Oktober 2016

advertisement
Oktober 2016
Vrouwen
Minister Jet Bussemaker van Onderwijs en Cultuur maakt
zich al enige tijd hard voor een betere positie van vrouwen
aan de top. Zo heeft zij een website geïntroduceerd om
vrouwelijk talent naar de top van het bedrijfsleven te
helpen.
Aan deze website is ook een app gekoppeld.
Bussemaker heeft eerder (niet succesvolle) plannen gelanceerd
om te komen tot een database met potentiële vrouwen voor
topfuncties. Vorige week maakte zij zich druk over het vertrek
van een topvrouw van ABN AMRO.
Agrarische sector
In de agrarische sector nemen vrouwen een steeds belangrijkere
positie in. Zij vervullen een sleutelrol binnen familiebedrijven. Ze zijn bijvoorbeeld zelf
ondernemer of bedrijfshoofd.
Vrouwen zijn ambitieus. Het is dan ook niet meer van deze tijd dat mannen en vrouwen
ongelijke rechten of mogelijkheden hebben.
Dit zijn positieve ontwikkelingen om vrouwen in hun kracht te zetten. Ik onderschrijf zelf
hier ook de noodzaak van.
'Heel stoer'
Afgelopen week maakte ik zelf mee hoe anders het soms kan lopen. In een belangrijk
overleg werden onderhandelingen gevoerd. Ik nam zelf een actieve rol vanwege het
belang van de sector.
In dit overleg waren verder alleen mannen aanwezig. Aan het eind van het overleg kwam
een topman van een groot bedrijf naar mij toe en hij vond mijn optreden ‘heel stoer’.
Ik vind het heel opmerkelijk dat in dit geval op de persoon gespeeld wordt in plaats van
op de bal.
Vrouwen worden dus nog steeds op een bepaalde manier gezien door mannen, net zoals
ook (varkens)boeren een bepaald stempel hebben.
Tijd vooruit
Ik kan u in ieder geval een ding wel zeggen: De varkenshouders zijn hun tijd ver vooruit
dat zij vrouwen aan het hoofd van hun organisatie hebben. Ik heb mij ook altijd gehoord
gevoeld in onze club.
Misschien zouden de CEO’s van de grote bedrijven uit de agrosector eens op stage
moeten gaan bij Jet of een varkenshouder zodat zij anders gaan kijken naar talentvolle
vrouwen.
Ingrid Jansen
Voorzitter NVV
Reageren?
[email protected]
Twitter: @IngridJansen4
Download