zuurstof, veranderingen in de werking van de
hersenstam worden gemeten met blink reflexen.
Om blink reflexen tijdens dit onderzoek te kunnen meten, worden 5 elektrodes op het gezicht
geplakt. De blink reflexen worden opgewekt door met een stimulator een aantal keren kleine
stroompjes af te geven, die een takje van de gevoelszenuw van het gezicht prikkelen. De
stroompjes zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Ze worden gevoeld als kleine
naaldenprikjes. Het verrichten van een enkele blink reflex meting duurt maar enkele minuten.
Voor de toekomst kan dit onderzoek nuttige gegevens opleveren. Als duidelijker wordt
waardoor een cluster hoofdpijnaanval ontstaat, kan een meer gerichte behandeling gegeven
worden aan alle cluster hoofdpijnpatiënten.
Meedoen?
U zou als cluster hoofdpijnpatiënt kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Het maakt voor
deelname niet uit of u wel of niet behandeld werd of wordt met zuurstof. Ook kunt u meedoen
als u in het verleden gemerkt heeft dat zuurstof bij u geen verlichting van de pijn gaf, want
nadat u tijdens het onderzoek 15 minuten behandeld bent met zuurstof, kunt u uw eigen
aanvalsmedicatie nemen.
Het onderzoek vindt plaats in het Atrium Medisch Centrum te Heerlen. Het onderzoek duurt
in principe een aantal uren; dit hangt vooral af van de tijd waarop een cluster hoofdpijnaanval
op zich laat wachten.
Heeft u interesse, mail dan naar [email protected] voor aanmelding of vragen.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met onderzoeker mw. drs. D. Haane via de
polikliniek Neurologie, Atrium Medisch Centrum Heerlen, op (045) 576 67 00 (ma t/m vr van
8.30 – 16.30 uur) of onderzoekscoördinator mw. T. Simons op (045) 576 67 13 (ma en woe
van 9.00 – 17.00 uur, di en do van 9.00-13.30 uur).
1
Download