De tweede fase - Maurick college

advertisement
Ouderavond vwo 6
Invulling van vanavond

Welkom

Voorstellingen: coördinatoren, mentoren,
decaan

Algemene informatie over de afdeling

Informatie vanuit het decanaat
De mentoren
Mevr. Croonen– mentor V6A
 Mevr. Boissonnade en dhr. Van der Linden
– mentoren V6B
 Mevr. Vermeer en dhr. Putters
– mentoren V6C
 Dhr. Boleij – mentor V6D
 Mevr. Boumans - mentor V6E

SAMEN
ZIJN WE OP WEG
NAAR HET
EXAMEN
Afspraken en regels





Ziek melden (telefonisch voor het 1e
lesuur) (Beter melden via de daltonagenda)
Verlof van tevoren aanvragen
Te laat; Let op consequenties te laat
GSM
Communicatie
Programma voor Toetsing
en Afsluiting ( PTA)
 algemeen
 afspraken
deel
per vak:
- toetsen/SE
- handelingsdelen
- praktische
opdrachten
TWEE SOORTEN VAKKEN 1
VAKKEN MET ALLEEN SCHOOLEXAMEN
(AFGESLOTEN VAKKEN)
 ANW (algemene natuurwetenschappen)/
SCIENCE
 MAATSCHAPPIJLEER / EUR. CITIZENSHIP
 PWS (profielwerkstuk)
 L.O. / CKV (culturele kunstzinnige vorming)
 Wiskunde D
TWEE SOORTEN VAKKEN 2
VAKKEN MET
SCHOOLEXAMEN EN
CENTRAAL EXAMEN
 S.E
(50%) + C.E.(50%) = CIJFER
 NA AFRONDING (0
DECIMALEN) = EINDCIJFER
JAARINDELING:
3 PERIODES
AFGESLOTEN MET EEN SE-WEEK
WEEK
WEEK
WEEK
46
4-5
13-14
2 HERK ANSINGEN NAAR KEUZE
op dinsdag 11 april
CENTRAAL EXAMEN 1

EERSTE TIJDVAK
10 MEI – 24 MEI
Uitslag woensdag 14 juni

TWEEDE TIJDVAK
19-20-21 ( 22 aangewezen
vakken) JUNI
Uitslag vrijdag 30 juni
CENTRAAL EXAMEN 2
DIPLOMA uitreiking
7 JULI
Beschikbaarheid
Examenrooster 1e tijdvak
woensdag
10 mei
13.30-16.30
Nederlands
donderdag
11 mei
09.00-12.00
13.30-16.30
Kunst
M&O
vrijdag
12 mei
09.00-12.00
13.30-16.00
Geschiedenis
Engels
maandag
15 mei
09.00-11.30
13.30-16.30
Duits
Wiskunde A,B,C
dinsdag
16 mei
09.00-12.00
13.30-16.30
Aardrijkskunde
Natuurkunde
woensdag
17 mei
09.00-12.00
Latijn
donderdag
18 mei
13.30-16.30
Scheikunde
vrijdag
19 mei
13.30-16.00
Frans
maandag
22 mei
09.00-12.00
13.30-16.00
Grieks
Biologie
dinsdag
23 mei
13.30-16.30
Economie
woensdag
24mei
13.30-16.00
Spaans
VOORWAARDEN EXAMEN

VOLDOENDE UREN GEMAAKT

SE (pta) AFGESLOTEN

HANDELINGSDELEN IN ORDE

PROFIELWERKSTUK IN ORDE
SLAAG/ZAK REGELING
1
Het gemiddelde van de behaalde
examencijfers (cse) moet
tenminste
5,5
zijn.
Je mag maximaal 1 x 5
(afgerond gemiddelde van het
SE en CSE ) voor de vakken
Nederlands, Engels, Wiskunde
en de rekentoets hebben
SLAAG/ZAK REGELING 2
-
-
GEEN ONVOLDOENDE
EEN 5, OVERIGE VAKKEN 6 OF
MEER
TWEE MAAL 5 MET
COMPENSATIE (waarvan max.
1 x 5 bij de vakken ne,en,wi,
rekentoets)
EEN 4 MET COMPENSATIE
EEN 5 EN EEN 4 MET
COMPENSATIE
N.B. HET COMBINATIECIJFER
TELT ALS ÉÉN CIJFER
Studielast

Daltonuren goed benutten.

Gemiddeld 2 1/2 uur per dag.

Goede planning is essentieel.
Vragen voor vakdocenten?
Maak gebruik van spreekuren.
spreekuren vakdocenten

OP NAAR HET GEWENSTE
RESULTAAT !!!
Keuzes

keuzes maken
moeilijk?

het decanaat!
Download
Random flashcards
Create flashcards