September 2015 - Smullen - Nederlandse Vakbond Varkenshouders

advertisement
Smullen
In de afgelopen weken heeft de NVV veelvuldig de
media gehaald. Niet in de laatste plaats door
de ludieke acties die de NVV op touw zette om
aandacht te vragen voor de slechte financiële
positie van de Nederlandse varkenshouders.
De media betrekken bij je boodschap en ervoor zorgen
dat je als NVV overal gezien en gehoord wordt, is een
belangrijk onderdeel van belangenbehartiging.
Grootste onzin
Nog niet zo lang geleden hadden wij als sector geen
enkele invloed op wat er over ‘ons’ werd geschreven en
gezegd in kranten en op radio en televisie. De grootste
onzin kwam wel eens voorbij, zonder dat er ook maar
één telefoontje naar Barneveld was gepleegd.
Dat tij is aan het keren. Journalisten van algemene, regionale en agrarische
media bellen ons nu regelmatig op om meer te weten over onze sector en onze
financiële positie.
Publieke opinie
‘En wat schiet ik daar mee op?’, zult u denken.
Dat zal ik uitleggen. Journalisten bepalen voor een belangrijk deel de publieke
opinie en goede contacten met de media leiden ertoe dat de NVV haar verhaal
kan vertellen en proactief kan reageren op wat journalisten publiceren.
Dit leidt er weer toe dat de burger meer kennis, inzicht en begrip krijgt van de
problemen en dilemma’s waarmee de varkenshouders te maken hebben. Kennis,
inzicht en begrip leiden weer tot maatschappelijke en politieke waardering. En
hiermee kunnen wij als NVV de politiek en de maatschappij aan ‘onze kant’
krijgen en kunnen we ervoor zorgen dat politieke beslissingen (lees:
kostprijsverhogende maatregelen) niet meer worden gebaseerd op de waan van
de dag.
Ik vind het belangrijk dat u dit weet, omdat een aantal van u vindt dat alleen
keiharde actie kan zorgen voor een betere inkomenspositie. Acties zoals
snelwegen, slachterijen of distributiecentra van supermarkten blokkeren. Ik snap
het gevoel wel, want als je bedrijf bijna op omvallen staat, wil je dat er nú wat
gebeurt.
Strategie
Toch is het belangrijker om een mediastrategie te hebben. Een strategie die
ervoor zorgt dat de varkenshouderij niet steeds in een verdomhoekje wordt
geplaatst.
Natuurlijk kunnen we de boel blokkeren. Maar daar zal vooral de media van
smullen. Lekker boze boeren laten zien. Sensatie.
En dáár schiet u nou echt niets mee op. Want wat na het 8 Uur Journaal op het
netvlies van de burger staat gebrand, is slechts het stereotype beeld van boze
boeren.
De media heeft dan gesmuld van de beelden, en de burger smult de volgende
dag gewoon weer verder van zijn stukje varkensvlees. Vlees, dat dan nog steeds
van de hoogste kwaliteit is.
Maar ook nog steeds voor de laagste prijs.
Caroline van der Plas
Reageren?
[email protected]
Twitter: @Lientje1967 en @NVVNieuws
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards