Nieuwsbrief 12

advertisement
Nieuwsbrief nr. 12
Schooljaar 2016/2017
CBS de Wegwijzer
‘t Wegwijzertje’
Belangrijke data:
De twaalfde nieuwsbrief van dit schooljaar ligt voor u. Veel leesplezier!
13 februari:
MR vergadering
Geboortenieuws
20 t/m 24 februari:
Voorjaarsvakantie
Uit verlangen ontstaat hoop; uit hoop ontstaat liefde;
uit liefde ben jij nu bij ons!
Melle is geboren!
Op 4 februari 2017, om 22,37uur. Hij is 50 cm lang
en weegt 3080 gram.
Bijbelrooster:
Week 7: 13 t/m 17
februari 2017
Wees barmhartig,
Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de
knecht van de centurio, Lucas 7:1-10
Week 8/9: 20 februari t/m 3 maart
2017
De jongen uit Naïn,
Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus
zalfde,
Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:415
Week 10: 6 t/m 10
maart 2017
Het dochtertje van
Jaïrus, Lucas 8:4056
Vijf broden en twee
vissen, Lucas 9:1017
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:1827
Door Annemijn vanuit de hemel bewaakt
en door Boaz op handen gedragen.
Om een groter wonder konden wij
als papa en mama niet vragen.
Deze prachtige tekst stond op het geboorte kaartje
van Melle, zoon van juf Jantina en Arend Loos.
We wensen het gezin Loos veel geluk en liefde met
elkaar!
Herinnering: Uitnodiging Gezin School Kerk dienst
Zondag 12 februari a.s. is er een Gezin School Kerk dienst. Samen met de Willem van
Oranjeschool geven we deze dienst vorm. De kerkdienst vindt plaats in de Open Hof
(Lelystraat) en start om 10.00uur. We nodigen u van harte uit om samen met uw zoon/
dochter hierbij aanwezig te zijn. Het thema van deze dienst is: ‘Lef’.
We zien u graag zondag 12 februari in het Open Hof om samen met de kinderen er een
mooie dienst van te maken.
Montessori
Het Montessori materiaal is bijzonder materiaal. Materiaal welke zich richt op één eigenschap
en nodigt uit om te leren en te ontdekken. Het materiaal stimuleert creativiteit, spreekt aan tot
de verbeelding en creëert inzicht.
Maria Montessori geloofde dat kinderen het beste leren wanneer ze geïnteresseerd zijn in
objecten en materialen. Hun natuurlijk nieuwsgierigheid moet in het materiaal gewekt worden. Dit zal het kind tot leren motiveren.
De school heeft veel materiaal besteld voor de groepen, met name voor de onderbouw. Zodra dit materiaal binnen is ( heeft helaas een langere levertijd) gaat de leerkracht dit materiaal eerst zelf bestuderen. Bij het materiaal horen aanbiedingslessen, zodat het materiaal op
de juiste montessoriaanse manier aan de kinderen wordt aangeboden.
We kijken reikhalzend uit naar het moment dat het materiaal binnenkomt.
CBS de Wegwijzer
Winde 37
8265 ED Kampen
Tel: 038 33 16610
Mail:
[email protected]
Website:
www.wegwijzerschoolkampen.nl
Nieuwsbrief nr. 12
Schooljaar 2016/2017
CBS de Wegwijzer
‘t Wegwijzertje’
Belangrijke data:
13 februari:
MR vergadering
20 t/m 24 februari:
Voorjaarsvakantie
ICT
Woensdag 15 maart zullen de kinderen een ochtend zonder digibord en computers
les krijgen. De school krijgt een nieuwe server en er komen nieuwe laptops op
school. We hebben gekozen voor mini touchscreen laptops, zodat de kinderen volgens het gedachte goed van Maria Montessori met een laptop hun eigen leerplek
kunnen bepalen.
Bieb in de school
Als school zijn we met de bibliotheek en onze leesconsulente ( vanuit de bibliotheek)
Anne van Laar bezig om de Bieb in school vorm te geven. Als de levering van de
kasten e.d. voorspoedig verloopt dan hopen we in juni onze bibliotheek feestelijk te
openen.
Ondertussen hebben drie ouders zich gemeld om mee te helpen om a.s. de collectieboeken te beheren. Alvast bedankt hiervoor!
CBS de Wegwijzer
Winde 37
8265 ED Kampen
Tel: 038 33 16610
Mail:
[email protected]
Website:
www.wegwijzerschoolkampen.nl
Volgende nieuwsbrief: vrijdag 3 maart 2017
Download