Nieuwsbrief 13 27 februari 2017

advertisement
Nieuwsbrief 13
27 februari 2017
Schoolagenda
Dinsdag 28 februari
Woensdag 1 maart
Dinsdag 7 maart
Dinsdag 7 maart
Luizencontrole – graag losse haren en zonder gel
Margedag – alle kinderen zijn vrij
Koffieochtend (zie bericht hieronder)
Open dag voor ouders van (2- of) 3-jarigen (14.00-17.00 uur
en 19.00-20.00 uur)
Nieuws uit het kantoortje
Na een lekker weekje vrij is officieel de tweede helft van het schooljaar begonnen. De
kinderen en de leerkrachten gaan er weer volop tegenaan. Er staan weer mooie ‘4xWijzerthema’s op het programma en natuurlijk hopen we ook op korte termijn met het iPad
onderwijs te beginnen. Men heeft de levering bijgesteld tot ‘maart’. Nou is maart nog lang
en ons geduld is bijna op, dus we hopen echt snel de doos met iPads te zien komen.
We mochten een kaartje ontvangen van de familie Hofman-Bijl, hun zoontje Jochem is
geboren op 13 februari. Van harte gefeliciteerd! Gods zegen toegewenst voor dit prachtige
en kostbare jonge leven.
Denkt u aan de margedag a.s. woensdag? De kinderen zijn dan vrij!
Op dinsdag 7 maart begroeten we u graag op de koffieochtend. Ook de MR is deze ochtend
aanwezig. Zelf ben ik aanwezig vanaf plm. 9.00 uur.
Mocht u nog buren, familie, kennissen hebben met kinderen van (2 of) 3 jaar, wilt u ze dan
attent maken op onze open dag van dinsdag 7 maart. Van 14-17 uur en van 19-20 uur staan
we klaar voor kennismaking en een rondleiding.
Er is weer een nieuwsflits van VCPONG:
https://www.youtube.com/watch?v=fHb7disLqNk
Een hartelijke groet, Tietia van Houten
1
Aanwezigheid directeur
Op onderstaande dagen ben ik in principe beschikbaar voor de Borgschool. Wel is het zo dat
er soms een vergadering of andere bijeenkomst op deze dagen gepland is. Wilt u mij spreken
dan is een telefoontje vooraf handig. Mijn werktijden zijn 9.30 uur – 16.00 uur.
Voor dringende zaken ben ik (ook op andere dagen) bereikbaar op: 06-30860317.
27 febr.-3 maart
6-10 maart
13-17 maart
20-24 maart
Maandag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Thema’s van Trefwoord
Trefwoord is onze methode voor levensbeschouwelijk (Godsdienst-)onderwijs. In de
komende weken hebben wij het met de kinderen over de volgende thema’s en
Bijbelgedeelten:
Zoeken en vinden
Inhoud: Over verliezen en zoeken, over weglopen en terugkeren, over blij zijn als alles weer
compleet is.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 9: De herder en schaap Honderd (Lucas 15, 4-7).
Week 10: De verloren zoon (Lucas 15, 11-32).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 9: Als 1 van de 10 zoek is (Lucas 15, 8-10).
Week 10: Als 1 van de 2 verloren is (Lucas 15, 11-32); Kan het ook feest zijn voor de jongste
zoon? (Lucas 15, 11-32).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 9: Het verloren muntje (Lucas 15, 8-10).
Week 10: Vader wacht (Lucas 15, 11-32); Opnieuw beginnen (Lucas 15, 11-32).
2
Nieuws uit de groepen
Nieuws van groep 5/6
Bezoek gemeentehuis n.a.v. het project ‘Waar woon ik
We gingen naar het gemeentehuis. Met de klas waar we door een bode werden op
gewacht. Die ging eerst ons iets vertellen over het gemeentehuis. Toen gingen we naar
binnen. En we werden in twee groepjes verdeeld. Een groepje ging naar boven en een bleef
beneden. Mijn groep ging naar de kluis. We gingen daarna ook nog naar de raadzaal en ik zat
op de burgemeester zijn stoel en toen mocht ik met de hamer slaan.
Geschreven door Eline
Project ‘Het oude Egypte’
We zijn nu met het project het oude Egypte bezig. Ik zit in een groepje met kinderen met
hun maak ik een show dat gaat over Egypte. En er zijn nog meer opdrachtkaarten. Ik heb ook
al met klei iets gemaakt: een piramide. En er is ook een piramide waar je mee kunt spelen.
Geschreven door Jens
‘Scoor een boek’
Dinsdag 14 februari j.l. was Ilse Rütter van de bibliotheek bij ons in de klas om te vertellen
over het leesproject ‘Scoor een boek’. Bij dit project is het de bedoeling dat
de leerlingen tien weken lang hun best gaan doen om zoveel mogelijke boeken te lezen
(’scoren’) in de klas. Ze worden met behulp van een videoboodschap extra gestimuleerd
door een speler van FC Groningen. Dit is Tom Hiariej. De kinderen hebben ook een poster
meegekregen naar huis. Voor elk (voor)gelezen boek (kranten doen ook mee) mag er dan
thuis ook en sticker geplakt worden op deze poster. Aan het eind van het project vindt een
sportieve afsluiting plaats. Informatie hierover volgt tegen die tijd.
Rekenen
In blok 6 begint groep 5 met het cijferen. We gaan cijferend optellen en aftrekken, met en
zonder het onthouden van getallen en het lenen bij de buren.
We leren wat een gros en een dozijn zijn en maken er sommen mee.
In groep 6 gaan we verder met de breuken. In het vorige blok hebben we geleerd wat een
breuk is, dat je delen van een pannenkoek of pizza kunt benoemen en kleuren.
Nu gaan we verder en gaan we optellen en aftrekken met breuken. De begrippen
oppervlakte en omtrek komen weer aan bod, en daar worden natuurlijk sommen mee
gemaakt. Daarnaast blijven we aandacht besteden aan het cijferend optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en de staartdelingen.
3
Download