Wonen in Nederland, werken in Duitsland Kinderen

advertisement
Wonen in Nederland, werken in Duitsland Kinderen Zwangerschap en bevalling Bij zwangerschap/bevalling kan men in Duitsland eventueel aan‐
spraak maken op Mutterschaftsgeld van de Krankenkasse, en een loondoorbetaling van de werkgever. De zwangerschaps –en bevallingsuitkering wordt betaald gedu‐
rende ongeveer 6 weken voor en 8 weken na de bevalling. De periode is mede afhankelijk van de werkelijke geboortedatum van het kind. De totale tijd is minimaal 14 weken. De uitkeringen samen zijn ongeveer gelijk aan het verdiende nettomaandloon. Elterngeld, Elternzeit en ouderschapsverlof Werkt één van de partners in Duitsland, dan bestaat ook recht op Elterngeld. Dit is een financiële tegemoetkoming voor ouders die gedurende het eerste jaar na de geboorte van het kind minder gaan werken om het kind op te voeden. Ook als men meer dan 30 uur per week blijft doorwerken, of als de partner niet werkt, bestaat recht op een vergoeding. De minimale vergoeding is € 300,‐ per maand en maximaal € 1.800,‐ per maand. In principe is de vergoeding 67% van het netto‐inkomen dat men er op achter‐
uit gaat. Er is dus een mogelijkheid om in Nederland gebruik te maken van onbetaald ouderschapsverlof, terwijl dit vanuit Duitsland financi‐
eel voor een gedeelte wordt opgevangen. Gedurende de eerste drie jaar na de geboorte van het kind kun‐
nen de ouders (gedeeltelijk) verlof opnemen, de zogenaamde Elternzeit. Dit verlof is onbetaald. Na dit verlof heeft de werkge‐
ver de plicht de werknemer weer aan te nemen voor het oude aantal werkuren. Gedurende deze periode geldt een ontslagver‐
bod en loopt de verplichte ziektekostenverzekering in Duitsland door. Houdt er rekening mee dat als het dienstverband wordt beëindigd als u zich weer bij uw werkgever meldt, dat dan een werkloosheidsuitkering in Nederland kan worden geweigerd. Betreuungsgeld Sinds augustus 2013 kent Duitsland een financiële regeling voor ouders die hun kind niet naar de kinderopvang brengen, het zo‐
genaamde Betreuungsgeld. De bijdrage van €150,‐ per maand (vanaf augustus 2014) wordt betaald aan ouders met een kind tussen 12 en 36 maanden oud voor een periode van 22 maanden. Het inkomen van de ouders mag niet hoger zijn dan € 250.000,‐ per jaar. Deze bijdrage kan net als het Elterngeld worden aangevraagd bij de Kreis waar de werkgever is gevestigd. Kindergeld, kinderbijslag en Kindgebonden Budget Als u kinderen jonger dan 18 jaar onderhoudt (of jonger dan 25 jaar die studeren), hebt u in Duitsland recht op Kindergeld. Het Duitse Kindergeld is hoger dan de Nederlandse kinderbijslag. Als uw partner in Nederland werkt, heeft uw partner recht op Nederlandse kinderbij‐
slag en u recht op een aanvulling vanuit Duitsland. Het aanvraagformulier kan worden gedownload van de website van de Bundesagentur für Arbeit www.arbeitsagentur.de en ingeleverd bij de Familienkasse in Saarbrücken: Hafenstrasse 18 66111 Saarbrücken Duitsland Postadres: Familienkasse Rheinland‐Pfalz‐Saarland 66089 Saarbrücken Duitsland Email: Familienkasse‐[email protected] Telefoon: 0911‐12031010 of 00496819443250 Afhankelijk van de situatie moet ook in Nederland de Nederlandse Kinderbijslag worden aangevraagd. Dit is het geval als de partner in Nederland werkt. Werkt de partner niet, dan bestaat recht op alleen Duits Kindergeld. Werkt u in Duitsland in een Minijob en werkt u meer dan 8 uur per week, dan hebt u ook recht op Duits Kindergeld. Het Kindgebonden Budget in Nederland wordt ook gekort op het Duit‐
se Kindergeld. Dit Kindgebonden Budget is inkomstenafhankelijk en wordt automatisch aangevraagd als u Nederlandse Kinderbijslag aan‐
vraagt. Bestaat recht op zowel Nederlandse Kinderbijslag als Duits Kinder‐
geld, dan moeten beide worden aangevraagd. Wordt alleen het (hogere) Duitse Kindergeld aangevraagd, dan kan de Familienkasse de Nederlandse Kinderbijslag met terugwerkende kracht van 10 jaar alsnog korten en volgt een grote terugbetaling. Dit bedrag wordt maar voor een klein deel door de Nederlandse Kinderbijslag ver‐
goed. Dit geldt ook voor het Kindgebonden Budget. Alle situaties vwb Kindergeld en kinderbijslag op een rijtje: Situatie Alleenstaande Recht op Nederlands Kindgebonden Budget Aanvullend Duits Kindergeld Partner werkt in Nederland Nederlandse Kinderbijslag Nederlands Kindgebonden Budget Aanvullend Duits Kindergeld Partner werk in Duitsland Nederlands Kindgebonden Budget Aanvullend Duits Kindergeld Partner werkt niet Nederlands Kindgebonden Budget Aanvullend Duits Kindergeld Hoogte Duitse Kindergeld: Eerste en tweede kind Derde kind Volgende kinderen € 184,‐ pro Monat pro Kind € 190,‐ pro Monat pro Kind € 215,‐ pro Monat pro Kind Januari 2015 Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend Bezoekadres: Enschederstrasse 362, 48599 Gronau Telefoon: 053‐4605151 
Download