Rooster 2012 eerste tijdvak HAVO

advertisement
Centraal Examen op ‘t Aletta
2013
HAVO 5 & Vwo 6
Examenvoorbereiding
• Vanaf 8 april t/m 7 mei ruim 3 weken
Examentraining:
• Elke week blokuur of twee losse uren per vak
• Examen Nederlands maken
• Extra examen naar keuze
• LSD: woensdag 8 mei
Examentraining:
de puntjes op de i!
•
•
•
•
Oefenen in examensituatie
Examenstrategieën
Reflectie op eigen werk
Oefenen en herhalen
Rooster 2012 eerste tijdvak HAVO
Datum
Tijd
Vak
Maandag 13 mei
13:30-16:30
M&O
Dinsdag 14 mei
09:00-11:30
Tekenen / Handv.
13:30-16:30
Nederlands
09:00-11:30
Duits
13:30-16:30
Wiskunde A en B
09:00-11:30
Geschiedenis
13:30-16:30
Scheikunde
Vrijdag 17 mei
Dinsdag 21 mei
Rooster 2012 eerste tijdvak HAVO
Datum
Tijd
Vak
Woensdag 22 mei
13:30-16:00
Frans
Donderdag 23 mei
13:30-16:30
Biologie
Vrijdag 24 mei
09:00-12:00
Aardrijkskunde
13:30-16:00
Engels
Maandag 27 mei
13:30-16:30
Economie
Dinsdag 28 mei
13.:30-16:30
Natuurkunde
Rooster 2012 eerste tijdvak Vwo
Datum
Tijd
Vak
Maandag 13 mei
Dinsdag 14 mei
13:30-16:30
09:00-12:00
13:30-16:30
09:30-11:30
09:00-12:00
13:30-16:30
09:00-12:00
13:30-16:00
Nederlands
Aardrijkskunde
Natuurkunde
Tekenen
Latijn
Economie
Geschiedenis
Engels
Donderdag 16 mei
Vrijdag 17 mei
Dinsdag 21 mei
Rooster 2012 eerste tijdvak Vwo
Datum
Tijd
Vak
Woensdag 22 mei
09:00-12:00
Filosofie
Donderdag 23 mei
Vrijdag 24 mei
13:30-16:30
09:00-11:30
09:00-12:00
13:30-16:30
Wiskunde A,B,C
Duits
Grieks
Scheikunde
Maandag 27 mei
Dinsdag 28 mei
Woensdag 29 mei
13:30-16:30
13:30-16:30
13:30-16:00
Biologie
M&O
Frans
Informatie
•
•
•
•
•
Aletta site onder “examens”
www.examenblad.nl
www.eindexamen.nl
www.kennisnet.examen.nl
Andere examentrainingen:
▫ Universiteit
▫ Andere mogelijkheden
Waar moet je aan denken?
• Wo 24 april akkoordverklaring (12:00-13:00 uur)
> actie wanneer iets niet in orde > examensecretaris
• Start CSE: maandag 13 mei 2012
• Dagdelen (9.00u – 12.00u en/of
13.30u - 16.30u)
• Geen tas meenemen
in de examenzaal
• Geen communicatieapparatuur
• Hulpmiddelen (lijst volgt, maar in ieder geval altijd een
Nederlands woordenboek)
Nieuw: geen grafische rekenmachine Economie HAVO
• Extra pen, nieuwe batterijen!
• Op tijd zijn (10 minuten
van te voren)
• Examenkaartje (vaste plek, tel.nr.)
Laten liggen!
• Opgaven en klad pas meenemen
na afloop van de zitting
• Antwoorden op internet te vinden:
www.eindexamen.nl
Tijdvakken
• 1e Tijdvak: 14 t/m 29 mei
• 2e Tijdvak: di 18 + wo 19 juni
• 3e Tijdvak: augustus
Geslaagd??
• Bepaling SE
• CKV en LO 'voldoende' of 'goed'
• Vakken zonder CE: SE-cijfer is eindcijfer
(nlt, informatica, bsm)
• Combinatiecijfer maatschappijleer en PWS op Havo en
op Vwo maatschappijleer, PWS, Anw en Kcv)
• Vakken met CE
Schoolexamencijfers (SE) + cijfers centraal examen (CE)
levert eindcijfer:
(SE + CE)/2
• Zie PTA
Uitslagbepaling
Een kandidaat is geslaagd als:
 CKV en LO ‘voldoende’ of ‘goed’
èn
 Je hebt gemiddeld op je CE-cijfers een 5,5 gehaald
èn
 Al je eindcijfers 6 of hoger zijn
 Je een 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn
 Je een 4 hebt of twee 5-en of een 5 én een 4 én het
gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt
 Er bij de vakken Ne, Wi, En slechts één 5 (géén 4 dus)
(Eventueel nu nog vakken ruilen/laten vallen)
Bekendmaking
• Donderdag 13 juni: uitslag 1e tijdvak
Vanaf 13.30 uur bellen mentoren
• Geslaagde leerlingen op school om 15.30 uur
(kluissleutel inleveren!)
• Voorlopige cijferlijst; herprofileren?
• Gezakte leerlingen komen op vrijdagochtend 14 juni
op school (gesprek en dan direct aan het werk)
• Vrijdag 14 juni tot 12.00 uur inleveren
herkansing/herprofileringopgave
Diplomering
• Vanaf dinsdag 18 juni: 2e tijdvak
• Woensdag 26 juni: uitslag 2e tijdvak
(zo snel mogelijk gebeld door teamleider of mentor)
• Woensdag 26 juni: diploma-uitreiking Vwo
• Maandag 1 juli: diploma-uitreiking Havo
Tips voor ouders!
• Maak afspraken over tijdbesteding
• Help bij plannen
• Praat met uw kind over stof en examen doen.
Moedig aan
• Zorg voor ontspanning/afleiding/rust
• Zorg voor regelmaat
• Vermijd onnodige stress
• Heeft u al een vlag in huis?
Download