Model-stageplan

advertisement
Faculteit der Geesteswetenschappen
Studenten Loopbaan Service
Cleveringaplaats 1, Leiden
e-mail: [email protected]
telefoon: 071-5272235
Stageplan
Stagiair
naam
Annemiek de Groot
adres
Haarlemmerstraat 42b
2312 GB Leiden
telefoon
071-514 64 68
e-mail
[email protected]
studierichting
Nederlandse taal en cultuur1
master2
collegekaartnummer
0822470
Stagedocent
naam
Mw dr. K.J.J. Korevaart
opleiding
Nederlandse taal en cultuur
adres
Postbus 9515, 2300 RA Leiden
telefoon
071-527 21 30
e-mail
[email protected]
Stagebiedende organisatie
naam
TNO / Afdeling Corporate Communications
adres
Schoemakersstraat 97 (bezoekadres)
Postbus 6050, 2600 JA Delft
telefoon
015-269 49 90
e-mail
[email protected]
fax
015-269 50 00
1
2
Bij een stage binnen een Praktijkstudie, zowel Praktijkstudie als hoofdstudie noemen.
Alleen aangeven wat van toepassing is
Stagebegeleider
naam
Dhr drs. P. Baven
functie
Communicatieadviseur
telefoon
015-269 69 68
e-mail
[email protected]
Verloop van de stage
Bedrijfsafdeling
Corporate Communicatie
Periode
13 september t/m 31 december 2010
Aantal uren per week
32 uur
Omschrijving van de organisatie
TNO: Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek.
Als grote onafhankelijke kennisorganisatie vervult TNO binnen de innovatieketen een
schakelfunctie tussen fundamenteel onderzoek als bron van kennis, en praktische
toepasbaarheid als benutting van kennis, die kan leiden tot commerciële exploitatie. TNO
biedt zijn producten actief aan aan het brede bedrijfsleven en aan organisaties en overheden.
TNO heeft meerdere onderzoeksorganisaties (instituten, business centra en kenniscentra) en
heeft ongeveer 4800 werknemers in dienst.
Doel van de stage
TNO heeft behoefte aan een lezersonderzoek onder de lezers van het vernieuwde TNOOffline. Ik wil de vaardigheden die ik tijdens mijn opleiding heb geleerd, in praktijk gebruiken
en uitbreiden met nieuwe kennis. Door het lezersonderzoek voor TNO uit te voeren, kan ik
mijn leerdoelen verwezenlijken.
Stageopdracht met fasering en tijdsplanning
Onderzoeken in hoeverre de lezerspopulatie van het personeelsmagazine TNO- Offline
tevreden is over de herziening die het blad heeft ondergaan wat redactionele en grafische
vormgeving en inhoud betreft, en het formuleren van aanbevelingen die uit het onderzoek
voortkomen.
Fasering en planning:
1
13 t/m 24 september: kennismaken met de organisatie, voorgaande onderzoeken en
bladformule; kader schetsen voor interviews
2
27 september t/m 1 oktober: vooronderzoek voor interviews, interviews afspreken
4 t/m 8 oktober: definitieve vragenlijsten voor interviews opstellen
11 t/m 22 oktober: interviews afnemen en verwerken
25 t/m 29 oktober: verslaglegging van interviews afmaken, kader schetsen voor
enquête
3
1 t/m 12 november: vooronderzoek enquête, definitieve vragenlijsten voor schriftelijke
enquête opstellen
15 t/m 19 november: lay-out, druk en verzending enquêtes
22 november t/m 3 december: meewerken aan proces van kopij t/m druk van nieuwe
TNO-Offline, eerste binnengekomen enquêtes verwerken
6 t/m 24 december: resultaten van schriftelijke enquête analyseren
4
27 t/m 31 december: afsluiten van stage met verslaglegging van resultaten
Leerdoelen
-
Het leren opstellen van vragenlijsten en afnemen van interviews
-
Het gericht verzamelen en verwerken van gegevens voor het opstellen van een enquête
-
Het opstellen, verwerken en verslag doen van een enquête
-
Het leren uitvoeren van een empirisch onderzoek; onderzoekservaring buiten het eigen
vakgebied opdoen
-
Kennismaken met toekomstig werkgebied
-
Inzicht krijgen in de taken en werkzaamheden van een afdeling corporate communicatie
-
Beperkte tijd efficiënt leren indelen.
Werkzaamheden buiten de stageopdracht
-
Deelnemen aan het werkoverleg van de afdeling Corporate Communicatie
Aard en omvang van de begeleiding van de stagedocent
1 keer per drie weken overleg over de voortgang van het onderzoek aan de hand van het
stageplan en een kort tussentijds verslag. Mw. Korevaart zal tijdens de stage 1x op bezoek
komen om met de stagiair en de stagebegeleider de voortgang te bespreken. De docent
bepaalt de eindbeoordeling op basis van het stageverslag en de beoordeling door de
stagebegeleider.
Aard en omvang van de begeleiding vanuit de organisatie
1 keer per week overleg over de voortgang van het onderzoek aan de hand van het
stageplan. Tevens zal de stagebegeleider een introductie binnen de organisatie verzorgen en
relevante gegevens over de organisatie leveren.
Inleverdatum eindverslag
15 januari 2011
Voorbereidende en/of aanvullende vakken3
Vak:
Bij de opleiding:
Datum afgerond:
Aantal ects:
Voorgesteld aantal studiepunten
15 ects
Studieplan
Is deze stage opgenomen in je studieplan en goedgekeurd door je studiecoördinator?
Ja4
Hoe ga je deze stage binnen je opleiding gebuiken?5
(Research)master:
Binnen studieprogramma voor 10 ec
Extra-curriculair 5 ec
Handtekeningen
Naam
Datum en plaats
Handtekening
Stagiair
3
Geldt alleen voor Bachelor-stages. Als je meer dan 1 vak hebt gedaan moet je voor alle
vakken afzonderlijk deze gegevens invullen.
4
Alleen aangeven wat van toepassing is
5 Alleen aangeven wat van toepassing is
Stagecoördinator
Loopbaan Service
Stagedocent
Stagebegeleider
Examencommissie
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards