Rentevisie hypotheken

advertisement
Rentevisie
hypotheken
Mei 2017
De woningmarkt zit nog steeds in de lift. Het gaat zelfs
nog beter dan verwacht. Zowel het aantal verkochte
huizen stijgt nog steeds als ook de gemiddelde huizen­
prijs. In deze rentevisie kunt u lezen wat wij op korte
en lange termijn van de rente verwachten.
Economische omgeving wereldwijd
2016 was het jaar van de politiek. Zowel de Brexit als de
Trump-verkiezing waren grote verrassingen. Geen wonder
dat economen en beleggers politieke gebeurtenissen als dé
in de gaten te houden risicofactor bestempelden bij het
ingaan van 2017.
Tot nu toe valt dat best mee. Financiële markten keken de
Nederlandse verkiezingen van medio maart met argwaan
tegemoet. De door markten gevreesde populistische golf
kende echter geen nieuw hoogtepunt. Ook in Frankrijk lijkt
het erop dat met Emmanuel Macron een meer centrumgericht kandidaat het zal halen.
Dit is zonder meer goed voor de stabiliteit van de economie.
Net nu zowel het consumenten- als ondernemersvertrouwen
in de eurozone flink stijgt, zou het jammer zijn als politieke
onzekerheid roet in het eten zou gooien.
Niet dat de eurozone al volledig uit de zorgen is. Zo is in
veel landen de werkloosheid nog veel te hoog. Maar het
gaat de goede richting uit. Traag maar gestaag.
Rentevisie hypotheken | Mei 2017
Dat geldt trouwens niet alleen voor Europa. Sinds medio
2016 zijn alle belangrijke economische regio’s wereldwijd
een tandje hoger gegaan. Voor een stuk onder aanvoering
van hernemende grondstof- en energieprijzen.
Internationale instellingen, zoals het IMF, publiceren dan ook
voorzichtig optimistische rapporten. Tegelijk waarschuwen ze
ook voor de nog steeds aanwezige risico’s. Zo prijzen met
name Amerikaanse aandelenbeurzen al zeer veel goed nieuws
in. Veel hoop ook. Bijvoorbeeld op de door Trump beloofde
lagere (bedrijfs)belastingen. Komen die er uiteindelijk niet
dan zijn financiële markten, en bij afgeleide de rest van de
economie, kwetsbaar.
Andere risico’s zijn bijvoorbeeld de Chinese schulden en het
overaanbod op de vastgoedmarkt. Of de geo-politieke situatie
in de wereld die niet bepaald ontspannen is. Maar per saldo
kunnen we ons toch aansluiten bij het voorzichtige optimisme
dat er rond het wereldwijde economische plaatje heerst.
Korte rente
Ondanks de sterkere economische dynamiek, zal het rente­
beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) nog lange tijd
zeer ruim blijven. In december kondigde voorzitter Draghi
alvast aan om gedurende het hele jaar 2017 volop te blijven
tussenkomen op de obligatiemarkten. Een eerstvolgende
verhoging van de beleidsrente moet zelfs de komende jaren
niet verwacht worden. De korte rente is dus laag en blijft
dat nog lange tijd.
Lange rente
De obligatierente lijkt het negatieve territorium van vorig
jaar nu wel definitief verlaten te hebben. Toch verloopt de
weg verder omhoog aarzelend.
Ondanks de betere groei­vooruitzichten, blijft de inflatie
immers laag. De ECB heeft dan ook geen haast om haar
opkoopprogramma van obligaties snel af te bouwen. Toch
verwachten we dat ECB-baas Draghi vanaf de zomer­
maanden steeds meer zal beginnen zeggen dat het huidige
aankoop­volume niet eeuwig vol te houden is. Enkel dat
vooruitzicht al, kan obligatiekoersen lager duwen. En de
lange rente dus omhoog.
Verloop tarieven centrale banken ECB & FED
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
09-07-10
09-01-11
09-07-11
09-01-12
VS: FED Funds Target Rate
09-07-12
09-01-13
09-07-13
09-01-14
Eurogebied: ECB Herfinancieringsrente
09-07-14
09-01-15
09-07-15
09-01-16
09-07-16
09-01-17
Rentevisie hypotheken | Januari 2017
Wij blijven er dan ook bij dat de obligatierente uiteindelijk
hoger zal gaan, maar op een geleidelijke wijze.
Huidige renteniveaus
ECB Herfinancieringstarief
0,00%
10-jarige staatslening NL
0,58%
Verwachtingen 6 maanden
ECB Herfinancieringstarief
0,00%
10-jarige staatslening NL
1,00%
Verloop rendement tienjarige staatsleningen
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0
-0,5
10-09-10
10-03-11
10-09-11
10-03-12
10-09-12
Nederland: rendement 10-jaar staatslening
10-03-13
10-09-13
10-03-14
10-09-14
10-03-15
Duitsland: rendement 10-jaar staatslening
10-09-15
10-03-16
10-09-16
10-03-17
VS: rendement 10-jaar staatslening
Disclaimer
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is
uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Deze
publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie
geen rechten ontlenen. Bij de totstandkoming van deze
publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid
betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen
niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in
deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de
toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie
die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren
of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van
de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van
wijziging.
05/17
0,5
Download