Geschiktheidstoets

advertisement
Geschiktheidstoets
Professional Services
De Wet financieel toezicht (Wft) regelt de verplichtingen van financiële ondernemingen, zoals BinckBank. Één van de
verplichtingen van de Wft is het toetsen van cliënten op geschiktheid. Het gaat hierbij om het inwinnen van informatie
om de geschiktheid te bepalen voor de cliënt van de dienstverlening en de financiële instrumenten waarin belegd kan
worden. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de kennis en ervaring van de cliënt. Bij een tekort aan kennis en
ervaring wordt u gewaarschuwd voor de risico’s die de dienstverlening en/of bepaalde financiële instrumenten kunnen
hebben. Ondanks een eventuele waarschuwing kan een cliënt gebruik blijven maken van de dienstverlening en de
verschillende financiële instrumenten.
In het kader van deze wet en bijbehorende toetsing, verzoeken wij u om de volgende vragenlijst te beantwoorden.
Wanneer wij de volledig ingevulde vragenlijst van u ontvangen, sturen wij u de uitkomst per e-mail toe (indien u niet
over e-mail beschikt, wordt de uitkomst per post verstuurd). Het is van belang dat u alle vragen beantwoordt.
Per vraag is slechts één antwoord mogelijk.
1Is de volgende stelling voor u van toepassing?
Ik ben op de hoogte dat de dienstverlening van BinckBank execution-only is. Dit betekent dat ik orders plaats op
eigen initiatief en voor eigen rekening en risico. Als mijn kennis over de risico’s en verplichtingen tekortschiet, dan
zorg ik zelf voor aanvullende informatie.
Ja, dit is voor mij van toepassing
Nee, dit is momenteel niet voor mij van toepassing
2Wenst u enkel te beleggen in ‘niet complexe’ financiële instrumenten?
‘Niet complexe’ financiële instrumenten betreffen aandelen, obligaties (met uitzondering van converteerbare
obligaties en structured products), rechten van deelneming in beleggingsfondsen en geldmarktinstrumenten
op gereglementeerde markt(en). ‘Complexe’ financiële instrumenten betreffen onder andere opties, futures,
converteerbare obligaties, structured products en overige afgeleide producten, zoals turbo’s, speeders en warrants.
Ja, u hoeft geen verdere vragen meer te beantwoorden (ga naar einde vragenlijst en onderteken deze)
Nee, ga naar vraag 3
3 In welke categorie schaalt u zichzelf in met betrekking tot uw kennis van de risico’s en de mogelijke
verplichtingen van complexe financiële instrumenten waarin u wenst te beleggen?
‘Complexe’ financiële instrumenten betreffen onder andere opties, futures, converteerbare obligaties, structured
products en overige afgeleide producten, zoals turbo’s, speeders en warrants. Zijn hier meerdere financiële
instrumenten van toepassing, vul dan deze vraag in voor het financiële instrument met de minste kennis.
Geen tot weinig kennis
Ik weet wat de risico’s en verplichtingen zijn
4Weet u dat u bij bepaalde complexe financiële instrumenten meer geld kunt verliezen dan uw inleg?
Ja, daar ben ik van op de hoogte
Nee
5Heeft u veel ervaring met beleggen?
Nee, ik heb nog nooit belegd
Enigszins, ik heb in het verleden wel eens belegd
Ja, ik beleg voornamelijk in aandelen en/of beleggingsfondsen
Ja, ik beleg ook in opties en/of futures
6Hoe groot is de omvang van het aantal transacties dat u de afgelopen 12 maanden in ‘complexe’
financiële instrumenten heeft verricht in verhouding tot uw beschikbaar belegd vermogen?
Als er meerdere complexe financiële instrumenten van toepassing zijn, ga dan uit van het ‘complexe’ financiële
instrument met de grootste ordergrootte.
Geen transactie. Ik ben enkel voornemens hierin te beleggen
Relatief beperkt
Relatief grote omvang
Redelijke omvang
7 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gehandeld in een complex financieel instrument?
Als u in meerdere complexe financiële instrumenten heeft belegd, vul dan de frequentie in voor het complexe
financiële instrument met de laagste frequentie.
Geen transactie. Ik ben enkel voornemens hierin te beleggen
Enkele transactie(s) per jaar
Maandelijks
Wekelijks
Dagelijks
8Wat is het doel van uw beleggingen?
Ik beleg voor mijn pensioen of als aanvulling op mijn pensioen
Ik wil over een tijd geld hebben voor een grote uitgave
Ik heb geld over en wil gebruik maken van de kansen op de beurs
Ik beleg als hobby
9Wat is de hoogst genoten opleiding (of soortgelijke opleiding) die u heeft voltooid?
LBO / VMBO
MBO
HBO
Universiteit
Anders
10Wat is uw ‘beroepscategorie’?
Werknemer
Zelfstandige
Werkloos
Gepensioneerd
Student
Zonder beroep
BB/GT/PROF/0210 - BinckBank is een handelsnaam van BinckBank N.V.
Naam ___________________________________________
Naam ____________________________________________________
Datum
Handtekening rekeninghouder
Handtekening mederekeninghouder*
* Alleen van toepassing indien het een gezamenlijke (en/of)
rekening betreft
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards