Driejarigen - Lokale Educatieve Agenda

advertisement
Driejarigen
3-jarigen in het basisonderwijs
Leeftijdsgroepen in het
Montessorionderwijs
•
•
•
•
Maria Montessori beschrijft ontwikkelingsfasen:
3 tot 6 jaar
6 tot 9 jaar
9 tot 12 jaar
•
•
•
•
Waarom deze groepen?
Kinderen maken dezelfde ontwikkeling door
Samenstelling weerspiegelt gezinssituatie
Roulerende rollen:
– Jongste leert van oudste
– Oudste neemt verantwoordelijkheid
– Middelste meer op zichzelf gericht
Ontwikkeling
• Van 0 tot 3:
– Aanleren vaardigheden (lopen, spreken)
– Onbewust leren
– Rond het derde levensjaar verandering………
Wat gebeurt er met een 3-jarige?
•
•
•
•
Onbewust naar bewust
Vaardigheden worden doelgericht
Gericht op andere (oudere) kinderen
Richt zich intens op zijn omgeving
Eigenschappen van een 3-jarige
•
•
•
•
•
•
Nieuwsgierigheid
Actief omgaan met omgeving
Geconcentreerd
Herhaling
Afsluiting
Moeiteloos leren
Gevoelige perioden
• Bepaalde tijd waarbinnen kinderen een
vaardigheid kunnen verfijnen op ongeëvenaard
niveau:
–
–
–
–
Verfijning van de motoriek (0 – 4,5 jaar)
Ontwikkeling van de orde (0 – 4,5 jaar)
Verfijning van zintuiglijke waarneming (0-4,5 jaar)
Ontwikkeling van taal (0 – 6 jaar)
– Dus 3e levensjaar is cruciaal
– Op 4-jarige leeftijd zijn deze perioden AFGELOPEN
Ontwikkeling van taal
• Uitbreiding van woordenschat
– Van 200 (2jarige) tot 7000 (6-jarige) woorden
– Ervaring gaat de taal vooraf: voorbereide
omgeving
– Zelfverzekerde spreker en luisteraar:
• Oudere kinderen spelen een belangrijke rol
Geschreven taal
• 3-jarigen : gevoelige periode:
– Materiaal prikkelt zintuigen
– Blootstelling aan boeken:
• Kinderen lezen samen boeken (voorlezen)
• Oudere kinderen zijn met letters bezig
– Grote interesse bij 3-jarigen gewekt
Concluderend
• -Pas op 4-jarige leeftijd in de onderbouw:
– Heeft merendeel van gevoelige perioden al achter
zich
– Krijgt materiaal aangeboden waar het niet meer
gevoelig voor is
– Helaas geen drie jaar in de onderbouw
– Al met 3 jaar in de onderbouw:
•
•
•
•
Voorbereide omgeving: maximaal leerrendement
Krijgt materialen op het “gevoelige” moment aangeboden
Ontwikkelt snel een werkhouding (geboeid door omgeving)
Leert ordelijk te handelen
Organisatie
• Contract met externe organisatie ten behoeve
van Voor-, Tussen- en Naschoolse Opvang
• Inclusief peutergroep voor 2- en 3-jarigen
• Op 3-jarige leeftijd keuze tussen peutergroep of
kleutergroep basisschool
• Geleidelijke instroom in de basisschool, kijkend
naar de ontwikkeling
• Leidster peutergroep 3 ochtenden per week
beschikbaar voor de kleutergroep(en)
Ervaringen
• Ouders : positief, maar ook kritisch;kind
krijgt volop de ruimte om zich te
ontwikkelen in een rijke leeromgeving
• Geruisloze instroom : instroom van een 3• Of van een 4-jarig kind maakt geen
verschil : het kind voelt zich thuis
• Leerkrachten: positief
• Meer handen in de klas
• Verslag via het Leerlingvolgsysteem
Voorwaarden
• Onder 1 dak
• Intensieve samenwerking tussen externe
organisatie en de school
• Zeer regelmatig overleg op 3 niveaus:
– Met de onderbouw
– Met vertegenwoordiging uit de hele school
– Bestuurlijk overleg
– Zelfde “lesrooster” blijven hanteren
Zorg
• Zorg wat de betreft de kwaliteit van de
kinderopvang in het kader van
bezuinigingen
• Bekostiging : de 3-jarigen brengen geen
geld in het laadje (aansluitend bij de
uitgangspunten / filosofie van de school)
Download