IMPACT vragenlijst: inzicht in beperkingen

advertisement
IMPACT vragenlijst: inzicht in beperkingen
Wat is een beperking?
Door ziekte, letsel of psychische
klachten kunnen mensen
activiteiten (thuis, op school, op
het werk of in vrije tijd) soms
minder goed uitvoeren dan ze
zouden willen. Dit noemen we
in IMPACT een beperking.
Wat is IMPACT?
Voor wie is IMPACT?
IMPACT is bedoeld voor iedereen die inzicht wil hebben in
zijn of haar beperkingen als gevolg van ziekte, letsel of psychische klachten. Personen jonger dan 16 jaar, en personen
die IMPACT niet zelf kunnen invullen wordt aangeraden
om dat samen met iemand anders te doen, bijvoorbeeld
met ouder(s), gezinslid of vriend(in).
Voorbeeld van een scherm van IMPACT
IMPACT is een vragenlijst die u
zelf via het internet kunt
invullen.
Waarom IMPACT?
IMPACT is bedoeld om u een
systematisch overzicht te geven
van die activiteiten waar u beperkingen bij ervaart.
Dit overzicht kan u helpen bij:
•Het verduidelijken van uw
klachten bij zorgverleners (o.a.:
huisarts, fysiotherapeut, revalidatie arts) of verzekeraars.
•Gerichter aandacht vragen
voor beperkingen die voor u
bijzonder hinderlijk zijn.
•IMPACT is gebaseerd op de
ICF. Dat is een classificatie voor
beperkingen die door de WHO
(Wereld Gezondheids Organisatie) is erkend.
Voor zorgverleners of verzekeraars is het belangrijk dat ze weten welke beperkingen u hebt. Ze
kunnen daar dan beter rekening
mee houden. Het blijkt dat ze die
informatie nu niet altijd hebben.
Vertrouwelijkheid van IMPACT
De antwoorden die u op de vragen geeft worden bij
TNO op een speciaal beveiligde computer opgeslagen.
U krijgt met een persoonlijke code als enige toegang tot
een afgeschermd gedeelte van de computer, waar u
IMPACT kunt invullen.
Uw gegevens worden anoniem in een centraal bestand
bewaard. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan
naar de relatie tussen ziekte, letsel of psychische klachten
en beperkingen die personen ervaren.
Het IMPACT gegevens bestand is aangemeld bij het
College Bescherming Persoonsgegevens CBPWEB.nl
www.tno.nl/Impactvragenlijst
Hoe gebruikt u IMPACT?
IMPACT is een vragenlijst die u zelf via het internet kunt
invullen. www.tno.nl/Impactvragenlijst
Bij de ontwikkeling van IMPACT zijn de
volgende partijen betrokken:
■
TNO Kwaliteit van Leven;
Preventie en Zorg (projectleiding)
www.tno.nl/zorg
■ Vilans
www.vilans.nl
■ De Hoogstraat revalidatie
www.dehoogstraat.nl
Om toegang tot IMPACT te krijgen hebt u een persoonlijke
code gekregen. Hiermee kunt u de vragenlijst op internet
opstarten vanaf elke PC. Hieronder kunt u lezen hoe
IMPACT is opgebouwd.
Waaruit bestaat IMPACT?
De ontwikkeling van IMPACT is financieel
mogelijk gemaakt door bijdragen van:
IMPACT bestaat uit drie onderdelen:
1 IMPACT begint met een aantal vragen over uzelf, zoals
leeftijd, geslacht, opleiding, uw leefsituatie en gezondheid. Indien u betrokken bent geweest bij een ongeval
dan wordt ook gevraagd naar de toedracht en gevolgen
daarvan.
2 Daarna krijgt u vragen over beperkingen die u ervaart
door problemen met uw gezondheid bij het uitvoeren
van de volgende activiteiten:
1. Communicatie
2. Leren en dat toepassen
3. Taken en eisen
4. Mobiliteit
5. Zelfverzorging
6. Huishouden
7. Omgang tussen mensen
8. Levensgebieden
9. Maatschappelijk leven
3 Als u bij één of meerdere van deze negen activiteiten
beperkingen ervaart dan krijgt u daarover nog een
aantal gedetailleerde vragen.
4 Na het invullen krijgt u een rapportage van uw
beperkingen. U kunt deze uitprinten en/of in een file
bewaren.
■
Ministerie van Verkeer en
Waterstaat
■ Stichting Achmea Slachtoffer en
Samenleving
■ Stichting Personenschade Instituut van
Verzekeraars
■ TNO Kwaliteit van Leven
Contact:
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
GertJan Wijlhuizen
T 071 518 16 90
Voorbeeld van rapportage
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards