Wonen in Nederland, opdracht in Duitsland Aan de slag als ZZP´er

advertisement
1
www.go-euregio.eu
Wonen in Nederland, opdracht in Duitsland
Aan de slag als ZZP´er in Duitsland, voor wie valt onder het Nederlandse stelsel
Deze brochure is voor ZZP'ers die af en toe een klus
doen in Duitsland. Bijvoorbeeld bouwvakkers die een
badkamer verbouwen bij particulieren, of consultants
die zich voor een kortere klus verhuren aan een
Duits bedrijf. In deze brochure staat welke regels er
komen kijken bij het vervullen van zo'n kortlopende
opdracht. Met speciale aandacht voor ZZP'ers in de
bouw. Duitsland stelt aan hen aparte eisen.
Onder welk systeem val ik?
Hoe lang gaat mijn opdracht duren? En waar ben ik
gevestigd? Deze vragen moet u beantwoorden om te
bepalen of u valt onder het Nederlandse of Duitse
systeem van sociale zekerheid.
U bent 'Nederlandse' ondernemer als u:
• In Nederland bent gevestigd
• 25% of meer van uw tijd in Nederland werkt
Voldoet u aan deze twee eisen, dan betaalt u belasting en sociale premies in Nederland zoals u altijd
gewend was te doen. Mochten opdrachtgevers vragen hebben over onder welk regime u valt, vraag
dan bij de Sociale Verzekeringsbank het zogenaamde A1-formulier aan. Met dit formulier verklaart u dat
u in Nederland sociale premies afdraagt. Hiermee
blijft het recht op AOW en zorgverzekering behouden.
Valt u toch onder het Duitse systeem, lees dan de
brochure 'Voor wie valt onder het Duitse stelsel'
Belasting betalen
Valt u onder het Nederlandse regime, dan doet u in
Nederland aangifte voor de belasting.
BTW berekenen
Voor het berekenen van BTW gelden de Europese
regels. Die gelden ook als u goederen of diensten
levert aan Duitse bedrijven of particulieren.
Particulieren
Levert u diensten of goederen aan particulieren, dan
rekent u hen de BTW zoals u gewend bent. U geeft
die BTW ook op uw normale aangifteformulier aan.
Ondernemers
Bij het leveren van goederen of diensten aan andere
ondernemers, schrijf een factuur met de mededeling
dat de BTW is verlegd. U rekent het netto bedrag het bedrag dus zonder BTW- aan de afnemer. Deze
rekent op zijn beurt wel weer Duitse omzetbelasting
voor zijn goederen of diensten.
Als u BTW-aangifte doet, dan moet u dit aangeven in
de rubriek 'Aangifte intracommunautaire prestaties'
op het omzetbelastingformulier.
1
Belangrijk bij het verleggen van de BTW is dat u van de
klant zijn BTW-identificatienummer weet, en dat vermeldt op de factuur. Dat nummer is uiteraard op te vragen bij de klant, maar het is verstandig dit via de Belastingdienst ook nog een keer te verifiëren. In de factuur
meldt u ook dat de klant verplicht is BTW af te dragen in
Duitsland.
Als de BTW is verlegd naar u
Verricht een Duitse ondernemer een dienst aan u, of
importeert u goederen uit Duitsland, dan mag de leverancier de BTW naar u verleggen. U betaalt vervolgens
de Nederlandse BTW, maar geeft deze ook op als voorbelasting op de aangifte. Zo maakt het per saldo dus
niets uit.
Uitzonderingen
In sommige gevallen moet u wel, en in andere gevallen
weer niet BTW afdragen in Duitsland. Bij cateringdiensten of verhuuractiviteiten gelden de Europese BTWregels bijvoorbeeld soms weer wel en soms weer niet.
Het hangt er daarbij onder meer vanaf of u de diensten
of goederen levert vanuit Duitsland of vanuit Nederland.
Is het inderdaad zo dat u omzetbelasting moet afdragen
in Duitsland, dan is het nodig een BTW-nummer aan te
vragen bij het Bundeszentralamt für Steuern in Schwedt.
Handig
-In Nederland aangifte doen: kijk op
www.belastingdienst.nl - geef als zoekterm op: ´diensten
in en uit het buitenland´. U kunt dan een tool openen om
te weten of u BTW moet berekenen in Duitsland of in
Nederland.
Speciale regels voor de bouw
Vakmensen uit de bouw die zonder personeel werken,
kunnen niet zonder meer klussen aannemen in Duitsland. De Duitsers hanteren strenge eisen, om zwartwerk
in de bouw tegen te gaan. Toch is het geen onmogelijke
opgave om aan de benodigde papieren te komen.
Meisterbrief
In de zogenaamde Meisterbrief staat dat u uw vak beheerst. Zo'n brief heeft u voor 41 beroepen nodig. Welke
beroepen dat zijn, staat in de lijst Handwerksordnung A.
De typische bouwberoepen als stratenmaker, metselaar
en dakdekker komen hierop voor.
U komt aan zo'n Meisterbrief als u de zogenaamde EUverklaring omtrent vakbekwaamheid heeft. De EUverklaring kunt u aanvragen bij de Nederlandse Kamer
van Koophandel. Deze verklaring kunt u bij de Handwerkskammer inwisselen voor de Meisterbrief die recht
geeft op de Handwerkskarte. Alleen met deze verklaring
kunt u aan de slag in Duitsland in de 41 Meisterplichtige beroepen.
2
Welke eisen?
Dit moet u aantonen om de EU-verklaring omtrent
vakbekwaamheid te krijgen.
• Minstens zes jaar ononderbroken hebben gewerkt als zelfstandige of bedrijfsleider. U mag niet
langer dan tien jaar geleden dit werk hebben gedaan. Of minstens drie jaar als daarvoor een opleiding is gevolgd.
Of:
• Vier jaar ononderbroken hebben gewerkt als zelfstandige of bedrijfsleider, na een opleiding van
twee jaar.
Of:
• Minstens drie jaar als zelfstandige en vijf jaar als
onzelfstandige hebben gewerkt.
Of
• Minstens vijf jaar als leidinggevende hebben gewerkt, waarvan drie jaar in een technisch beroep,
waarbij u de verantwoordelijkheid voor een afdeling van een onderneming heeft gehad.
Let op!
Niet alleen de aannemer zelf, maar ook de onderaannemer moet aan deze eisen voldoen. Neemt een
klusbedrijf bijvoorbeeld een tegelzetter aan, dan
moet deze ook in bezit zijn van de Meisterbrief en
zich dus volgens dezelfde procedure aanmelden.
Wie personeel in dienst heeft, bijvoorbeeld een leerling, moet zorgen dat deze is aangemeld bij de Douane. Daarvoor zijn allerlei bewijsstukken nodig, zoals
de arbeidsovereenkomst in het Duits en een recente
loonstrook van de werknemer. De werknemer moet
altijd een geldig ID, een geldige A1-verklaring en een
brief met het sofinummer bij zich hebben. Bent u
werkzaam in de bouw, houdt er dan rekening mee
dat u ook een bijdrage aan de vakantiekas
(Sokabau) in Duitsland moet storten. Meer informatie
vindt u op www.zoll.de.
mulieren (in het Nederlands) kunt u downloaden op de
volgende website: www.finanzverwaltung.nrw.de, gebruik als zoekterm ´Bauabzugssteuer´.
Werkplaats geldt als vestigingsplaats
Wanneer u als bouwbedrijf een klus heeft in Duitsland,
dan geldt de bouwplaats als vestigingsplaats. Dus ook
al heeft u uw kantoor of werkplaats in Nederland, maar
u werkt aan een grotere klus in Duitsland, dan bestaat
de kans dat u dan toch onder het Duitse belastingregime komt te vallen.
Handwerkskammer
Osnabrück:
Bramscher Strasse 134-136
49088 Osnabrück
0049541-69290
Kamer van Koophandel
Arnhem:
Kronenburgsingel 525
6831 AG Arnhem
088-5851585
EUREGIO
Enscheder Straße 362
48599 Gronau
Postbus 6008
7503 GA Enschede
Münster:
Bismarckallee 1
48151 Münster
0049251-52030
Enschede:
Hengelosestraat 585
7521 AG Enschede
Tel: 053 - 4605151
Fax: 053 - 4605159
www.go-euregio.eu
[email protected]
Geen Meister, wel melden
Voor andere, ambachtelijke beroepen zoals edelsmid, fotograaf of schoenmaker is een registratie
verplicht bij de Handwerkskammer. Deze beroepen
komen voor op de lijst Handwerksordnung B. Hiervoor is de Meisterbrief niet nodig.
Aparte belastingregels voor bouwbedrijven
Iedereen die in Duitsland bouwwerkzaamheden verricht, moet zijn opdrachtgever vragen een voorschot
van 15 procent van de totale bouwsom alvast te storten op rekening van de Duitse belastingdienst. Dit
heet de Bauabzugsteuer. Als ze in Nederland al belasting betalen, dan hoeven Nederlandse bouwbedrijven dit niet te doen. Ze moeten dan wel een vrijstellingsverklaring aanvragen bij het Duitse Finanzamt (belastingdienst) in Kleve. De benodigde for-
November 2016
2
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend
Download