Introductie in het reinigingsproces

advertisement
Introductie in het reinigingsproces:
Instrumenten en materialen die gedurende de operatie zijn gebruikt zijn bedekt met bloed en
achtergebleven weefsel, ze zijn misschien in contact geweest met chemicaliën en vloeistof,
vuil en stof. Het buizenstelsel van de holle instrumenten zijn
misschien ook gevuld met deze vervuiling. Op de een of andere
manier zullen we de instrumenten gereed moeten maken voor
hergebruik en wel zo dat zij op een veilige manier bij de volgende
patiënt weer gebruikt kunnen worden. Het reinigen speelt een
onmetelijke belangrijke positie in het totale proces. Een groot
aantal eisen zijn gesteld aan instrumenten die met het innerlijke
van het menselijk lichaam in aanraking komen (voor al in de hoge
risico gebieden). En dienen daarom steriel te zijn. Hoewel steriliteit
(de afwezigheid van micro-organismen) alleen is niet genoeg voor
een veilig gebruik. Een instrument, welke is bedekt met een steriele
vervuiling of achtergebleven chemicaliën of corrosie, is nog steeds
een serieus gevaar voor de gezondheid. Dus al het potentieel
gevaarlijke materiaal dient te worden verwijderd. De
gezondheidsrisico’s bij achtergebleven lichaamsstoffen (ook als
zijn ze steriel) is een van de vele redenen waarom deze dienen te
worden verwijderd alvorens we gaan steriliseren.
Verwijder al het zichtbare vuil, weefsel, bloed en vreemde deeltjes.
Medische instrumenten, speciaal als deze worden gebruikt in de hoge
risico gebieden van de patiënt, mogen geen levensvatbare micro
organismen bevatten. Tevens vuil en vreemde materialen (ook al zijn
deze steriel) die achter gebleven zijn kunnen gevaarlijke complicaties
veroorzaken bij het naar binnen brengen door een wond in de patiënt.
Het lichaam reageert direct op het naar binnen komen van
lichaamsvreemde zaken. Het resultaat kan zijn dat het herstel van de
patiënt complicaties optreden met als gevolg een extra belasting voor de
patiënt. Het is zelfs nog gevaarlijker als tijdens de operatie het vuil in
de bloedbaan van de patiënt terecht komt.
Reductie van de contaminatie:
Bij het reinigen, wordt de populatie van micro-organismen op het
materiaal terug gebracht (dit staat bekend als bioburden) de reductie is
aanzienlijk. Op deze manier is de begin besmetting voor de
daaropvolgende desinfectie of sterilisatie aanmerkelijk lager en dus zal
het proces effectiever zijn, aangezien er minder micro-organismen
gedood hoeven te worden. Dit omdat alle zichtbare verontreinigingen,
inclusief restanten van bezinksels, bloed en pus, zijn verwijderd en dus
ook de broedplaats is verwijderd. bestaat er geen mogelijkheid dat een
micro-organisme het heeft overleefd en zich kan vermenigvuldigen.
Maar er is nog een ander gevaar. De restanten van de gedode microorganismen kunnen een koortsachtige reactie geven als zij in de bloed
ReiDeSter.com 20-7-2017
baan komen. De restanten van de dode micro-organismen staan bekend als zijnde pyrogeen.
Er zijn micro-organismen waarvan bekend is dat zij giftige chemicaliën los laten als zij
worden gedood. tevens is bekend dat deze endotoxine serieuze ziektes kunnen veroorzaken.
Dit zijn dus belangrijke redenen om de ingangscontaminatie (bioburden) zo laag mogelijk te
hebben alvorens (desinfectie of sterilisatie) uit te voeren.
Bescherming van instrumenten tegen corrosie:
Medische instrumenten zijn over het algemeen dure precisie
instrumenten. Draaiende en scharnieren delen zijn zeer gevoelig voor
achter gebleven verontreinigingen. kleine hoeveelheden van bloed
kunnen reeds serieuze gevaren opleveren zoals roest vorming
(corrosie). Deze corrosie wordt verergerd door vocht en hoge
temperaturen gedurende het sterilisatie proces, vooral als men stoom als
medium gebruikt.
Corrosie resulteert in een serieuze schade aan het instrument en wordt
daarmee onbruikbaar bij de patiënt. Slechte kwaliteit van het water of
een incorrecte dosering van het reinigingsmiddel kunnen ook corrosie veroorzaken. In een
adequate reinigingsproces waarbij de chemie van het reinigingsmiddel, de water kwaliteit, en
het te reinigen materiaal als ook de andere procesparameters (zoals temperatuur en tijd)
zorgvuldig zijn uitgezocht en ingesteld worden de hiervoor genoemde problemen voorkomen.
Samenvatting van de belangrijkste onderdelen van het reinigen van medische
instrumenten.





verwijder al het zichtbare stof en vuil
verwijder de voedingsbodem voor overlevende micro-organismen
verklein de contaminatie
bescherm tegen corrosie
realiseer en waarborg de functionaliteit van instrumenten en materiaal.
ReiDeSter.com 20-7-2017
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards