Informatie en aanmeldbrief educatief project Jan en Jet

advertisement
Aan: De contactpersoon voor het lesproject Jet en Jan (groep 5).
’s-Hertogenbosch, 25 maart 2015.
Betreft: inplannen schooljaar 2015/2016 lesproject Jet en Jan, jong in 1910.
Beste contactpersoon,
Voor het tweede jaar biedt Museum Slager het erfgoedproject voor groep 5 Jet en Jan, jong in 1910
aan. In het eerste jaar hebben we veel positieve reacties op het project gehad van leerkrachten, ouders
en van de kinderen zelf. Wij vonden het ook ontzettend leuk om kinderen in ons museum op deze
manier te mogen ontvangen en bezig te zien met dit educatieve project.
Jet en Jan is een leerstofvervangend project. Als bijlage is daarom een overzicht bijgevoegd van de
leerstofvervanging per lesmethode. Ter informatie is ook een korte beschrijving van het lesproject
bijgevoegd, met een overzicht van de lessen en de hoeveelheid tijd die het project kost.
De kosten per klas bedragen € 40 en wij vragen €50 euro borg voor de leskoffer.
Indien u zeker wilt zijn dat u het project kunt lenen wanneer het u het beste uitkomt, vragen wij u aan
ons door te geven wanneer u in het komende schooljaar 2015-2016 het project wilt draaien. Dit kunt u
doen op bijgevoegd voorkeuzeformulier. Wilt u dit voorkeuzeformulier uiterlijk 24 april mailen
naar [email protected]
U krijgt uiterlijk 15 mei bericht wanneer u bent ingedeeld. Zodoende kunt u Jet en Jan nog
opnemen in uw jaarplanning. Bij dit bericht ontvangt u dan ook alle praktische informatie over het
project, bijvoorbeeld wanneer u in het museum verwacht wordt en waar u de leskoffer kunt ophalen.
Er is jammer genoeg maar plek voor 8 scholen, wie het eerst komt…
Mocht u verder nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met ons op.
Hartelijke groet,
Anouk Leeman-Simpson
Coördinator Museum Slager
Tel.:
E-mail:
073-613 32 16
[email protected]
Website: www.museumslager.com
Bijlagen:
Voorkeuzeformulier
Overzicht leerstofvervanging per methode geschiedenis
Korte beschrijving van het project ‘Jet en Jan’
VOORKEUZEFORMULIER LESPROJECT ‘JET EN JAN’
Naam school:
............................................................................................................................
Adres:
............................................................................................................................
Postcode + plaats:
............................................................................................................................
Telefoonnummer:
............................................................................................................................
Algemeen e-mailadres:
............................................................................................................................
Naam contactpersoon lesproject Jet en Jan: .......................................................................................................
E-mailadres contactpersoon: ............................................................................................................................
Te verwachten aantal groepen 5 schooljaar 2015/2016: .....................................................................................
Te verwachten groepsgrootte, per groep: ...........................................................................................................,
Bijzonderheden/opmerkingen (bijvoorbeeld combinatieklassen): ……………................................................
..............................................................................................................................................................................
Wanneer wilt u het lesproject Jet en Jan bij voorkeur uitvoeren?
Beschikbare data in schooljaar 2015/2016: alle weken vanaf week 39, dinsdag 22 september.
Houdt u a.u.b. zelf rekening met vakantieperiodes.
U mag de leskoffer (met daarin alle materialen voor de lessen in de klas) tenminste twee weken lenen.
Wilt u bij iedere voorkeurperiode daarom steeds twee opeenvolgende weken vermelden?
Wilt u vervolgens ook per voorkeurperiode aangeven of de week daarvoor en daarna u eventueel ook schikt?
VOORKEURPERIODE 1: week ………………… t/m ………………………
VOORKEURPERIODE 2: week ………………… t/m ………………………
VOORKEURPERIODE 3: week ………………… t/m ………………………
Week ervoor:
Week erna:
Week ervoor:
Week erna:
Week ervoor:
Week erna:
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
- Als veel scholen dezelfde periodes opgeven als voorkeur, kan het zijn dat het
niet mogelijk is om u op een van uw voorkeurperiodes in te plannen. Hieronder kunt u daarom twee periodes
aangeven van maximaal een maand per periode, waarop u absoluut niet ingepland wilt worden:
1. ……………………………………………………… 2. ………………………………………………….
Dit formulier uiterlijk 24 april mailen of opsturen naar:
[email protected]
Museum Slager t.a.v. A. Leeman-Simpson, Choorstraat 16, 5211 KZ ’s-Hertogenbosch
De museumles kan op dinsdagochtend of vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 in het
museum plaats vinden, u mag zelf een voorkeur doorgeven.
LEERSTOFVERVANGING PROJECT JET EN JAN
Van onderstaande methodes is steeds aangegeven welke hoofdstukken (deels) worden vervangen door het
lesproject Jet en Jan, of waar Jet en Jan bij aansluit.
Wijzer door de tijd (2006)
1. Tijdwijzers
- jaartallen, eeuw
3. Andere tijden
-ouders waren kinderen
-oma en opa, stamboom
-dagelijks leven vroeger
4. Een kijkje in de tijd
-kleding nu en toen
-interieur nu en toen
-huizen nu en toen
5. De school heeft ook geschiedenis
-school nu en toen
-school in de tijd van (groot)ouders
-school in de 19de eeuw
Bij de tijd (2004)
5. Naar de fabriek
-Vanavond is het feest
-Met vader mee
-Naar school
-Het museum
6. Techniek en vrije tijd
-Naar Zandvoort
-Dagje naar het strand
-Leven van een dienstbode
-Oude foto’s en films
Bij de tijd (1999)
1. Spelen
Tijdstip (2005)
3. Werken
2. (les 5-8)
-De tijd van je familie
-Wat trek jij aan?
5. Kleden
3. (les 6-12)
-Waar woon je?
-Naar school
-Wat lees je?
-Kinderen die werken
9. Leren
6. Wonen
Een zee van tijd (2003)
1. Bewaard verleden
6. Oma’s tijd
De Grote Reis
Hoofdstuk/thema ‘Eeuw’
KORTE OMSCHRIJVING Jet en Jan, jong in 1910
Doelgroep:
Leerdoelen:
Leergebied:
Plaats van uitvoering:
Groep 5
De leerlingen krijgen een beeld van het dagelijks leven in 1910 in de
eigen woonplaats; ze kennen het begrip ‘eeuw’; ze kunnen conclusies
trekken uit historische bronnen; ze kunnen gebeurtenissen op een
tijdbalk plaatsen.
Geschiedenis, rekenen, tekenen, omgevingsonderwijs, Nederlands.
Klas en museum
Omschrijving
Dit project is opgebouwd rond het (voorlees)verhaal van Jet en Jan. Aan de hand van deze twee
leeftijdgenootjes uit 1910 maken de kinderen kennis met thema’s als kleding, wonen, school, de buurt,
eten, spelen en werken in 1910. In het plaatselijke museum gaan de leerlingen aan de slag met oude
voorwerpen, die in het voorleesverhaal aan de orde komen. Ze gaan bijvoorbeeld zelf zeep kloppen,
koffie malen, schoonschrijven op een leitje en sokken stoppen. Na de museumles wordt het verhaal op
school vervolgd, zodat het project een afgerond geheel vormt. Er zijn verschillende vakoverstijgende
voorbereidings- en verwerkingslessen voor in de klas. Het project is leerstofvervangend voor het
thema ‘Leven in overgrootmoeders tijd’ (tijd van Ot en Sien), dat in groep 5 in de geschiedenisles
wordt behandeld.
Het voorleesverhaal heeft een vaste structuur, maar wordt steeds aangepast aan de lokale geschiedenis
en de collectie van het betrokken museum. Hetzelfde geldt voor het activiteitencircuit in het museum.
Voor de voorbereidende en verwerkingslessen in de klas maakt u gebruik van materialen in een
leskoffer (docentenhandleiding, leerlingmateriaal, etc.).
Overzicht lessen
• Les 1 (klas): eerste deel voorleesverhaal (dagelijks leven 1910)
• Les 2 (klas): wanneer leefden Jet en Jan (tijdbalk/stamboom)
• Les 3 (klas): de kleding van Jet en Jan (tekenen)
• Les F (klas): hoe woonden Jet en Jan (meetkunde/tekenen)
• Les 4 (museum): activiteitencircuit
• Les 5 (klas): tweede deel voorleesverhaal (dagelijks leven)
• Les 6 (klas): wat kan Jet met de gulden kopen (rekenen)
• Les 7 (klas): wat doet Jet met de gulden (schrijfopdracht)
• Les F (klas): kinderboeken uit 1910 (begrijpend lezen)
• Les 8 (klas): Jet en Jan spel
Les F = facultatieve les
De totale tijdinvestering bedraagt ongeveer 5 uur en 10 minuten, inclusief bezoek aan het museum.
Door de facultatieve lessen kan dit worden uitgebreid tot 7 uur.
Download
Random flashcards
Create flashcards