Komt een verslaafde bij de dokter…

advertisement
Castle Craig is al meer dan 20 jaar specialist in de verslavingszorg. Castle Craig Nederland biedt behandelingen voor alcoholisme
en andere verslavingen. Castle Craig Nederland biedt een breed aanbod van ambulante behandelingen voor volwassenen (18+) met
verslavingsproblemen of met een dubbele diagnose in o.a. Den Haag, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam en voor een klinische
behandeling verwijzen wij naar onze kliniek in Schotland.
Castle Craig Nederland, tel. +31(0)70 3456 028, www.castlecraig.nl
Komt een verslaafde bij de dokter…
Herkennen en erkennen
“Verslaving is een invaliderende stoornis met als lange termijn effect veel lichamelijke schade”, zegt Dr. Etienne Olivier, medisch directeur van Castle Craig Nederland, “en kunnen de
verschijnselen verward worden met burn-out, stress- en angstproblemen.”
Verslaving is daardoor lastig te herkennen. Bijwerkingen van bijvoorbeeld alcohol en cocaïnemisbruik zoals vermoeidheid, slapeloosheid, angst en depressie worden niet altijd herkend als een verslavingsprobleem.
Een onderzoek door Kaufman et al., waarin gebruik is gemaakt van functionele MRI, waarbij hersenactiviteit wordt gemeten door te kijken naar de hoeveelheid gebruikte zuurstof,
treft verminderde activiteit aan in de cortex cingularis anterior van druggebruikers (m.n.
cocaïne). Hierdoor presteren druggebruikers slechter bij het nemen van beslissingen dan
niet-gebruikers.
Castle Craig, één van de leidende Europese klinieken voor verslavingsbehandeling,
roept iedereen op dit probleem serieus te nemen. Excessief middelenmisbruik leidt tot een
slecht beoordelingsvermogen. In het privé bestaan leidt dat tot persoonlijke drama’s en in
het bedrijfsleven tot risicovolle beslissingen en roekeloze omgang met
bedrijfsmiddelen. Soms gaat het om miljoenen euro’s verlies in bijvoorbeeld beleggingsfondsen.
De boodschap voor alcohol- en druggebruikers is dat ‘hun toestand niet hopeloos is’. Met
de juiste aanpak is het mogelijk de schadelijke effecten te keren. Het belang van tijd en onthouding voor herstel van de hersenfunctie na cocaïnegebruik is bewezen.
Verslaving en het brein
De afgelopen jaren is onze kennis over de effecten van langdurig middelengebruik op de hersenen enorm toegenomen. Het is duidelijker
geworden dat alcohol en drugs gebieden in de hersenen aantasten
waarin belangrijke functies zoals geheugen, concentratie en het nemen
van beslissingen geregeld worden. Uit concentratietests met mensen die
regelmatig middelen gebruiken, blijkt dat zij slechter presteren dan nietgebruikers.
Een onderzoek van Goldstein et al., waarbij gebruik werd gemaakt van de FDG PET-scan
technologie, die de activiteit van de hersenen bepaalt, toonde verminderde concentratie bij
drugsgebruikers aan in combinatie met een verminderde activiteit in het zogeheten gyrus
cinguli gebied dat belangrijk is bij aandacht en concentratie.
Het geheugen van verslaafden werkt dus significant slechter dan dat van mensen die geen
drugs gebruiken.
Een andere belangrijke functie van de hersenen die aangetast wordt door drank en drugs is
de bekwaamheid om beslissingen te nemen. Cruciaal bij het nemen van beslissingen is het
vermogen onjuiste reacties tegen te houden.
Er is iets te doen aan verslaving
De voordelen van het oefenen van de hersenfuncties zijn uitvoerig beschreven, daarnaast is aangetoond dat beweging cognitieve vaardigheden
vergroot (Heyn, Abreau, & Ottenbacher, 2004). Een interessante bijkomstigheid bij het begrijpen van de hersenen is de ontdekking dat de hersenen in feite zichzelf kunnen herstellen met behulp van neurogenesis.
Hoewel er geen snelle en simpele oplossing is om het schadelijke effect
van druggebruik op hersenfuncties te keren, zijn er veel mogelijkheden
voor behandelprogramma’s. Onthouding, tijd, psycho-educatie, behandeling en beweging zijn daarom de kernonderdelen van een succesvol
behandelprogramma voor druggebruikers zoals dat door Castle Craig gegeven wordt. Dit
behandelprogramma is sinds kort ook uitgebreid met real time on-line behandelingen zodat
met behulp van video-conference technieken ook mensen die op afgelegen plaatsen wonen
kunnen profiteren van het behandelaanbod.
Verwacht geen ‘quick fix’. Het kost tijd om van een verslaving af te komen, om de hersenen
te laten herstellen en weer goed te kunnen functioneren. Uit de resultatenstudies van Castle
Craig blijkt dat na een jaar bijna 60% van de patiënten geheel abstinent blijft. Dit goede
cijfer komt o.a. door de continuïteit en de duur van de behandeling, meent Frances Beek,
directeur Castle Craig.
Meer informatie : www.castlecraig.nl
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards