PowerPoint-presentatie

advertisement
Verbinden, stimuleren & ontwikkelen
Hulpmiddelen bij het realiseren van
een duurzame plaatsing
Miranda Grootscholte
Projectleider SBCM
Opleidingen- en leermiddelendag
2 juli 2014
De huidige ontwikkelingen
Hoe dit te realiseren?
Werkgeversinstrumenten SBCM
• Aan het werk met nieuwe collega’s
• De spelregels op de werkvloer
• Begeleidingskaarten psychische beperkingen
• Handvatten voor begeleiding op het werk
Aan het werk met nieuwe collega’s
Hoe?
De inhoud
In verschillende vormen en maten
Reactie werkgevers
“Het is een compleet uitgebreid verslag van wat een werkgever moet weten.”
“Het is goed verwoord. ”
“ Interessant stuk waarin veel informatie staat en tools 'hoe te werken
met'............ ”
“ Ik vind het een praktisch en handig stuk. ”
Vragen?
De spelregels op de werkvloer
Voor de werknemer
De werkgeversvariant
Reactie werkgevers
“Het is een goed en bruikbaar document.”
“De checklist is makkelijk leesbaar en duidelijk in opstelling.”
“De vragen zetten aan tot nadenken welke ongeschreven regels binnen de
organisatie van toepassing zijn. Sommige dingen zijn vanzelfsprekend voor
een reguliere werknemer, ik begrijp nu beter dat er iets meer tijd genomen
moet worden om bepaalde dingen ter sprake te brengen.”
“Logische vragen welke als basis kunnen dienen. Je zal zelf de invulling
moeten geven als bedrijf omdat elk bedrijf anders werkt en/of andere zaken
van belang vindt.”
Vragen?
Begeleidingskaarten psychische
beperkingen
Vragen?
Handvatten voor begeleiding op het
werk
• Je rol als begeleider
• Communicatietips
• Feedback geven en ontvangen
• Motiveren
• Medewerker ontwikkelen
Meer informatie
www.sbcm.nl -> arbeidsmarkt -> methoden en instrumenten
Miranda Grootscholte
[email protected]
070-3765905
Met elkaar in gesprek
• Hoe kun je deze instrumenten in je eigen praktijk
gebruiken?
• Wat zijn tips richting SBCM om gebruik van deze
instrumenten te stimuleren in de SW-sector en daar
buiten?
• Heb je nog ideeën voor andere vergelijkbare
instrumenten die jou in je werk kunnen helpen de
werkgever beter te bedienen?
Vragen?
Meer informatie
www.sbcm.nl -> arbeidsmarkt -> methoden en instrumenten
Miranda Grootscholte
[email protected]
070-3765905
Download