Bijlage 2 Eigen bijdragen Wmo voorziening Voorziening

advertisement
Bijlage 2
Voorziening
Eigen bijdragen W mo voorziening
Voorwaarden
bedrag
Eigen bijdrage/
maximale
perioden
Primaat verhuizen
Zie artikel 6.1.4 van de
€ 8.210,-
geen
€ 8.210,-
100% met
beleidsregels W mo &
Jeugdhulp.
Bouwkundige of woon
De hoogte van het pgb is het
technische voorziening
bedrag van de
maximaal 195
goedkoopste/adequaatste door
perioden
het college geaccepteerde
offerte.
Roerende
Op basis van de bedragen en
Zie contract
woonvoorziening
kortingspercentages die de
leverancier.
gemeente heeft afgesproken
met gecontracteerde
leveranciers , eventueel
verhoogd met een bedrag voor
onderhoud en reparatie.
Roerende woonvoorzieningen
die niet kunnen worden geleverd
door de gecontracteerde
leveranciers; de k ostprijs op
basis van de door het college
geaccepteerde offerte;
Tegemoetkoming in de
Op basis
kosten van onderhoud,
van het
keuring en reparatie van
lopende
een liftinstallatie
contract
Geen
met de
leverancier.
Maatwerkvoorziening voor
Overeenkomstig de
Maximaal €
verhuis- en
beleidsregels hoofdstuk 6.1.4.
3.079,-
herinrichtingskosten.
Geen
Geen eigen
bijdrage.
R e g i o t a xi
Zie hoofdstuk 7.2.3 van de
Max. 600
beleidsregels.
zones op
Gecombineerd met een
jaarbasis.
Geen
voorziening als een scootm obiel
kan het aantal zones worden
aangepast.
Tarief
regiotaxi
Client is €
0,65 per
zone.
Tegemoetkoming in de
vervoerskosten
Indien regiotaxi niet mogelijk is
€
615,-
geen
Geen eigen
bijdrage
Tegemoetkoming in de
Indien regiotaxi niet mogelijk is.
vervoerskosten bij een
geen
Geen eigen
verhoogd vervoerspatroon
Sportvoorziening
€ 1.230,-
bijdrage
Zie Artikel 11
€ 1.825,-
Financiële tegemoetkoming in
e xc l u s i e f d e
de meerkosten.
kosten voor
Eenmaal per 3 jaar.
de
Zie ook hoofdstuk 7.3.6 van de
aanschaf,
beleidsregels.
onderhoud
geen
en
reparatie.
Geen eigen
bijdrage
Voorziening / diensten
voorwaarden
Tarief
Eigen bijdrage
Hulp bij het huishouden
Zie Artikel 1.5. Conform
Hbh 1 €
Hbh1 € 17,13
contract.
21,41
Hbh2 € 21,29
Hbh 2 €
26,61
Begeleiding
Zie Artikel 1.8
Tabel
ZIN € 14,20
Pgb 27%
pers oonlijk e
verzorging
Pgb 33%
begeleiding
Hulpmiddelen
Voorwaarden conform contract
Kostprijs,
Eigen bijdrage/
leverancier
e xc l . B TW
maximale
Specificaties zie bijlage 3
€ 300,83
geen
Idem
€ 501,87
geen
Idem
€ 480,05
geen
Idem
€ 1.237,87
geen
Idem
€ 4.029,83
geen
perioden
Handbewogen rolst oelen
voor incidenteel gebruik
Handbewogen rolstoelen
voor dagelijks gebruik
Handbewogen rolstoelen
voor actief gebruik,
vouwframe
Comfortrolstoel voor
permanent/langdurig
gebruik
Elektrische rolstelen voor
(semi) permanent gebruik,
in en om het huis
Elektrische rolstoelen
Idem
€ 8.059,60
geen
Idem
€ 1.963,25
€ 1.963,25
voor (semi) permanent
gebruik, binnen/buiten
Scootmobiel compact
91 perioden van
€ 21,57
Scootmobiel voor
Idem
€ 2.228,88
€ 1.963,25
algemeen gebruik (incl. x -
91 perioden van
tra geveerd)
€ 21,57
Driewielfietsen voor
Idem
€ 1.449,98
Volwassenen =
volwassenen en kinderen
€ 1.449,98
vanaf 5 jaar
91 perioden
van € 15, 93
idem
€ 1.056,74
Geen
Buggy’s
Idem
€ 475,16
Geen
Kinderduwwandelwagens
Idem
€ 2.253,99
Geen
Kinderrolstoelen
Idem
€ 2.837,84
Geen
Idem
€ 4.253,39
€ 4.253,39
Driewielfietsen voor
kinderen van 2 tot 5 jaar
handbewogen
Verrijdbare tilliften
(passief)
130 perioden van
€ 32,72
Verrijdbare tilliften
Idem
€ 3.384,84
(actief)
€ 3.384,84
130 perioden van
€ 26,04
Douche/toilethulpmiddelen
idem
Zie prijslijst
Kostprijs
Meyra
130 perioden
Zie prijslijst
Kostprijs
Idem
Meyra
91 perioden
Idem
Zie prijslijst
Kostprijs
Meyra
91 perioden
Zie prijslijst
Kostprijs
Meyra
Perioden zie tabel
Universele “losse”
elektrische
hulpaandrijving voor
gebruiker, dan wel
begeleider
Universeel aankoppelbaar
fietsdeel, al dan niet met
elektrische
ondersteuning.
Buiten standaard
Idem
leversassortiment en
categorieën
Traplift
1.1
idem
Zie prijslijst
Kostprijs
Handy-care
130 perioden
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards