Film bekijken - Scheikunde In Bedrijf

advertisement
Melkzuur, van spierpijn tot kunstknie
Opdracht 1: Film bekijken
Inleiding
Glucose uit maïs of suikerriet wordt m.b.v. melkzuur bacteriën (micro-organismen) omgezet
in melkzuur. Dit proces heet fermentatie en duurt 4 tot 6 dagen.
Bekijk de film Industriële Biotechnologie (7 minuten). Deze film is gemaakt op het
Kluyver Centre, de afdeling biotechnologie van de Technische Universiteit Delft.
Opdracht (zie ook kenniskaart 2.2 “Van plant tot materiaal, medicijn en
motorbrandstof”).
Beantwoord na het kijken van de film onderstaande vragen.
1. Waarom wil de chemische industrie aardolie als grondstof vervangen door gewassen zoals
suikerriet?
2. Welke drie soorten micro-organismen worden genoemd?
3. Micro-organismen zetten plantenmateriaal om in alle stoffen die ze nodig hebben, om te
groeien, zich zelf te onderhouden en te verdedigen.
Net zoals de industrie produceren micro-organismen ook afvalstoffen en bijproducten.
Welke drie bijproducten werden genoemd?
4. Welke stoffen zijn de natuurlijke conserveringsmiddelen van bier en yoghurt?
1 van 2
Melkzuur, van spierpijn tot kunstknie
5. Noem drie materialen die door nuttige micro-organismen tegenwoordig worden
geproduceerd.
6. In de industriële biotechnologie maakt men gebruik van hernieuwbare grondstoffen.
Hieronder staat een lijstje met grondstoffen. Omcirkel de hernieuwbare grondstoffen.
aardolie
bietsuiker
maïs
aardgas
kolen
rietsuiker
7. Beschrijf wat in de Industriële Biotechnologie wordt bedoeld met “De koolstofkringloop is
gesloten”.
zonlicht
fotosynthese
CO2
planten
verbranding
zuivering
rij
suikers
Biotechnologie
brandstof
of
chemicaliën
Bron: Het DNA Lab “Racen met WC-papier” van de TU Delft.
2 van 2
Download