Thema 13 Psychiatrische verschijnselen

advertisement
Visies psychische aandoeningen en afwijkend gedrag
In balans uit balans
Functionele psychopathologie






Huisartsen opleiding
Gericht op fysieke
processen en ziekten
Opleiding tot neuroloog
Opleiding tot psychiater
Maakt bij onderzoek
gebruik van lichamelijk,
neurologisch en
laboratorium onderzoeken
Behandeling combinatie van
medicatie, psychotherapie
Psychiater




Gedragswetenschapper
Gaat uit van het gezonde
gedrag en kijkt van daaruit
naar stoornissen
Maakt bij onderzoek
gebruik van psychologische
testen
Behandeling vanuit één
psychologische stroming
zoals Rogers,
Gedragstherapie etc.
Klinisch psycholoog
Biologisch model

Functioneren van de hersenen

Neurotransmitters

Erfelijkheid
Psychologisch model
Niet juist verwerkte ervaringen uit eerdere
levensstadia leiden tot psychiatrische
aandoeningen.
 Nurture (aanleg/ erfelijkheid)
 Nature (opvoeding , milieu en sociale netwerk
 Freud
 Erickson
Het biopsychosociale model
Combinatie van biologische, psychologische en
sociale factoren.
Mogelijke hulpverlening:
 Medische hulp
 Fysieke hulp
 Relatietherapie/ systeembenadering
 Medicamenteuze therapie
 Hulp bij schuldsanering
 Assertiviteitscursus
 Opname PAAZ of psychiatrisch ziekenhuis
 Maatschappelijk werk
Cure.
Ondersteuning van de behandelaar bij
vaststellen van de medische diagnose (DSM IV)
Vaststellen (observatie) van effect van medisch en
verpleegkundig handelen
Care
Vaststellen van de verpleegkundige diagnose, de
tekorten in de zelfzorg
Observatie van af- of toenemen van
(afwijkend-) gedrag tijdens de behandeling/ verpleging
Potentiëren
Ondersteunen van de behandelaar (medicatie)
1.
Bewegingsremming


2.
Bewegingsdrang



Bewegingszwakte
Stupor
Motorische excitatie
Motorische agitatie
Tremoren
Dwanghandelingen


Zijn steeds zich herhalende,
doelgerichte en opzettelijke
handelingen als reactie op een
dwanggedachte worden uitgevoerd.

Doel is om rustig te blijven en om
datgene waar men bang voor is te
vermijden of te neutraliseren





-
Smetvrees
Plein- ruimtevrees
Treinvrees
Tunnelvrees
Verstikkingsvrees
Hoogtevrees
Vliegvrees
Twijfelzucht
10 keer om de tafel lopen
3 keer je handen wassen
Alle sokken strak in de kast
Catatone
bewegingsvormen




Stereotype houding
Stereotype beweging
Stereotype “maniertjes”
Catalepsie (wasachtige
buigzaamheid)
Bewustzijnsverlaging
Stoornissen in helderheid



Somnolentie of slaapzucht
Sopor of diepe versuffing
Coma of bewusteloosheid
Bewustzijnsvernauwing
Stoornissen in oriëntatie

Desoriëntatie
- Tijd
- Plaats
- Persoon
Schemer- en
Droomtoestand
Delier
Amnesie
Stoornissen in de
waarneming


Illusie
Hallucinatie
◦
◦
◦
◦
◦
-
gezichtshallucinatie
gehoorshallucinatie
reukhallucinatie
smaakhallucinatie
gevoelshallucinatie
Vorm en beloop
Incoherent denken,
confabuleren,
perversereren
Inhoud
Wanen, confabuleren
Niveau
Afhankelijk van IQ
Geheugen
Korte en lange
termijn geheugen
Interferentie
Aangluurwaan
 Armoedewaan
 Betrekkingswaan
 Grootheidswaan
 Jaloersheidswaan
 Profetenwaan
 Vergiftigingswaan
 Komplotteringswaan

Een waangedachte is een
gedachte die niet berust op
feiten. Waardoor deze met de
werkelijkheid in strijd is.
Stoornissen in de
stemming




Dysforie
Euforie
Stemmingslabiliteit
/ affectlabiliteit
Stemmings
vervlakking

Dwangstoornis


Drangstoornis

Obsessieve
gedachten
Toegeven aan een
onbedwingbare
impuls

http://www.hetoudege
sticht.com/1979neurosen-inleiding/
Neurose

http://www.hetoudege
sticht.com/psych-stkortdurendepsychose/
Psychose



http://www.youtube.com/watch?v=6evUvddP
V7w&feature=related manische depressie
http://www.youtube.com/watch?v=3AlbPx47
4uM&feature=fvwrel dwangstoornissen
Download