Meer over het programma en de inschrijving vindt u hier

advertisement
De Chemie Historische Groep (=CHG) nodigt U van harte uit voor het symposium:
“Op bezoek bij Martinus van Marum”
Datum:
vrijdagmiddag 15 april 2016
Locatie:
Teylers Museum
Spaarne 16
2011 CH Haarlem
Aanmelden voor symposium bij Jacob van Dijk (CHG) via e-mail: [email protected]
Kosten voor symposium bedragen € 15 (exclusief voor CHG-leden) / € 25 (andere belangstellenden)
te voldoen bij onze penningmeester Eric Wils op ING rekening NL98INGB0754306534 t.n.v. E.R.J.
Wils te Vlaardingen onder vermelding van “symposium Teylers”
Daarnaast bedraagt de toegang voor het Teylers Museum € 10 (groepstarief) voor alle deelnemers
aan het symposium. Natuurlijk hebben eigenaars van museumjaarkaart (e.a.) gratis toegang tot
museum.
Voor alle praktische informatie over Teylers Museum: http://www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-hetmuseum/praktische-informatie
“Op bezoek bij Martinus van Marum”
Programma
12.30 ontvangst met koffie/thee
13.00 opening Rob van Veen (voorzitter CHG)
13.15 Het begin van de mineralogie en de collectie van het Teylers Museum
Jan Stobbe (medewerker historische mineralogie, afdeling wetenschap bij Teylers Museum)
14.00 De rol van mineralen in de achttiende-eeuwse 'chemische' geneeskunde
Marieke Hendriksen (wetenschappelijk medewerker Universiteit Utrecht)
14.45 Pauze
15.15 Elektriciteit en nattigheid
Het Gezelschap der Hollandsche Scheikundigen en de Chemische Revolutie
Ad Maas (conservator Boerhaave Museum)
16.00 Rondleiding door Teylers collectie met speciale aandacht voor van Marum’s erfgoed
Trienke van der Spek (hoofdconservator Wetenschappelijke Collecties Teylers Museum)
17.00 Einde
Download