Opleiding `Rehabilitatie werkt. Ook in de eigen organisatie? – Nog

advertisement
NIEUWSFLITS 24
Opleiding ‘Rehabilitatie werkt. Ook in de eigen organisatie? – Nog
enkele plaatsen beschikbaar!
Als kenniscentrum voor Psychosociale Rehabilitatie in Vlaanderen ligt LUCAS mee aan
de basis van een zesdaagse vorming rond rehabilitatie. De opleiding gaat van start op
15 oktober 2010 en wordt afgerond in januari 2011.
Werkt u als coördinator of als begeleider van personen met ernstige en langdurige
psychische problemen? Hebt u interesse voor de knelpunten, de kansen en de
uitdagingen bij langdurige zorg voor die kwetsbare doelgroep? Dan is deze opleiding
iets voor u!
De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat in België namelijk aan het begin van een
hele reeks hervormingen. Die zijn gebaseerd op de rehabilitatievisie, een nieuw
krachtig standpunt over de begeleiding van personen met psychische problemen. De
rehabilitatievisie streeft naar een divers zorgaanbod dat gericht is op herstel. De
bedoeling is om zorg op continue basis en zo dicht mogelijk bij huis aan te bieden. De
nieuwe visie ziet zorg in termen van ‘zorgcircuits en zorgmodules’ met een nauwe
samenwerking tussen de verschillende zorgactoren. Het zorgplan dient als
overleginstrument.
De opleiding biedt een houvast voor iedereen die de stap naar rehabilitatie wil zetten of
al gezet heeft en naar een betere kwaliteit streeft.
Lees de folder en schrijf u nu in (inschrijven kan tot 1 oktober)
Lezing over de economische perspectieven op suïcidepreventie en de
implicaties voor het GGZ-beleid
Het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin nodigt op 1 oktober Prof.dr. David
McDaid uit voor een lezing over de economische perspectieven op suïcidepreventie en
de implicaties voor het GGZ-beleid. David McDaid is expert in gezondheidsbeleid en
-economie en werkzaam aan de London School of Economics and Political Science.
Aansluitend volgt de voorstelling van het boek ‘Modelontwikkeling voor de economische
evaluatie van welzijns- en gezondheidsprojecten’ door Prof.dr. Steven Simoens,
gezondheidseconoom en lid van de welzijnseconomische cel van het Steunpunt
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het boek biedt een status questionis van de
methoden voor evaluatie van interventies en een toepassing van deze benadering in de
bijzondere jeugdzorg.
U vindt het programma en een inschrijvingsformulier op de website van het
steunpunt: http://www.steunpuntwvg.be/swvg/nl/Agenda.html
LUCAS brengt regelmatig nieuwsflitsen uit. Ze geven u een overzicht van onze laatste
onderzoeksprojecten, nieuwe publicaties, eventuele aankondigingen van studiedagen
en openstaande vacatures.
Als u onze nieuwsflitsen bij anderen wilt bekendmaken, kunt u verwijzen naar
inschrijven.
Wilt u onze nieuwsflitsen niet meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven.
LUCAS - Kapucijnenvoer 39 bus 5310 - 3000 Leuven - www.kuleuven.be/lucas
Download