Het diabetesdagboek

advertisement
Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van
diabetes te veranderen. Om deze visie gestalte te geven hebben
wij het Changing Diabetes-programma ontwikkeld. Changing
Diabetes omvat diverse nationale en internationale initiatieven,
die zich met name richten op communicatie met en voorlichting
aan mensen met diabetes en alle betrokkenen om hen heen.
Het Changing Diabetes-programma kent vijf pijlers:
• Onderzoek
• Preventie & Bewustwording
• Behandeling
• Cultuur & Historie
• Educatie
Op www.changingdiabetes.nl vindt u een overzicht van
alle acti­viteiten die Novo Nordisk ont­­plooit om vorm te
geven aan Changing Diabetes. Met Changing Diabetes
willen wij bereiken dat de behandeling en de zorg voor
mensen met diabetes, de wijze waarop de maatschappij
met deze aandoening omgaat verandert, zodat de
toekomst van mensen met diabetes verbetert.
2
Tineke Wirken,
diabetes type 2
Inhoudsopgave
The way we are changing diabetes
2
Leven met diabetes
4
Persoonlijke gegevens
6
Toelichting bij het diabetesdagboek
8
Insuline9
Insulineschema10
Persoonlijke notities
11
Bloedglucose-uitslagen12
Bloedglucosedagcurve34
Voedingsdagboek36
3
Leven met diabetes
Ieder mens ervaart diabetes op
zijn eigen manier. Dit dagboekje
geeft u de mogelijkheid om uw
dagelijkse ervaringen vast te
leggen. U kunt daarbij denken
aan uw bloedglucosewaarden,
gebruik van geneesmiddelen en
bijzonderheden zoals hypo’s of
ziekte.
Het dagboekje is een handig
hulpmiddel bij een bezoek aan
uw behandelaar, apotheker of
dia­
betesverpleegkundige om te
laten zien hoe het de afgelopen
tijd is gegaan.
Opschrijven wat u meemaakt en
hoe het met de controle van de
diabetes gaat, helpt bij het nemen
van beslissingen over de gewenste
behandeling. Maar het dagboekje
4
helpt ook bij het bieden van leefstijladvies op maat, want geen
mens met diabetes is hetzelfde.
Dit diabetesdagboekje is er één
uit een reeks van brochures over
dia­
betes. Meer informatie over
diabetes en over de andere brochures in deze reeks, vindt u op
www.novonordisk.nl, de web­site
van Novo Nordisk. Op deze website vindt u ook de laatste versies
van de bijsluiterteksten van de
insulines van Novo Nordisk. U
kunt voor meer informatie ook
contact opnemen met de afdeling
Informatie & Service. Telefoon:
+31 (0)172 44 96 00. E-mail:
[email protected]
5
Persoonlijke gegevens
Naam:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adres: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Postcode: –––––––––––– Plaats: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefoon: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Geboortedatum: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Periode: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Behandelend arts: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diabetesverpleegkundige: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diëtist: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adres: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Postcode: –––––––––––– Plaats: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefoon praktijk: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fax praktijk: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefoon privé:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ziekenhuis:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adres: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Postcode: –––––––––––– Plaats: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefoon: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fax: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6
Bij spoedgevallen contact opnemen met:
Naam:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adres: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Postcode: –––––––––––– Plaats: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefoon: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mobiel:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7
Toelichting bij het diabetesdagboek
In dit diabetesdagboek kunnen
op overzich­te­lijke wijze de bloedglucose-uitslagen en de gebruikte
soorten en hoeveelheden insuline
worden genoteerd.
Glucosedagcurve
Bij een glucosedagcurve wordt
7-8 x een bloed­
glucosespiegel
geprikt volgens de volgende
principes (tussen haakjes ziet u
de afkortingen die in de tabel
worden gebruikt).
• Vóór het ontbijt
(nuchter)
• 1½ uur ná het ontbijt (N.O.)
• Vóór de lunch
(V.L.)
• 1½ uur ná de lunch
(N.L.)
• Vóór het avondmaal
(V.A.)
• 1½ uur ná het
avondmaal
(N.A.)
• Vóór het slapen gaan
(V.S.)
• Halverwege de nacht,
bijv. om 3 uur
(nacht)
Achterin dit boekje bevinden
zich grafieken waarin de glucosedagcurven getekend kunnen
worden.
Voorbeeld
Datum
11
20�������������
7/1
Vrij
�������������
dag
8/1
Zater
������������� dag
8
Tijd
nuchter
N.O.
V.L.
N.L.
V.A.
N.A.
V.S.
6,2
8
,3
2,9
8
,3
5,2
10,1
17,6
13,2
18
,3 19,7 14,2 10,7
11, 2
12,1
nacht
Insuline
Gebruik voor het noteren van de
soort insuline de volgende afkortingen:
NR =NovoRapid®
Lev=Levemir®
IN
=
Insulatard®
NM30= NovoMix® 30
NM50= NovoMix® 50
NM70= NovoMix® 70
Voor het tijdstip van de insulineinjectie(s) zijn de volgende
afkortingen gebruikt:
o
l
a
s
= voor ontbijt
= voor lunch
= voor avondmaaltijd
= voor het slapen gaan
De blanco kolom kunt u gebruiken als u meer dan 4 keer insuline
injecteert.
Gebruik de kolom ‘opmerkingen’
voor het noteren van het gewicht
en bijzondere gebeur­
tenissen
zoals hypo’s, extra lichame­­
lijke
inspanningen, verjaardagen, ziektes, menstruatie, etc.
Insuline
(hoeveelheid/soort)
o
l
a
Opmerkingen
s
10NR 4NR 8NR 14Lev
Hypo om 11.30
glas gewone limonade
14NR 8NR 12NR 16Lev
Griep
om 10.00 6NR extra
9
Insulineschema
Standaardschema
Tijdstip
Soort insuline
Aantal eenheden
Voor ontbijt
Voor lunch
Voor avondmaaltijd
Voor het slapen
Variabel insulineschema
Bloed­
glucose
(mmol/l)
Aantal eenheden
NovoRapid /Actrapid®
®
Voor
ontbijt
2-4
4-7
7 - 10
10 - 13
13 - 17
17 - 22
10
Voor
lunch
Voor avond­
maaltijd
Levemir®/
Insulatard®
Voor het
slapen
Persoonlijke notities
11
Bloedglucose-uitslagen
Datum
20____________
12
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
Tijd
nuchter N.O.
V.L.
N.L.
V.A.
N.A.
V.S.
nacht
Insuline
(hoeveelheid/soort)
o
l
a
Opmerkingen
s
13
Bloedglucose-uitslagen
Datum
20____________
14
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
Tijd
nuchter N.O.
V.L.
N.L.
V.A.
N.A.
V.S.
nacht
Insuline
(hoeveelheid/soort)
o
l
a
Opmerkingen
s
15
Bloedglucose-uitslagen
Datum
20____________
16
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
Tijd
nuchter N.O.
V.L.
N.L.
V.A.
N.A.
V.S.
nacht
Insuline
(hoeveelheid/soort)
o
l
a
Opmerkingen
s
17
Bloedglucose-uitslagen
Datum
20____________
18
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
Tijd
nuchter N.O.
V.L.
N.L.
V.A.
N.A.
V.S.
nacht
Insuline
(hoeveelheid/soort)
o
l
a
Opmerkingen
s
19
Bloedglucose-uitslagen
Datum
20____________
20
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
Tijd
nuchter N.O.
V.L.
N.L.
V.A.
N.A.
V.S.
nacht
Insuline
(hoeveelheid/soort)
o
l
a
Opmerkingen
s
21
Bloedglucose-uitslagen
Datum
20____________
22
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
Tijd
nuchter N.O.
V.L.
N.L.
V.A.
N.A.
V.S.
nacht
Insuline
(hoeveelheid/soort)
o
l
a
Opmerkingen
s
23
Bloedglucose-uitslagen
Datum
20____________
24
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
Tijd
nuchter N.O.
V.L.
N.L.
V.A.
N.A.
V.S.
nacht
Insuline
(hoeveelheid/soort)
o
l
a
Opmerkingen
s
25
Bloedglucose-uitslagen
Datum
20____________
26
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
Tijd
nuchter N.O.
V.L.
N.L.
V.A.
N.A.
V.S.
nacht
Insuline
(hoeveelheid/soort)
o
l
a
Opmerkingen
s
27
Bloedglucose-uitslagen
Datum
20____________
28
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
Tijd
nuchter N.O.
V.L.
N.L.
V.A.
N.A.
V.S.
nacht
Insuline
(hoeveelheid/soort)
o
l
a
Opmerkingen
s
29
Bloedglucose-uitslagen
Datum
20____________
30
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
Tijd
nuchter N.O.
V.L.
N.L.
V.A.
N.A.
V.S.
nacht
Insuline
(hoeveelheid/soort)
o
l
a
Opmerkingen
s
31
Bloedglucose-uitslagen
Datum
20____________
32
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
_____________
dag
Tijd
nuchter N.O.
V.L.
N.L.
V.A.
N.A.
V.S.
nacht
Insuline
(hoeveelheid/soort)
o
l
a
Opmerkingen
s
33
Bloedglucosedagcurve
Door het maken van grafieken
kan vaak een beter inzicht worden verkregen in het verloop van
de bloedglucosespiegel.
In het voorbeeld zijn de waarden
van de glucosedagcurven op
bladzijde 8 gebruikt. Het blauwe
vlak geeft de grenzen aan van na
te streven bloedglucosewaarden!
Voorbeeld
Bloed­
glucose
(mmol/l)
20
17
Datum:
7/1
14
Uren
Bloed­
glucose
(mmol/l)
11
10
9
7
4
2
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2
4
6
20
17
Datum:
8/1
14
Uren
34
11
10
9
7
4
2
6
Bloed­
glucose
(mmol/l)
20
17
14
11
10
9
Datum:
7
Uren
Uren
4
2
6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 2 2 4 4 6 6
Bloed­
glucose
(mmol/l)
20
17
14
11
10
9
Datum:
7
Uren
4
2
6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 2 2 4 4 6 6
Bloed­
glucose
(mmol/l)
20
17
14
11
10
9
Datum:
7
Uren
4
2
6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 2 2 4 4 6 6
35
Voedingsdagboek
Datum:
36
Tijd
Ontbijt
Koolhydraten/gram
Tijd
Lunch
Koolhydraten/gram
Tijd
Avondeten
Koolhydraten/gram
Tijd
Tussendoortjes
Koolhydraten/gram
37
Datum:
38
Tijd
Ontbijt
Koolhydraten/gram
Tijd
Lunch
Koolhydraten/gram
Tijd
Avondeten
Koolhydraten/gram
Tijd
Tussendoortjes
Koolhydraten/gram
Datum:
Tijd
Ontbijt
Koolhydraten/gram
Tijd
Lunch
Koolhydraten/gram
Tijd
Avondeten
Koolhydraten/gram
Tijd
Tussendoortjes
Koolhydraten/gram
39
Novo Nordisk® en Changing Diabetes® zijn geregistreerde handelsmerken van Novo Nordisk A/S
0112122-919284-ALG
Novo Nordisk B.V.
Postbus 443
2400 AK Alphen aan den Rijn
T +31 (0)172 44 96 00
[email protected]
www.novonordisk.nl
www.changingdiabetes.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards