Plichtethiek: Christine Korsgaard

advertisement
Ethiek
Waarden & normen kritisch bekeken
Welkom!
Huishoudelijke mededelingen
19 Maart: Het nihilisme van Rorty
Essay
• p. 112
• Max. 1000 woorden met centrale ethische vraag.
• Laat mij voor 25 maart via [email protected]
weten of je een essay wilt schrijven.
• Vermeld naam + geboortedatum!!
- Peter Singer, terugblik en kort vervolg
-Christine Korsgaard
-Waarom plichtethiek
- Kants plichtethiek
- Nieuwe plichtsethiek van Korsgaard
Peter Singer en euthanasie
Wat is leven?
Peter Singer en dierenleed
- Lijden van dieren is even belangrijk als lijden van mensen.
- Dieren kunnen lijden.
Peter Singer en Armoede bestrijding
Is er een moreel verschil tussen het leven van een kind
in de straat en een kind in China?
Lever 1% van je bruto
inkomen in en red levens.
Tip: Tedx.com & Ted.com
Peter Singer en Milieu
Dient de menselijke behoeften.
Gelijke weging toekomstige generaties.
Plichtethiek: Christine Korsgaard (1952)
1996
2009
Waarom plichtethiek?
Objectieve moraal!
.
Moraal gebaseerd op redelijk denken.
-Niet op waarden
-Niet op feiten
Normen: (Latijns) norma
Winkelhaak, richtsnoer, maatstaf of regel
Intrinsieke waarden:
Idealen waarop de concrete normen zijn gebaseerd.
Normen en regels zijn instrumenteel aan waarden.
Is iets goed omdat we het willen?
Of willen we iets omdat het goed is?
Ethiek: juist handelen
Niet ómdat we het willen
Maar omdat het je plicht is
Feiten zijn slechts oplossingen
-Het goede is een waardebepaling
-Het juiste gaat over gedrag
Maar dit is geen morele leidraad!
Waarom moet een plankje recht hangen?
Rawls
Sluier van onwetendheid
1921-2002
Waarom plichtethiek?
Achter de sluier kiest men gelijkwaardigheid
Waarom plichtethiek?
Intentie is belangrijker dan de gevolgen
Wolf:
Goed doen om de goede redenen.
“Als je als een goed geprogrammeerde machine moreel
juist handelt, bijvoorbeeld omdat de samenleving of je
moeder je vertellen dat het zo hoort, doe je het niet om
de juiste reden.”
Wat zijn goede redenen?
Wolf: subjectieve zin verbonden aan objectieve waarde.
Korsgaard: intentie om morele plicht te volgen.
Wat is de rechtvaardiging van normatieve claims?
Plichtethiek
Durf te denken!
http://youtu.be/0or7SB3gRLY
Immanuel Kant (1724 – 1804)
Zuivere rede =
los van context
MacIntyre
Kant
Handel op basis van die maxime waarvan je zou
kunnen willen dat zij een universele wet wordt
Behandel een ander nooit alleen als middel,
maar ook als doel
Handel als wetgever
kies voor een goede samenleving
Wanton
Input-output machine is geen heilige
Plichtethiek van Korsgaard
Reflectieve bekrachtiging
Je gebruikt geen principe
Je bent je principe
Praktische identiteit: een wet voor jezelf zijn
Ik kan niet met mezelf leven als ik dat niet doe!
Verschillende rollen
= verschillende principes
Deugdethiek & plichtethiek?
Korsgaard & Dierenrechten
Gebruik ze niet alleen als middel…
zij kennen waarden.
Ethiek
Waarden & normen kritisch bekeken
Tot ziens!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards