AANVRAAGFormulier ONTVANGST ELEKTRONISCHE FACTUREN

advertisement
AANVRAAGFORMULIER ONTVANGST ELEKTRONISCHE FACTUREN
Naam (Entiteit)
Adres
Vertegenwoordigd door
Gebruikersnummer Extranet
(officiële benaming)
(zetel)
Klantnummer(s) Ethias
(facultatief)
(verplicht veld)
geeft aan Ethias de toelating een link door te sturen die elektronische facturen in pdf-formaat bevat, en dit naar de
volgende adressen:
Voor het geheel van de verzekeringsproducten onderschreven door mijn entiteit
Maximum 3 adressen, bij voorkeur generieke adressen
(1)
E-mail adres(sen) (1)
of
Voor één of meerdere verzekeringsproducten zoals hieronder vermeld
Maximum 3 adressen per product, bij voorkeur generieke adressen (1)
Producten
Auto
E-mail adres(sen) (1)
Brand
Burgerlijke
aansprakelijkheid
Alle risico’s
Arbeidsongevallen
School en
sportongevallen
Ethias Assistance
Lichamelijke
ongevallen vrijwilligers
Bovenvermelde persoon is verantwoordelijk voor wat de toelating betreft voor het raadplegen van de
elektronische facturen door de houder van de opgegeven mailadressen.
Datum
1
Te verzenden aan [email protected]
Door generieke (of functionele) adressen kunnen meerdere personen gecontacteerd worden zonder hun identiteit te kennen.
Men richt zich dan tot een functie of een dienst.
Download