Opgaven 2 - Scheikunde In Bedrijf

advertisement
Melkzuur, van spierpijn tot kunstknie
Opgaven
Biotechnologie levert allerlei nuttige producten voor de mens. Voorbeelden zijn melkzuur (om polymelkzuur van te
maken), geneesmiddelen en bio-ethanol.
(Zie ook kenniskaart 2.1 Biotechnologie)
1. Wat versta je onder biotechnologie? Geef drie voorbeelden.
2. Wetenschappers brengen tegenwoordig vaak veranderingen aan in micro-organismen, zoals
bacteriën. Ze veranderen daarvoor het erfelijk materiaal (DNA). Dit heet genetische modificatie.
Geef twee voorbeelden waaruit blijkt dat het soms verstandig is om bacteriën genetisch aan te
passen.
In de industriële biotechnologie kom je grote tanks tegen waarin micro-organismen
kunnen groeien en werken. Soms, zoals bij de productie van melkzuur, moet dit onder
zuurstofarme omstandigheden gebeuren.
Eeuwen geleden gebruikte men ook al biotechnologie om voedsel beter houdbaar te maken.
3. Hoe komt het dat zuurkool zo lang houdbaar is?
4. Waarom is het voor de productie van melkzuur belangrijk dat zulke tanks zuurstofvrij zijn?
1 van 3
Melkzuur, van spierpijn tot kunstknie
Sacharose kan door bacteriën ook omgezet worden in melkzuur of in andere stoffen.
In zuurstofarm milieu maken bacteriën melkzuur of ethanol (C2H6O). Als er voldoende
zuurstof is halen ze de maximale energie uit sacharose door het volledig te verbranden
tot koolstofdioxide en water.
Atoommassa’s : H: 1u; C: 12u; O: 16u
5. Geef de reactievergelijking voor de omzetting van sacharose en water in melkzuur.
6. Bereken de molecuulmassa’s van sacharose, water en melkzuur.
7. In welke massaverhouding ontstaat melkzuur uit sacharose en water?
8. Bereken hoeveel gram melkzuur je maximaal kunt maken uit 100 gram sacharose.
9. Geef de reactievergelijking voor de omzetting van sacharose en water in ethanol en
koolstofdioxide.
10. Bereken hoeveel gram ethanol kun je maximaal kunt maken uit 100 gram sacharose.
11. Leg uit welke van de twee reacties hiervoor het meest efficiënt is in het atoomgebruik.
2 van 3
Melkzuur, van spierpijn tot kunstknie
Stereochemie
H
H
H
N
C
H
OH
H
C
H
C
C
C
C
H
HO
OH
O
(1)
HO
C
O
OH
H
H
H
H
H
H
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
C
C
H
O
O
H
H
C
HO
O
(2)
Cl
H
H
H
Br
C
C
C
C
C
H
H
H
H
OH
(4)
H
H
(3)
H
H
H
C
C
H
H
OH
(5)
12. Welke van de bovenstaande structuurformules hebben spiegelbeeldisomeren en hoeveel?
13. Probeer de beide spiegelbeeldisomeren zo goed mogelijk ruimtelijk te tekenen.
3 van 3
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards