Auteur Artikeltitel Nr-BLZ Adé J. Komt studie van de reële getallen

advertisement
Auteur
Adé J.
Adé J.
Adé J.
Adé J.0,
Aerssens A. &
Aerts R.
Allcock E. &
Andries E.
Annaert J.
Anseeuw J.
Anseeuw J.
Anseeuw L. &
Arrighi G.
ARS ET MATHESIS
Audenaert B. &
Audenaert B. &
Baayen P.C.
Baayen P.C.
Baeyens P.
Bair J.
Bair J.
Ballieu M.
Barbry R.
Bastien F. &
Beernaert T.&
Bens R.
Bens R.
Bens R.
Bens R.
Berckmoes A.
Berckmoes A.
Beuseling M.
Beuseling M.
Bingen F.
Bingen F.
Bingen F.
Biront K. &
Blomme R.
Blondeau R.A.
Bogaert J. &
Böhm J.
Bonckaert P.
Bonckaert P.
Bonnyns P.
Bonnyns P.
Bonnyns P.
Bonnyns P.
Artikeltitel
Komt studie van de reële getallen op de helling?
Spelen met isometrieën
Wordt er nog gerekend in het secundair onderwijs?
Homethetieën en verschuivingen zijn goede vrienden
Gaussmethode in reeksentheorie en combinatieleer
Waarom wiskunde in het SO?
Van puzzel tot recursieformule
Gebruik wiskundige technieken economieonderwijs SO
Software-toepassingen in het S.O.
Spilmethode
Eenvoudige iteratiemethoden
Pigeon-hole principe en toepassingen
Aantekeningen bij Galilei en de astronomie
Stichting ARS ET MATHESIS
Ongewone kijk op grafiek van tweedegraadsfuncties
ZRM als didactisch hulpmiddel in lessen analyse
Inleiding tot vakantiecursus "mathematische logica
Inleiding jubileumcongres NL Wiskundig Genootschap
ICT inn de eerste graad van het SO: reflectie
Wiskunde en sport
Wiskundeproblemen in bedrijfskunde
Laatste stelling van FERMAT bewezen?
Ervaringen met vernieuwd wiskunde-basis-onderwijs
Sommeringsvraagstukje
Test jezelf met 1001 VWO-vragen
Fouten bij rekenwerk met een computer
Zin en onzin van taken
Taken? Toetsen? Testen?
Losse gedachten wiskunde-onderwijs LSO & beroepsn-de machtswortels en de rationale exponenten
Organigram in het wiskunde-onderwijs
Recursiebetrekkingen in de combinatieleer
Combinatieleer
Ruimtemeetkunde
Is wiskunde relevant in hedendaagse maatschappij ?
Ruimtemeetkunde in het secundair onderwijs
Projectieve en affiene ruimten
Meetkunde obervatiegraad (uit het dagelijks leven)
Ferdinand Verbiest (1623-1688)
Omtrek en oppervlakte van pixelfiguren
Computer Algebra Systems:uitdaging leraar-leerling
Structuren in de westerse muziek
Regeltjes wiskunde als rookgordijn essentie
Wiskunde in het beroepsonderwijs
Wiskunde in het beroepsonderwijs.Lineaire optimal.
Hoe geef ik wiskunde in het beroepsonderwijs? 2
Wiskunde in het beroepsonderwijs. Jan de kranteman
Nr-BLZ
04003
18077
17065
20039
42225
34235
30337
M3002
79269
38276
26233
63289
71290
90184
48440
52383
10086
13104
103377
79273
77051
83305
32519
23295
104439
03025
19010
15003
31423
21046
M4028
42261
51297
18047
M8027
08004
23328
63327
57023
98220
87294
34246
80368
45155
35392
30250
42179
Bonnyns P.
Bonnyns P.
Boogers W.
Borghgraef I.
Bos H.J.M
Bos H.J.M.
Bos H.J.M.
Bos H.J.M.
Bos H.J.M.
Bosteels G.
Bosteels G.
Bosteels G.
Bosteels G.
Bosteels G.
Bosteels G.
Bosteels G.
Bosteels G.
Bosteels G.
Bosteels G.
Bowers J.F.
Bozuwa L.
Brackx F.
Brackx F.
Brackx F.
Brackx F. &
Brackx F. &
Brackx F. &
Braeckevelt A. &
Brants P.
Brants P.
Brants P.
Breeman J.&
Breny H.
Broeckman H.&
Broeckx R.
Broeckx R.
Broeckx R.
Broeckx R.
Broekman H.
Broekman H. &
Broucke A.
Bruneel D. &
Bruynooghe A.
Brys S.
Buekenhout F.
Butstraen R. &
Buys C. &
Bynens L.
Hoe geef ik wiskunde in het beroepsonderwijs? 3
Hoe geef ik wiskunde in het beroepsonderwijs? 1
Programmeren in gestructureerde Basic
Geschiedenis matrices in 19de eeuw sedert Cayley
Descartes en hetbegin van de analytische meetkunde
Wiskunde en maatschappij II
Wiskunde en maatschappelijke verantwoordelijkheid
Wiskunde en maatschappij I
Gauss 1777-1855
Theorie en praktijk (stelsel van Cramer)
Van LoShu tot Fermat
Taylor-Horner-Ostrogradsky (integraalrekenen)
a tot de bde en b tot de ade
Talstelsels en vergelijkingen
Pleidooi
Ovaal of ei?
Gemiddelden, rijen en ... vermoedens
Eindcijfers en getallenhistories
Begane wegen en onbetreden paden
James Moriarty, de man en de mythe
Wiskunde en onderwijs in Nederland 3
Reëel-analytische functies
De afwikkeling van een afgeknotte kegel
Rotaties en vlakspiegelingen in drie dimensies
Acht uur wiskunde-afdeling in ASO is een noodzaak
Reductie reële kwadr. vgl. in orthog. coördinaten2
Reductie reële kwadr. vgl. in orthog. coördinaten1
Pigeon-hole principe en toepassingen
Veeltermvergelijkingen
Gebruik en opstellen bibliotheekprogramma's in PC
Fractale krommen
Wiskunde-onderwijs in Nederland
Meer over een "bewijs"
Onderzoekend bezig zijn met procenten
Computers spelen schaak
Programmeerbare zakrekenmachines
Regressieproblemen
Zakrekenmachines en zakcomputers in het SO
Klok, tijd en wiskunde
Struktuur aanbrengen, zoeken...speels bezig zijn
Meerkeuzetoets als middel tot informatieoverdracht
Evaluatieproblemen in het vak wiskunde
Modelmatige benadering van werking kapitaalmarkt
Sommatieteken
Verplaatsingen in de ruimte en in het vlak
Complexe getallen
Op zoek naar evenwicht
Invoer van computeronderwijs in de basisschool
36491
26169
47376
52465
87276
22231
23367
21057
12006
09053
05032
14073
04022
19053
32591
28575
59237
82117
59225
73090
61109
31453
104507
60417
89092
89035
88404
63289
M6087
M6084
M6082
102135
32586
83315
11053
07003
M4071
10062
43387
58109
13025
03003
51329
35411
35309
60361
36523
37207
Bynens L. &
Caeyers H. &
Callens D. &
Ceuppens J. &
Claessen F.
Clement A.
Clement A.
Clement A.&
Clement A.&
Cluytens R.
Cluytens R.
Cluytens R.
Cluytens R.
Cnop I.
Cnop-Grandsard F.
Coenen P. &
Cofman J.
Colebunders E.
Colebunders E.
Collignon A.
Collignon A. &
Collignon A. &
Cools P.
Coppens T.
Coppens T.
Coppens T.
Coppens T. &
Coppens-Rasschaer
Cormon J.
Cormon J.
Crockaerts P. &
Crombez G.
Crombez G.
Crombez G.
Cuvelier O.
Czekaj R.
Czekaj R.
Czekaj R. &
Daems J.P.
Daems J.P.
Dams M. &
Dams M. &
Dams M. &
Danckaert D.
Daneel E.
Darville-Verbert
De Bock D.
De Bock D.
LOGO, de programmeertaal voor het basisonderwijs
Groepstructuur, basis van muzikaal denken
Hogerop. Wiskundige analyse van een gokspelletje
Hoe verzamelingen leiden tot combinatieformules
Tellen van verdelingen
Classificatie orthog. transformaties eucl.vectorr.
Graad van parallellisme, graad van orthogonaliteit
Aff, project.,(niet-)eucl. meetkunde...correctie!
Aff, project.,(niet-)eucl. meetkunde...een doolhof
Over de aard van gestelde vragen op toetsen
Over de manier van lesgeven in het V.S.O.
Over interpretatie van resultaten van toetsen
Nog iets over toetsen
Julia-fractalen in Mathematica, reactie op TI-92
Inhaalonderwijs wiskunde (computer-managed instruc
Breiwerkanalyse
Hoe problem-solving aanpakken
Geïtereerde functiesystemen
Wiskunde in een technologische maatschappij
Van correlatie tot wederzijdse informatie
Game,set and match II : oplossing Lendl - McEnroe
Game,set and match I.Hersengymnastiek tennisfanaat
Vage logica (fuzzy logic)
Functieonderzoek met behulp programmeerbare ZRM
Hoe juist rekent een zakrekenmachine
Verslag van een V.V.W.L.-enquête
LOGO, de programmeertaal voor het basisonderwijs
Waarom en wanneer computer gebruiken in de klas?
Binaire opsomming van eigenschappen v. een relatie
Klasse van de relaties
Grafische rekentoestellen in de klas
Restterm van Lagrange voor de logaritmische reeks
Banen van kortste tijd in het vlak
Beeldverwerking en beschrijvende statistiek
Hoe geef ik wiskunde in beroeps- & lager technisch
Reële functies
Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen (n onbek)
Rechten in het VSO
Ideeën voor het beroepsvoorbereidend jaar
Met het tweede observatiejaar de ruimte in
Analyse geanalyseerd
Leren onderwijzen : ervaring of training?
Motivatie, demotivatie, de-demotivatie
Nieuwe methode oplossen derdegraadsvergelijkingen
Gedifferentieerd wiskunde-onderwijs in LSO (Gent)
Driehoeksmeting in de derde en de vierde
Cte kapitaalsdelging goedkoper dan cte annuiteiten
Illusie van lineariteit. 1:situering & achtergrond
37197
40637
42235
23301
91256
48447
51259
44576
41071
13023
13045
14078
19026
104470
14043
47414
70147
86182
69023
91229
81054
80379
85004
26250
M4092
15117
37197
35427
02028
04027
86250
57039
49067
80363
17032
40586
21015
35383
54120
67271
23341
33153
22146
95250
33023
14050
99288
93018
De Bock D.
De Bock D.
De Bock D.
De Bock D.
De Bock D.
De Bock D.
De Bock D. &
De Bock D. &
De Brabanter M.
De Bruyn B.
De Bruyn K.
De Bruyn K.
De Bruyn K.
De Bruyn K.
De Bruyn K.
De Bruyn K.
De Bruyn K.
De Bruyn K.
De Bruyn K.
De Bruyn K.
De Bruyn K.
De Bruyn K.
De Bruyn K. &
De Busscher M.
De Causmaeker L.
De Causmaeker L.
De Clerck F.
De Clerck F.&
De Clerck F.&
De Clerck F.&
De Coninck L. &
De Coster R.&
De Craen F.
De Gelas J.
De Gelas J.
De Gelas J.
De Gelas J.
De Gelas J.
De Graeve C.
de Groen P.
de Groen P.
de Groen P.
De Jonghe H.
De Jonghe H.
De Keyser R.
De Keyser R.
De Kinder L.
De Laender G.
Illusie van lineariteit. 2:twee studies in het SO
Kan men een hoek van één radiaal constr met passer
Meetkunde na leerplanwijzigingen in het Vrij SecOn
Veld van de algebraïsche complexe getallen
Veld van de construeerbare reële getallen
Driesporige benadering van het integraalbegrip
Ongewone kijk op grafiek van tweedegraadsfuncties
ZRM als didactisch hulpmiddel in lessen analyse
Methode van Cramer
Regel van Descartes (2)
Bepalen van kansen. 2. Bedenkingen bij Vredenduin
Spelen in roosters
Spelen in graffen
Spelen met teerlingen
Relaties en kanstheorie
Meten, van kleuterschool tot universiteit
Wiskundig denken : selecterende factor (beroep)
Isometrieën van inproduktruimten
Informatie en veiligheid
Hoe de cryptografie evolueerde
Café Bernoulli
Constante van Euler
Bedenkingen bij het nieuwe leerplan 6de ASO typeII
Wiskunde van SO in Hoger Ond (vergelijkende studie
Ideeën voor het beroepsvoorbereidend jaar
Lange leven van de cijfers en de getallen
Eindige velden
Aff, project.,(niet-)eucl. meetkunde...correctie!
Aff, project.,(niet-)eucl. meetkunde...een doolhof
Test jezelf met 1001 VWO-vragen
Impliceert afleidbaarheid continuïteit?
Sextant
Lineaire afb. & convexe kegels in handelsrekenen
Waartoe een verkeerde oriëntatie leiden kan
Studiedag die stof tot nadenken geeft
Rechte en reële getallen in basisonderwijs en LSO
Getallenverzameling in het eerste jaar van het SO
Hoe functioneel is ons wiskunde-onderwijs?
Situatie van het informatica-onderricht in SO
Modellen voor bevolkingsgroei:II Continue modellen
Eenvoudige numerieke algoritmen (berekening p)
Modellen voor bevolkingsgroei: I Discrete modellen
Verre horizonten
Getallen die naar God leiden
Begrip isomorfisme
Meetkundestructuren:dilatatie,translatie,homothet.
Universele elementen
Algoritmisch denken in de wiskunde?
94161
70267
51251
38351
33047
62141
48440
52383
36487
83300
33101
15068
16051
24593
10025
68467
40663
20099
97041
37235
82126
34267
15042
56379
57005
M7045
61093
44576
41071
104439
23321
43406
M3049
26155
32531
31407
M7025
41027
47351
60449
33111
59
39429
60403
07025
06023
M1067
46287
De Laender G.
De Langhe J. &
De Mey G. &
De Mey J.
De Moor J.
De Moor J.
De Munter C.
De Munter C.
De Munter C.
De Munter C.
De Munter C.
De Munter C.
De Munter C.
De Munter C.
De Munter C.
De Munter C.
De Munter C.
De Paepe R.
De Paepe R.
De Paepe R.
De Ridder E.
De Ridder R.
De Roo S. &
De Roover W.
De Schryver J.
De Schryver J.
De Schryver J.
De Schryver J.
De Schryver J.
De Schryver J.
De Schryver J.
De Schryver J.
De Schryver J. &
De Schryver J.&
De Schryver J.&
De Smedt B. &
De Smet A.
De Sutter D. &
De Volder W.
De Weerdt R.
De Winne I.
De Witte P.
Debremaeker R. &
Debroey I.
Debroey I.
Debroey I.
Dedene G.
Dedene G.
Medewerker Vlaams leraar IOWO-Computercentrum
Van puzzel tot recursieformule
Analytische berekeningen met de computer : REDUCE
Boom van Pythagoras
Fractalen
Stelling van Pythagoras
Dingen begrijpen door structureren : rekenk gemidd
Wiskundige sprokkels :bewerkingen op verzamelingen
Wiskunde-onderwijs in evolutie
Vormleer, vormend?
Voortaan geen discussie meer...(cont. en limieten)
Spelen, cijferen, algebra en meetkunde (mijmering)
Matrices van lineaire afbeeldingen t.o.v. basissen
Integreren door partiële breuksplitsing (didactiek
i een vierkantswortel uit -1
Hoe bepaald is de onbepaaldheid (didactisch)
Gevallen congruentie & gelijkvormigheid driehoeken
Ook dat is stijgen !...
Selectiviteit van toelatingsexamens wiskunde
Gefundeerd oplossen van vergelijkingen
Lhuiller & uitz. op formule v.Euler (veelvlakken)
Chromatisch getal van een oriënteerbaar oppervlak
Vierhoeksstelling en vierhoekskansen
Over de integraal van Poisson
Convexiteit
Wat een verstrooide secretaris verwachten mag
Reële vierkantswortels
Integralen in het secundair onderwijs
Eenvoudig bewijs voor de formule van Poisson
Commutativitet is zeldzaam
Grondslagen van de hedendaagse wiskunde
Voltooiingen en segmentfuncties geordende verzam.
Invoeren van de reële getallen
Elementaire beschrijvende statistiek voor SO deel1
Elementaire beschrijvende statistiek voor SO deel2
Consequenties nieuwe spelling in wiskundeonderwijs
Spiegelingen, rotaties en homothetieën (computer)
Nieuwe raaklijnconstructie ?
Fibonacci's konijnen gestrikt met eigenwaarden
Wiskundespelletjes in de lagere cyclus
Internet in de wiskunde & 25 topsites in wiskunde
Gebruik grafische mogelijkheden van PC in Pascal
Projectieve en affiene kwadrieken
Visuele perceptie en projectieve meetkunde
LOGO, een veelzijdig leermiddel
Gulden snede, summum van eenvoud en symmetrie
Meetkunde op een Minkowskivlak
Differentiaal en afgeleide (meer veranderlijken)
11050
30337
M8167
90134
74161
38307
30277
06021
32545
13083
01002
25104
09050
42229
14065
17084
13010
52438
44531
35369
74129
76351
85099
15055
24471
64463
29159
39481
43413
97038
50137
104490
09040
102227
103341
87333
54196
51267
57117
26165
103371
M6092
82242
54179
37041
58131
20123
39457
Defleur M. &
Defoirdt N. &
Defoirdt S.
Defoirdt S.
Defoirdt S.
Defoirdt S. &
Defoirdt S. &
Defoirdt T. &
Dekimpe K. &
Dekimpe K.&
Delagrange N.
Delagrange N.
Delanghe R.
Delanghe R. &
Delanghe R. &
Delchambre L.
Deleersnijder M.C
Demuynck K. &
Demuynck K. &
den Hartog W.
den Hartog W.
den Hartog W.
den Hartog W.
Denef J.
Denhez R.
Depraetere M.
Deprez J.&
Depunt J.
Derwae J. &
Desmet A.
Desmet R. &
Develter F.
Devijver P.A.
Dewilde W.
Dewilde W.
Dewilde W.
Dewilde W.
Dewilde W.
D'Hondt F.
D'Hondt T.
Dierendonck R.
Donckels R.
Drijvers P.
Drijvers P.
Duchatelet W.
Dujardin M.
Dujardin M.
Dumon R.&
Evaluatieproblemen in het vak wiskunde
Vlakvullingen
Priemeeuwen
Onschuldig spelletje
Priemeeuwen en de stellingen van Fermat
Vlakvullingen
Oefening over de parabool
Vlakvullingen
Merkwaardige kegelsneden in de fysica
Waarom is de ggd van 0 en 0 gelijk aan 0?
Derde internat. onderzoek wiskunde & wetenschappen
Wiskunde : leren denken ?
Acht uur wiskunde-afdeling in ASO is een noodzaak
Reductie reële kwadr. vgl. in orthog. coördinaten1
Reductie reële kwadr. vgl. in orthog. coördinaten2
Kan wiskunde niet boeiend zijn ?
Hoe wiskunde aanbieden aan lange-kwalificatie ?
Wil de schuldige nu opstaan...?
En toch is 1 = 2 !
Gaspard Monge en zijn Géométrie Descriptive 2
Gaspard Monge en zijn Géométrie Descriptive 1
Gaspard Monge en zijn Géométrie Descriptive 3
Gaspard Monge en zijn Géométrie Descriptive 4
Ongelooflijke structuur achter Stelling van Fermat
Simon Stevin en zijn getijdentheorie
Handicaps van wiskundeleraar in een 2-urencursus
Eindtermen wiskunde voor de tweede en derde graad
Secundair onderwijs en meetkundeonderwijs aan univ
Combinatoriek en de principes van problem solving
Over het gebruik van geor. hoeken in de topografie
Conceptuele benadering integraal en implicaties
Grafische hulp bij convergentie-onderzoek v. rijen
Artificiële intelligentie
Inventaris en samenhang van begrippen planimetrie
Redeneren en abstraheren : jong geleerd oud gedaan
Internationale Wiskunde Olympiade
Internationale Wiskunde Olympiade
Nog maar eens over relaties
Wat leert ons een vraag van een tentamen?
Fractaaltechnieken bij natuurlijke beelden
Hoe zie ik een leerling van het beroepsonderwijs?
Nieuwe leerplan meetkunde in 3de jaar Vrij SO
Neem de grafiek over
Differentiaalvergelijingen in het SO
Hommage aan professor Holvoet
Problem-solving in de wiskunde
Bewijstechnieken : een computergestuurde aanpak
Eindtermen wiskunde voor de tweede en derde graad
03003
76333
30253
74137
41139
76333
25057
76333
88424
104498
94145
55255
89092
88404
89035
38302
60349
98184
91213
26195
25063
27397
28577
87328
77075
60341
100383
08014
82177
60465
60375
43373
37350
18004
59299
71413
67349
16047
26192
62161
33010
46205
86198
39519
96300
32559
57051
100383
Dumortier F.
Eeckhoudt A.
Eggermonr H. &
Eggermont H.
Eggermont H.
Eggers J.
Egghe L.
Egghe L.
Embrechts P.
Embrechts P. &
EOHKT docenten
EOHKT werkgroep
Ervynck G.
Ervynck G.
Ervynck G.
Ervynck G.
Ervynck G.
Ervynck G. &
Ervynck K.
Festraets-Hamoir
Feys G.
Fierens P.
Finoulst J.
Finoulst J.
Finoulst J.
Finoulst J.
Finoulst J.
Finoulst J.
Finoulst J.
Frederickx H.
Frederickx H.
Frederickx H.
Frederickx H.
Frederickx H.
Frederickx H. &
Fréderique
Frédérique &
Froidcoeur L.
Froidcoeur L.
Froidcoeur L. &
Garst S.
Garst S.
Garst S.
Genbrugge R.
Genbrugge R.
Gesp J.
Ghekière J. &
Gheysens L.
Elementaire catastrofentheorie
Wiskunde beroepsonderwijs & relatie tot praktijk
Bruggen getallenleer en meetkunde in eerste graad
Proef op de regel van Horner
Logica in bewijzen
Vlakke rationale derdegraadskrommen
Onvolledigheid van Riemannintegreerbare functies
Probabilistisch model van het TV1-spel BLOKKEN
Paradox bij het berekenen van kansen
Scherp of stomp?
Wiskunde moet
Beknopte lijst met toepassingen in de wiskunde
Enkele beschouwingen rond het onderwerp topologie
Wiskunde & psychologie: bedenkingen na een congres
Radioscopie van de integraal. (Grondslagen)
Puntjes op de i's van de limiet
Inleiding tot de studie van de distributies
Conceptuele benadering integraal en implicaties
Vernieuwde wiskunde basis tot.onderwijs Lager Ond.
Bewijs in de meetkunde
Onderwijs in de meetkunde in het lager secundair
Om een discussie op gang te brengen (klasseraden..
Rij van Fibonacci
Binomiaalcoëfficiënten en getallen van Fibonacci
Goniometrische getallen rationale veelvouden van p
Over goniom. getallen van rat. veelvouden van PI
Goniometrie, getallentheorie en regelm. veelhoeken
Paar bijzondere klassen van getallenrijen
Vergelijking van de derde graad
Amerikaans stratenprobleem
Mooie eigenschap van het getal e
Knelpunt in verband met analyse
Volledig geordend Archimedisch veld reële getallen
Omtrent nergens differentieerbare cont. functies
Examen reële vectorruimten en ruimtemeetkunde
Toverij van de dubbele spiegel
Ontwaken van een wiskundige denkwereld
Begrijpbaar lesgeven
Mnemotechnisch middel in de goniometrie
Thalesruimten
Wiskunde en onderwijs in Nederland 4
Zo maar een Hollander op een VVWL-congres
Periodelengte en talstelsels
Wiskundig denken in de observatiecyclus
Studie van de bewerkingen in de observatiegraad
Voorbeeld van interactief computergebruik
Oefening over de parabool
Praktische sinuscurve
20010
79338
87310
42175
57049
36583
27387
102201
19027
28565
83352
83356
06003
12101
24446
19042
37149
60375
41107
32584
18010
13093
85093
75279
66193
98201
M8189
91244
65127
25027
36512
26187
28505
23349
17105
83276
97121
49079
44575
52402
62241
37255
40654
09031
34163
52389
25057
78199
Gheysens L.
Gheysens L.
Gheysens L.
Gheysens L.
Gheysens L. &
Gheysens L. &
Gheyssens L.
Gijselaers E.
Gille E.
Goethals F.
Goethals F.
Goethals F.
Goethals F.
Goethals F.
Goethals F.
Gossez R.
Govaert A.
Govaerts A.
Govaerts W.
Groenendaal L. &
Grootendorst A.W.
Grootendorst A.W.
Grootendorst A.W.
Guillaume F.
Hanssens P. &
Harbers A.&
Hauchart C.
Herreman W. &
Hertmans L.
Herweyers R.
Hilton P.
Hilton P. &
Hilton P. &
Hilton P. &
Hilton P. &
Hilton P. &
Hilton P. &
Hilton P. &
Hilton P. &
Hilton P. &
Hilton P. &
Hilton P. &
Hilton P.&
Holemans E.
Holvoet R.
Holvoet R.
Holvoet R.
Holvoet R.
ICT(Informatie- en Communicatietechnologie) =o.k.?
Stochastische wandelingen
Wat is projectieve meetkunde?
Wiskundige puzzels van Boris Kordemsky
Hogerop. Wiskundige analyse van een gokspelletje
Grafische rekentoestellen in de klas
Formule en algoritme van Heron
Functoren
Nogmaals x tot de y = y tot de x
Verband groep-equivalentierelatie in de meetkunde
Draaiingen van een kubus
Ervaringen met het gebruik microcomputer op school
Gebruik retroprojector, ZRM, computer in de klas
Intuitie en inzicht in de moderne meetkunde
Orderelaties
GPS-systeem, een toepassing van wiskunde
Hoe geef ik wiskunde in het beroepsonderwijs?
Chemisch evenwicht en lineaire algebra
Rangeerproblemen
Onderzoekend bezig zijn met procenten
Constructies met passer en liniaal (algebr aspect)
Geschiedenis van de wiskunde en wiskundeonderwijs
Leonhard Euler (1707-1783)
Interaction entre les maths et les autres sciences
Examen reële vectorruimten en ruimtemeetkunde
Onderzoekend bezig zijn met procenten
Sur un apprentissage des notions 'limite de suite'
Merkwaardige kegelsneden in de fysica
Wiskunde in basisonderwijs
WebWiskunde,demo congres VVWL
Plezier van wiskunde
Wat is symmetrie?
Paradoxen en hun belang in het wiskunde-onderwijs
Opm. bij veralgemeende Lucas- en Fibonaccigetallen
Meetkundige component van geïntegreerd leerplan
Meetkunde in relatie tot rekenkunde
Meetkunde in het hoger middelbaar onderwijs
Eulerkarakteristiek & defectformule van Descartes
Driehoek, zeshoek,...van Pascal: 2.hogerdimension.
Driehoek, zeshoek,...van Pascal: 1.binomiaalcoëff.
Driehoek van Pascal: als driehoeken vierkanten zyn
Delers van bijzondere gehele getallen (wisk.denken
Tribute to R.Holvoet
Lobatschevsky
0 exponent 0 = ?
Gauss en de priemgetallen van Fermat
Gekleurde Cayleygraffen en groepen
Hommage aan Piet Vredenduin (1909-1996)
99275
46261
68423
95213
42235
86250
84440
M1051
23375
20049
72431
52379
29053
18037
28462
100393
22221
100423
04025
83315
31469
30287
36467
M8081
17105
83315
M8039
88424
73009
100456
63303
97097
29085
70199
73048
78181
75227
66205
94117
93065
67309
52393
100378
71399
15025
12037
16031
87373
Holvoet R.
Holvoet R.
Holvoet R.
Holvoet R.
Holvoet R.
Holvoet R.
Holvoet R.
Holvoet R.
Holvoet R.
Holvoet R.
Holvoet R.
Holvoet R. &
Holvoet R. &
Hoogewijs A.
Hueting J.E.
Hustinx P.
Hustinx P.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huybrechts T.
Huyghe K.&
Huylebrouck D.
Huylebrouck D.&
In memoriam B.L. van der Waerden en P. Erdös
In memoriam B.L.van der Waerden en P.Erdös
L.E.Dickson (1874-1954) pionier van de Am.wiskunde
Universitaire wiskunde competitie 1996-1997
Universitaire wiskunde competitie 1996-1997
Vragen Centrale examencommissie lager secundair 76
VVWL en het wiskunde-onderwijs: vroeger,nu & later
Erevoorzitter dr Gaspard Bosteels : leven en werk
Gauss & ontdekking van niet-euclidische meetkunde
Archimedische groepen
Afbeeldingen en opslorpers
Bedenkingen bij het nieuwe leerplan 6de ASO typeII
Tralies, Boolese algebra's, stellingen van Stone
Derive, een steun bij het wiskundeonderwijs
Meerkeuzetoets,wisselwerking onderwijs & onderzoek
Rondom de vierkantswortel uit p (1)
Rondom de vierkantswortel uit p (2)
Knutsel, denk na en reken !
Kruisgetalraadsel 1
Kruiswoordraadsel 2
Ludieke wiskunde
Magische groep met meer dan 43 miljoen elementen?
Neerpeltstaartje
Patronen van Pascal
Ik loop er moederziel alleen rond
Tellen volgens Gerd De Ley
Uitgesteld! Of toch niet?
Rationaal getal en tiendelig getal
Realistische wiskunde of boerenbedrog
Ruimtelijke regelmaat
Tovervierkanten (zijn leuke dingen voor de mensen)
Zeventien vlakvullingen
Wiskundige fantasie of fantasierijke wiskunde?
Wiskundeonderwijs : wat ? hoe ?
VVWL-getallenraadsel
Zo maar wat rekenen!
Fie (gulden snede)
Euler kleurt, Euler codeert
Escherse translaties
Er was eens...prinses met max.oppervlakteproblemen
Eerste poging voor aangenamere, mooiere wiskunde
Eddy Merckxstory. Van groep tot isomorfisme.
1985 ontbonden
Geheim van de abdij
Van trap naar partitie
Waarom is de ggd van 0 en 0 gelijk aan 0?
Tellen op de handen en het duodecimale systeem
Parabolische vlucht van het Ishangobeen
89084
89084
82145
89088
89088
09083
41013
59209
12038
28489
05024
15042
96356
70205
02004
67308
70266
30256
26291
40669
11069
33006
29183
92339
55277
91253
38313
23297
88470
97010
16055
67369
89015
M5001
57041
33061
65003
82156
35348
66221
34193
25016
42193
44507
25054
104498
89053
101004
Igodt F.&
Igodt P.
Igodt P.
Igodt P.
Impens C.
Jacobs J.
Jacobs W.
Jans A.
Janssens D.
Janssens P. &
Jochems T.
Joël P.
Jongmans F.&
Jonkers K.
Joye D.
Joye D.
Kerre E.
Kerstens D.&
Kesselaers G.
Kesselaers G.
Kesselaers G. &
Kesselaers G.&
Kint J.
Koster C.H.A. &
Kristel T. &
Kuijk S.
Kuijk W.
Kuijk W.
Kuijk W.
Kuijk W.
Kuijk W. &
Kuliasko F.
Kutzler B.
Laceur M.
Laceur M.
Laenen C.
Laenen C.
Laenen C.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Test jezelf met 1001 VWO-vragen
Spelen met open en gesloten : topologie of algebra
Hammingscodes, wiskunde van spel tot concept
R.Holvoet en de Vlaamse Wiskunde Olympiade
Meetkundige constructies met de parallelliniaal
Relaties, vewaarloosd deel wiskundedidactiek
Spelen tijdens de wiskundeles
Beschouwingen over de pijlenvoorstelling in het SO
Differentieerbare variëteiten
Driehoek van Paul Janssens
Aan Roger Holvoet
Paden in roosters
Brugge, kweekplaats van wiskundigen
Gelijkzijdige driehoek en oplossen derdegraadsvgln
Diagonaalmethode van Cantor (bijectie N x N op N)
Organigram in de wiskundeles
Vaagligica: basisprincipes en toepassingen
Eenvoudige differentiaalvergelijking
Werk van Evariste Galois
Evariste Galois (1811-1832)
Uitwiskeling in woord en daad
Stelling van Pythagoras (in het derde leerjaar)
Verhulst, Gentse voorloper van de chaostheorie
Programmeren in de bovenbouw van het Vrij Onderw.
Programmeren in de bovenbouw van het Vrij Onderw.
Priemgetallenzeef tot 25 miljard (Apple-Pascal)
Leert de geschiedenis iets over wiskundig denken 2
Codesysteem voor publiek gebruik
Codesystemen voor publiek gebruik (eindige ringen)
Leert de geschiedenis iets over wiskundig denken
Enkele telproblemen uit de algebra
Wiskundige opleiding in SO voor burg. ing. studies
Algebraische rekenmachine in wiskunde-onderwijs
Integraalomzeiling: pot. energie in gravitatieveld
Gebruik (of niet) van wisk.in wetenschapsonderwijs
Problemen oplossen
Scalair produkt van 2 vect. generaliseren tot PIo
Leerlingen motiveren. Enkele algemene principes
Spelen met kralen of naweeën van een clubvakantie
Pareltje uit de oude doos 2
Pareltje uit de oude doos 3
Partities natuurlijk getal en som van zijn delers
Pool en poollijnen, uit de praktijk
Priemgetallenzeef tot 25 miljard
Punt van Vecten
Quos Deus perdere vult, dementat prius
Raadselachtige getallen
Rekenkundige rij-partities van een macht
104439
33075
96309
100366
54166
22140
48462
16006
03031
78114
97005
65109
104474
98176
07021
05036
86162
73041
36561
35409
M8141
101026
64387
45033
45033
35423
27357
M6065
19021
24415
45019
55311
101061
56413
56397
40572
30243
49015
32609
59307
60375
M7079
02031
35413
63349
11089
27307
55250
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F.
Laforce F. &
Lange P.
Lasters G.
Lasters G.
Lasters G.
Lasters G.
Lasters G.
Lasters G.
Lasters G.
Lasters G.
Lasters G.
Lasters G.
Lasters G. &
Lasters G. &
Lasters G. &
Lasters G. &
Lasters G. &
Lasters G. &
Lasters G. &
Lasters G. &
Som en produkt van verzamelingen
Pareltje uit de oude doos
Zakrekenmachine bij gebruik in de getallentheorie
Stelling van Van Aubel
Variaties op het thema permutaties
Waarom regel van Simpson niet in het SO
x exponent x
Van puzzel to Pell
Stelling van John Wilson
Romaanse kerkjes en veelvlakken
Congruente matrices
Opmars van de chips, een bedreiging of een weldaad
Uit het leven gegrepen? Of...
Bedenkingen over de verspreiding van priemgetallen
Begrip restklassen bij Cauchy
Buitenspel (complexe getallen)
Dubbele volledige inductie
Enkele oefeningen uit de getaltheorie
Gelijkbenige driehoeken waarvan de omtrek n is
O! Bedoel je dat?
Bewijstechnieken in de getallenleer
Ontbinding in factoren volgens Fermat
Isomorfe relaties
Numerieke analyse in het SO
Niet-programmeerbare zakrekenmachine in het SO
Multiplicatieve functies
Miniprogrammering in het SO
Kanttekeningen bij PI en de sommen van 2 kwadraten
Totiënt-functie (Euler) & het schudden van kaarten
Rekenwerk met veeltermen in één onbepaalde
Inconsequenties in het wiskunde-onderwijs
Begrip lichaam meetkundig geconstrueerd
Stelling van Thales en distributiviteit
Permutatie-eigenschap in de meetkunde
Normale uitbreiding van de isometrieën v/h vlak
Meetkundige voorstellingen van Pythagoras'stelling
Voorbeeld van graffentheorie in de chemie
Grafische ontbinding van veeltermen van 2de graad
Associativiteit bij parallel schakelen weerstanden
Homothetie-afb. distributief t.o.v. verhoudingsafb
i tot de macht j
Kegelsneden binair bekeken vanuit de ruimte
Vermenigvuldiging van punten in het vlak
Vectorruimte en vb van matrixrekenen in de fysica
Thalesruimten
Optelling van punten in het vlak
Harmonische wetten
Binaire gelijkvormigheidswetten,2-dim.roosters & C
67297
57055
M4079
79295
51311
09024
14079
23283
75287
53066
04037
26217
56354
58149
70223
07036
43411
61031
67345
68385
61019
74143
17074
25085
M4081
80358
11034
78158
77039
53037
34269
35368
30275
83324
28553
34205
19062
43409
25062
38311
98234
84402
87348
26175
52402
85069
79321
76365
Lasters G. &
Lasters G. &
Lasters G. &
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Laumen R.
Leemans R. &
Leenders H.
Lenders L.
Lenstra H.W.Jr
Lenstra H.W.Jr
Lesthaege D. &
Lewi J.
Lievens L.
Liliane (juf)
Lowen R.
Maassen A.J.Th.
Maertens R.&
Maes K.
Mampaey I.
Marchal B.
Mareels S.
Marivoet R.
Mercken R. &
Meskens A.
Meskens A.
Meskens A.
Meskens A.
Meskens A.
Meskens A.
Meskens A.
Alternatieve definitie van een kegelsnede
Breiwerkanalyse
Pythagorische en de Hamiltoniaanse groep
Getal, wie ben jij ?
ZOEKERSRUBRIEK (vanaf nr 12, oploss. 2 nrs later)
Ken je deze methode? deze oefening?deze toepassing
Zoekersrubriek
Ontwerpen van mooie problemen
Stellen van vragen in toetsen in het SO
Vergelijkende studie wiskundeonderwijs (mei 1976)
Wiskunde en de wiskundeleraar in het VSO
Wiskundige vorming
Zakrekenmachine in de school
Ideeën voor klasgebruik 3
Tendensen in het wiskunde-onderwijs van het Rijk
Ideeën voor klasgebruik 1
Hoe geef ik wiskunde in beroeps en lager technisch
Constructies in het meetkundeonderwijs
Bewijzen zonder woorden
Andere kijk op constructies
Achtergronden van de zoekersrubriek
Ideeën voor klasgebruik 2
R.Holvoet en de vernieuwing v.h. wiskundeonderwijs
Wiskunde aan migrantenleerlingen in het LSO
Inleiding tot de categorieën : grondbeginselen
Stelsels eerstegraadsvergerlijkingen (DERIVE TI-92
Rekenen met priemgetallen
Snelle priemgetaltest
Dagboek van een wiskundeolympiade
Rol van abstractie in vak informatica in SO
Asymptoten van functies bepalen zonder limieten
Computer in de kleuterklas
Vage verzamelingen
Integraalrekening en de reële getallen
Nieuwe benaderde formule voor de ellips-omtrek
Wiskunde in de bouwkunst
Zal Sinterklaas komen? Een stukje luchtige logica
LOGOtaal
Talstelsels
Opdrachttaken voor beschrijvende statistiek
Annuïteitenleningen -alternatief recursieve aanpak
Zestiende-eeuwse wiskunde doorheen het S.O.
Belangrijke aardrijkskundige integraal
Galilei's 1ste buitenlandse correspondent: Coignet
Geschiedenis in de wiskunde (derde graad G.O.)
Oef uit mechanica: vbn in goniometrie en meetkunde
Oud-Egyptische wiskunde
Proportionaalpasser van Gilles Coignet?
92335
47414
92366
M7065
12--20048
85139
96303
37169
M2001
01009
59241
09016
27354
32535
23268
17005
20035
13003
25031
29125
26161
100359
37183
M1002
99322
84452
34171
97136
47357
49029
99297
43320
39493
102249
90116
09080
37221
38328
98229
89076
70232
66201
71297
75295
87340
40579
82166
Meskens A.
Meskens A. &
Meskens A. &
Meuldermans-B. S.
Meyvisch L.
Mogensen A.
Mogensen A.
Mogensen A.
Moons T.
Motmans L.
Motmans L.
Motmans L. &
Nackinnon N.
Neirinck P.
Neirinck P.
Neirinck P.
Neirinck P. &
Nieland H.M.
Noël G.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R.
Nuyts R. &
Nuyts R. &
Nuyts R. &
Nuyts R. &
Nuyts R. &
Ockerman R.
Ockerman R. &
Ockerman R. &
Olivié H.
Olivié H.
Olivié H.
Olivié H.
Olivié H.
Het portret van Jan-Karel della Faille (Van Dijck)
Sextant
Probleem uit de kunstofindustrie
Evaluatie intrede computer observatiecyclus VSO
Verleden van de Leuvense wiskunde
Vernieuwd wiskunde-onderricht basisschool
Ringing the changes. Luiden en geluiden in 6de lj
Getallen op de basisschool
Computers interpreteren beelden
Dagelijkse ontmoetingen met meetkundige reeksen
Over logistische groeikrommen, nieuwe produkten...
Annuïteitenleningen -alternatief recursieve aanpak
Newtons hersenkronkel
Vergelijking 2x² - 7y² = 1
Kruisgetalraadsel (oplossing)
Kruisgetalraadsel
Totiënt-functie (Euler) & het schudden van kaarten
Maar alsjeblieft geen formules! Populariseren wisk
Cijfers
Orthogonale projecties en hoeken
Delibereren met EXCEL 97
Over kwartielen en percentielen
UFO's en het getal e
Wet van Fechner en de rijentheorie
Problem solving tweede jaar tweede graad GSO
Maken van een lesrooster voor een VSO-school
Astronomie en wiskunde
Inleiding theorie van kegelsneden met ruimtemeetk.
Binaire gelijkvormigheidswetten & st.van VAN AUBEL
Fractalen en een binaire wet in de meetkunde
Boolerechten in Boolevlakken
Construeren en bewijzen in de meetkunde
Lesgeven in klassen met beperkt wiskunde-programma
Cosinusoïde en cilindercirkels
Structuren en cryptografie
Gaussmethode in reeksentheorie en combinatieleer
Harmonische wetten
Combinatoriek en de principes van problem solving
Binaire gelijkvormigheidswetten,2-dim.roosters & C
Kegelsneden binair bekeken vanuit de ruimte
Julia-fractalen op TI-92
Driehoek van Paul Janssens
Van puzzel tot recursieformule
Zelftest: pakket individuele tests meerkeuzevragen
Algoritmen en notaties voor zakrekenmachines
Praktisch gebruik van Pascal op een microcomputer
Symmetrie : programmapakket microcomputer
Algoritmen en hun voorstelling door organigram
99265
43406
55304
41121
97093
12051
45093
M7007
78121
63311
68413
89076
71327
73085
44607
44598
77039
69011
32583
91239
101049
102244
103385
57035
80389
44495
95242
81081
83287
62211
74145
49023
60345
85039
92320
42225
79321
82177
76365
84402
100447
78114
30337
M6099
12091
M6028
79260
M4014
Omey E.
Ongenae V.&
Ooms F.
Ooms F.
Ooms F.
Ooms F. &
Op de Beeck R. &
Opstaele A. &
Ostyn G.
Ottoy J.-P. &
Palmans J.
Papy F.
Papy G.
Papy G.
Papy G.
Papy G. &
Paredaens J.
Paredaens J.
Paredaens J.
Paredaens J. &
Parrein M. &
Paulussen H.
Paulussen H.
Paulussen H.
Paulussen H.
Paulussen H.
Paulussen H.
Pedersen J.
Pedersen J.
Pedersen J. &
Pedersen J. &
Pedersen J. &
Pedersen J. &
Pedersen J. &
Pedersen J. &
Pedersen J. &
Pedersen J.&
Pederson J. &
Pederson J. &
Pederson J. &
Pederson J. &
Peetermans R. &
Peeters G.
Peeters R.
Peeters R.
Peeters W.
Peeters W. &
Pelsmaekers R.
Billijke inkomensverdeling
Test jezelf met 1001 VWO-vragen
Elementaire matrixontbinding met toepassingen
R.Holvoet, de algebraist
Eenvoudige toepassingen van ringen en lichamen
Thalesruimten
Uitwiskeling in woord en daad
Afscheid van 1988
Wiskunde in het bouwvak en in de bouwpraktijk
Ervaringen met computergesteund onderwijssysteem
Van mancala tot nimatron
Onderwijs in wiskunde aan autistische adolescent
In memoriam Roger Holvoet
Hoe?
Overwegingen bij de wiskundige vorming
Ontwaken van een wiskundige denkwereld
Nieuw educatief programmeersysteem : MicroPascal
Kenmerken van de programmertaal Pascal
Integratie informatica in het wiskunde-onderwijs
Hoe verzamelingen leiden tot combinatieformules
Afscheid van 1988
Constructief bewijs continuiteit vermenigv reëlen
Eenvoudige toepassing van matrixvermenigvuldiging
Hoe oneindig en hoe nul?
Is de logica zoek ?
Notaties f minus 1 en f*
Ongewone statistiek over examenresultaten
Magie van de werkelijkheid
Puzzel van Jennifer
Eulerkarakteristiek & defectformule van Descartes
Paradoxen en hun belang in het wiskunde-onderwijs
Meetkundige component van geïntegreerd leerplan
Meetkunde in het hoger middelbaar onderwijs
Driehoek van Pascal: als driehoeken vierkanten zyn
Delers van bijzondere gehele getallen (wisk.denken
Meetkunde in relatie tot rekenkunde
Tribute to R.Holvoet
Driehoek, zeshoek,...van Pascal: 1.binomiaalcoëff.
Wat is symmetrie?
Driehoek, zeshoek,...van Pascal: 2.hogerdimension.
Opm. bij veralgemeende Lucas- en Fibonaccigetallen
Alternatieve definitie van een kegelsnede
Reële functies en hun verschill soorten asymptoten
Symmetrie in de kubus
Staartdelen en Indische wiskunde
Combinatorisch probleem met geneste driehoeken
Wil de schuldige nu opstaan...?
Uit het leven gegrepen : 7/10 + 12/20 = 19/30
84420
104439
79241
102165
34179
52402
M8141
56433
56387
33068
26231
93050
96294
29027
96327
97121
47401
M6002
41045
23301
56433
32593
36503
34207
54219
40649
76417
29071
29057
66205
29085
73048
75227
67309
52393
78181
100378
93065
97097
94117
70199
92335
39437
55321
62182
85077
98184
15006
Pelsmaekers R.
Pelsmaekers R.
Pelsmaekers R.
Pelsmaekers R.
Pelsmaekers R.
Pelsmaekers R.
Pelsmaekers R.
Pelsmaekers R.
Pelsmaekers R.
Perez F. &
Pijls W.
Pijls W.
Pinxten R.
Plancke-Schuyten
Platteaux P.
Platteaux P.
Platteaux P.
Platteaux P.
Platteaux P. &
Platteaux P. &
Platteaux P. &
Platteaux P. &
Pletser V.&
Pot H.
Pot H.
Prikken W.
Radoux C.
Radoux C.
Radoux C.
Radoux C.
Radoux C.
Radoux C.
Radoux C.
Raedschelders P.
Rasking J.
Rasking J.
Rasking J.
Rasking J.
Rasking J.
Rasking J.
Rasking J.
Rasking J.
Rasking J.
Rasking J.
Respes G.
Respes G.
Respes G.
Respes G.
Didactische situatie (wet van de meerderheid)
Onderzoek naar wiskundekennis van dertienjarigen
Friezen en zo...
Tekenen wij zo maar pijlen?
In de hemel...
Speel je mee ?
Ingrediënten voor gesprekken
Meetkundeonderwijs in de eindklas van het SO
Omtrent definities in het Secundair Onderwijs
Driehoek van Pascal:als driehoeken vierkanten zijn
Getal e in 500 decimalen
Kaartprojectie en loxodromen
Antropologie en wiskunde-onderwijs
ZRM in het secundair onderwijs
Oppervlakte van een veelhoek
Echte breuk omzetten van 10-tallig- binair stelsel
Constructies regelm. veelhoeken (passer & lineaal)
Spiegelingen in het complexe vlak
Samenstellen van homothetieën in vlak van Gauss
Zuiver en gemengd repeterende vormen
Kenmerken deelbaarheid in 5- en 7-tallig stelsel
G-tallige stelsels en hun deelbaarheidskenmerken
Parabolische vlucht van het Ishangobeen
Over de (voor-)geschiedenis van de Van Aubelstell.
Optelprodukten
Constructie van een zonnewijzer
82668 driehoeken met gehele zijden en omtrek 1989
p en de sommen van twee kwadraten
Veeltermidentiteit voor binomiaalcoëfficiënten
Rekenkundige studie van een recursief bepaalde rij
Priemgetallen en de som van twee kwadraten
Heuristische methode voor factorisatie
Over het probleem van Hessel Pot
Onopgelost probleem in het domein v. vlakverdeling
Priemeeuwen (uit de nood?)
Opbouw van de priemgetallenrij tot p!
Congruenties in het vlak : biljarttransformaties
Doorsnede van rijen
Met iteratie naar nodus 1987
Terugkerende structuren bij priemgetallen
Bigroepen
Raadselachtige getallen - opklaringen
Deelbaarheidscriteria voor delers kleiner dan 100
Het probleem van C. Radoux : andere aanpak
Foutentheorie en het rekendoosje
Van score naar cijfer
Scherp of stomp?
Kansen zonder kansrekening?
11003
46277
35325
31375
38361
05016
28525
03019
50128
67309
36517
43415
70249
27311
75261
70261
57072
53038
34212
28518
23377
21049
101004
82186
59310
99307
62129
77033
82202
59311
86240
M7087
62179
90139
32617
55239
59277
64418
49009
57057
40603
32596
62203
67339
15015
30331
26186
36498
Respes G.
Reul R.
Reul R.
Robbrecht W.
Robbrecht W.
Robbrecht W.
Robbrecht W.
Robbrecht W.
Roelens M. &
Roels G.
Roels J. &
Roels J. &
Roels J.&
Rogiers G.
Rossi L.
Rousseau R.
Rousseau R.
Rousseau R.
Rousseau R.
Rousseau R.
Rousseau R.
Rousseau R.
Rousseau R.
Rousseau R.
Rousseau R.
Rousseau R.
Rousseau R.
Rousseau R.
Rousseau R.
Rousseau R.
Rousseau R. &
Rousseau R. &
Rousseau R. &
Rousseau R. &
Rousseau R.&
Rousseau S. &
Rousselle M.
Saelens R.
Samyn A.
SBPM
Schoemaker G.
Schoeters A.
Schoeters A.
Schoeters A.
Schoeters A.
Schoeters A. &
Schoeters A. &
Schuring H.
a exponent x = x exponent a
Uitslag van toetsen : cijfers of scores?
Transfer of geen transfer, da's een vraag
Was Galilei aan het wiel blijven hangen ?
Rond een Latijns vierkant
Newton voor het nulpunt
Newton versus Horner
Catalangetallen
Bruggen getallenleer en meetkunde in eerste graad
Fenomeen hoek
Uitwiskeling in woord en daad
Bruggen getallenleer en meetkunde in eerste graad
Stelling van Pythagoras (in het derde leerjaar)
Actief exploderend wiskundeonderwijs:st v Lagrange
Ervaringen in gebruik van zakrekenmachines in klas
Visuele voorstelling van enkele goniometr.formules
Rotaties : standpunt van ingenieur en wiskundige
Homogene differentievergelijkingen
Venn, Carroll, Karnaugh en Edwards
Simplexmethode : principe, ontstaan, recente ontw.
Bibliometrie: wetten van Bradford en Leimkuhler
Groepen : enkele constructies
Formule van Taylor en het berekenen van afgeleiden
Gini-index en Lorenzkromme
Vierentwintigen
Transformaties in het complexe vlak
Partiële orderelaties
22/7 > p
Inclusie als prototype van de partiële orderelatie
Vergelijkende studie definities van begrip limiet
Omtrek en oppervlakte van pixelfiguren
Numeriek benaderen van functies
Nieuwe voetbalregels,ecologie,economie,gevangenen
Impliceert afleidbaarheid continuïteit?
Nieuwe benaderde formule voor de ellips-omtrek
Nieuwe voetbalregels,ecologie,economie,gevangenen
Informatica in het SO : dekt de vlag de lading?
Chevychev- en taximetrische kegelsneden
Stelling van Pythagoras anders bekeken
Welke filosofie voor het wiskunde-onderwijs?
Wat moet iedere Nederlander van wiskunde weten?
Twee-uuroptie in de determinatiegraad rijksonderw.
Wiskunde en ruimtevaart
Organigrammen en plaatsbep. kunstmaan in aardbaan
Is Newton geboren in 1642 of 1643?
Verkenning van de ruimte voor leerlingen SO
Struktuur aanbrengen, zoeken...speels bezig zijn
Toetsperikelen
16059
30333
28521
74173
75265
71359
71353
73074
87310
41127
M8141
87310
101026
06035
10074
28550
55327
70189
95233
39417
49071
66221
16065
72453
28593
76397
38346
53072
54214
19035
98220
79313
85064
23321
102249
85064
46215
64485
46192
83338
21081
60337
94175
M4054
71321
M8089
58109
49053
Seidel H.J.
Seneta E.&
Serras H.&
Sevenans H.
Sevenoo T.
Simons F.
Simons L.
Sleutel C.
Sloff J.J.
Smet B.
Smet G. &
Smetrijns G. &
Smetrijns G. &
Smout K.
Snauwaert A.
Snauwaert A.
Snauwaert A.
Snauwaert A.
Soetens E.
Soetens E.
Soetens E.
Soetens E. &
Staelens E.
Staelens H.
Staelens H.
Staelens H.
Staelens H.
Staelens H.
Staelens H.
Staelens H.
Staelens H.
Staelens H.
Staelens H. &
Staelens H. &
Staelens H. &
Staelens H. &
Staelens H. &
Staelens H. &
Staelens H.&
Staelens H.&
Stulens K.
Stulens K.
Stulens K.
Symens M.
Symens M.
Taelman L. &
Tall D.
Tant D.
Eutactische sterren
Brugge, kweekplaats van wiskundigen
Analytische berekeningen met de computer : REDUCE
Produceren van priemgetallen
Readability en wiskunde
Wiskunde met de computer: is dat leuk?
R.Holvoet en de Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars
Demystificatie van de Kaprekargetallen
Andere oplossing derde finalevraag derde VWOlymp.
Leerwandelingen
Van puzzel tot recursieformule
Game,set and match I.Hersengymnastiek tennisfanaat
Game, set and match II : oplossing Lendl - McEnroe
Bosbeheer en matrices
Coördinatenmeetkunde in de lagere cyclus v.h. SO
Fundamentale begrippen lineaire algebra/stelsels
Vectoren in wiskunde en fysica
Lineariteit en linearisatie (Galtons puntenwolk)
Year 2000 (Y2K), een domme discussie
Convexe functies en ongelijkheden
What's in a name (stelling van Weierstrass)
Over vogels en cirkels (finalevraag VWO 1996-1997)
Test jezelf met 1001 VWO-vragen
Welke dag was 11 juli 1302?
Formule van Lagrange, ongelijkheid Cauchy-Schwarz
UIT DE KLAS GEKLAPT (rubriek vanaf nr 74)
Gozintoprobleem (toepassing op matrixrekenen)
Limietrekening := receptenwiskunde ?
Oppervlakte en inhoud via lineaire algebra
Stewart in Istanboel en de gevolgen daarvan
Topologie : grote of kleine aanloop?
Andere kijk op de reële matrices
Vermenigvuldiging van punten in het vlak
Nieuwe raaklijnconstructie ?
Pythagorische en de Hamiltoniaanse groep
Sommeringsvraagstukje
Optelling van punten in het vlak
Vectorruimte en vb van matrixrekenen in de fysica
Elementaire beschrijvende statistiek voor SO deel1
Elementaire beschrijvende statistiek voor SO deel2
Mandelbrot-verzameling
Geïtereerde functiesystemen
Familie von Koch
Raadselachtige getallen
Lotto-joker
Dagboek van een wiskundeolympiade
Seeing is believing
41ste Internationale Wiskunde olympiade:5de vraag
49054
104474
M8167
25075
45165
104448
100375
42255
57022
50198
30337
80379
81054
63353
46237
22153
09068
37101
102132
66147
75286
92358
104439
21006
53062
74--30307
14055
22177
57073
31431
07028
87348
51267
92366
23295
85069
26175
102227
103341
95222
94135
85053
32605
48473
97136
M8221
104427
Tant D.
Tant D.
Tant D.
Tant D.
Tant D.
Tant D. &
Teugels J.L.
Teugels J.L. &
Teugels J.L. &
Thas C. &
Thas C. &
Thomas L. &
Thomas L.&
Timmer J.K.
Timmermans G.
Tourlouse N.
Tourlouse N.
Troch H.
Troch H.
Uytersprot A.
Valette A.
Van Assche W.
Van Bendegem J.P.
Van Bendegem J.P.
Van Bendegem J.P.
Van Bendegem J.P.
Van Buggenhout H.
Van Buggenhout H.
Van Buggenhout H.
Van Buggenhout H.
Van Buggenhout H.
Van Calsteren J.&
Van Dalen D.
Van Dalen D.
Van Dalen D.
Van de Craats J.
Van de Velde A.
Van de Velde A.
Van de Velde A.
Van de Velden J.
Van de Walle V.
Van de Woestyne I
Van Delm D.&
Van den Bosch R.&
Van den Bril L.
Van den Broeck
Van Den Broeck K.
Van den Broeck L&
Vlaamse Wiskunde Olympade 2000:2de ronde en finale
Vlaamse Wiskunde Olympiade 2000: eerste ronde
Bewijs v. h. postulaat van Bertrand (Tchebycheff)
Oefening getallenleer (internat.wiskunde-olympiade
40ste Internationale Wiskunde Olympiade:4de vraag
Over vogels en cirkels (finalevraag VWO 1996-1997)
Controversen in de ontwikkeling van de kanstheorie
Groepstructuur, basis van muzikaal denken
Scherp of stomp?
Reductie reële kwadr. vgl. in orthog. coördinaten2
Reductie reële kwadr. vgl. in orthog. coördinaten1
Verkenning van de ruimte voor leerlingen SO
Titratie
Reeks van Blommaerts
Het gebruik van de computer in de wiskundeles
Wiskunde beleven
Met een horloge naar een vierdimensionale ruimte
LOGO, ook na de basisschool
Vossen en konijnen
Meetkunde in de eerste graad
Wat te denken over Wiles'bewijs van Fermats stell.
Fractals en zelfreproducerende patronen
Wanneer mythes elkaar ontmoeten: Moriarty & Holmes
Wittgenstein, een ingenieur ontleedt de wiskunde
Stelling van Zun Shan: over goede/slechte p-tallen
Experiment in de wiskunde
Continu werken aan het begrip continuiteit
Ervaringen vanuit een regentenopleiding
Kwantoren
Vrijheid keuze vertegenwoordiger equivalentieklas
Bedenkingen bij het nieuwe leerplan 6de ASO typeII
Over vogels en cirkels (finalevraag VWO 1996-1997)
Wiskunde, eens pelgrims reize naar de waarheid
Delen door nul, noodzaak of misverstand
Inductieve definities en bewijzen
Lesbrieven voorbereiding Nederlandse deelnemers WO
Omtrent een zoekertje
Meetkundige plaatsen : meetkundig
Dubbelverhoudingen
Pedagogische begeleiding van het O.V.S.G.
Fysicaleraars ter hulp
Beveiliging vroeger en nu (hoe wiskunde helpt)
Enkele telproblemen uit de algebra
Wiskunde aan migrantenleerlingen in het LSO
Categorie van de relaties
Motorkappen en Coonsoppervlakken
Paradoxen
i tot de macht j
102189
101085
76373
93027
101092
92358
21037
40637
28565
89035
88404
M8089
68456
34257
77061
69115
93085
42248
63273
86214
83311
43359
73103
69103
66215
64401
45116
29147
14027
38295
15042
92358
34219
18065
31382
51345
33109
54164
38365
74189
19059
103354
45019
37183
M1034
87365
84388
98234
Van den Broeck L.
Van den Broeck L.
Van den Broeck L.
Van den Broeck L.
Van den Broeck L.
Van den Broeck L.
Van den Broeck L.
Van den Broeck L.
Van den Broeck L.
Van den Eede T. &
Van der Auwera N&
Van der Auwera N.
van der Blij F.
van der Blij F.
van der Blij F.
Van Dingenen G.
Van Dormolen J.
Van Dormolen J.
Van Hemelrijck J&
Van Hiele P.M.
Van Hirtum W.
Van Hirtum W.
Van Hoof P.
Van Hoyweghen G.
Van Huffel R. &
Van Huffel R. &
Van Huffel R. &
Van Leemput G.&
Van Lindt D. &
Van Lint H.
Van Lint H.&
Van Lint J.H.
Van Looy H.
Van Looy H.
Van Looy H.
Van Looy H.
Van Looy H.
Van Looy H.
Van Looy H.
Van Looy H.
Van Looy H.
van Maanen J.
van Maanen J.
Van Maldegem H.
Van Maldeghem
Van Maldeghem H.
Van Maldeghem H.&
Van Maldeghem L.&
Rectificaties en elliptische integralen
0 tot de macht 0
De aap uit de mouw
Regel van Descartes (1)
Twee problemen scharnierend rond een puzzel
Veeltermen van Bernoulli
Vingeroefening voor de beginnende RSA-kraker
Waarom nu net cosinus-hyperbolicus
Cilinderboringen
En toch is 1 = 2 !
Probleem uit de kunstofindustrie
Diophantus in de klas
De gehele Wiskonst
Wiskunde voor dagelijks gebruik (kan, mag, moet)
Wiskunde en genetica
Betegelingen van het vlak
Leren wat bewijzen is
Hoeken, een steen des aanstoots
Gepunte vectoren en toepassingen
Methode voor wiskunde in brugklas en denkniveaus
Sinus(alfa + beta)
Limieten, blikopeners naar het onbereikbare
Leuke dingen voor gebruikers van HP 25 of HP 33E
Gauss en ontwikkeling van de moderne getaltheorie
Aan u de keuze (deel 2)
Tien kleine visjes...(logistieke functie en chaos)
Aan u de keuze
Stelling van Pythagoras (in het derde leerjaar)
Projectieve en affiene ruimten
Vernieuwingen in het Nederlands Wiskundeonderwijs
Wiskunde-onderwijs in Nederland
Foutenverbetering op de compact disc (CD)
Augustin Cauchy en de gestrengheid in de analyse
Trevisio-Arithmica, 1478
Joukowski-transformatie (complexe getallen)
Coonsoppervlakken bij CAD
Bol en ungula bij Gregorius a Sancto Vincentio
Spinola en het huidig wiskunde-onderwijs
Nut geschiedenis wiskunde voor wiskunde-onderwijs
Bézierkrommen en -oppervlakken
Didactische aspecten van een werk van C.F.Gauss
Aangeslibd land, kegelsnedetrekkers en bierglazen
Aangeslibd land, kegelsnedetrekkers...(correctie)
Natuurlijk getal 25
Aspecten van het meetkunde-onderwijs
Wiskunde is ook wiskunst
Over de stellingen van Menelaos en Ceva
Over de stellingen van Menelaos en Ceva
81069
96349
89065
83294
92309
89004
92354
85042
91267
91213
55304
82207
13105
29019
44483
76339
36530
24527
62195
08039
43370
50185
19056
51286
98164
91280
97060
101026
23328
95258
102135
52452
59287
16077
82212
62223
09056
49036
24429
80373
36541
M8203
60443
103296
93009
84398
58155
58155
Van Mechelen C.
Van Mechelen C.
Van Mechelen L.
Van Muylder J.
Van Muylder J.
Van Muylder J.
Van Nuffelen C.
Van Nuffelen C.
Van Nuffelen C.
Van Nuffelen C.
Van Nuffelen C.
Van Praag P.
Van Roey F.
Van Roey F.
Van Rompaey H.
Van Soest D.
Van Soest D.
Van Soest D.
Van Soest D. &
Van Streun A.
Van Vreckom E.
Van Vreckom E. &
Vande Sande K.
Vande Sande K.
Vande Velde K.
Vanden Eynde R.
Vandenberghe B.
Vandenbroucke L.
Vandermotte B. &
Vanhamme W.
Vanhaverbeke N.
Vanhaverbeke N.
Vanhaverbeke N.
Vanhecke L.
Vanhoutte A.
Vanhoutte A. &
Vanhuffel R. &
Vanlandschoot J.
Vanneste S. &
Vanotterdijk R.
Vanpaemel G.
Vanroose P.
Vanroose P.
Vanroy A.&
Vanschoenbeek J.
Vanschoenbeek J.
Vanschoenbeek J.
Vansteenkiste G.C
Preorde en consumptie
Merkkeuze door de consument: enkele matrixmodellen
Wiskunde in de determinatiegraad technisch onderw.
Berekening van de coëff. bij een breuksplitsing
"Probleem van de geit" in een vierkant
Over een uurwerk
Berekening van ketens in een hypergraf
Complexiteit van problemen
Algebraïsche grafentheorie
Graffentheorie : enkele topics
Risico van de koper - risico van de verkoper
Wiskunde is onderdeel van cultuur en kunst ...
Leerplannen wiskunde in het Vrij Katholiek SO
Nieuwe leerplannen in het vrij katholiek onderwijs
Differentiatie in het wiskunde-onderwijs(obs & or)
Bewerkingen met getallen in informatiekunde (BSO)
Formule-omvorming in het derde jaar S.O.
Wiskunde in onthaalklassen van migrantenonderwijs
Complexe getallen
Integratie computertechnologie wiskunde-onderwijs
Onderwijstechniek psychologische omkering in wisk
Ervaringen met computergesteund onderwijssysteem
Gesch.1: van Thales tot Archimedes
Gesch.2: van Middeleeuwen tot Descartes en Newton
Eenvoudig bewijs van de sinusregel
Ontstaan en ontwikkeling van het homotopiebegrip
Wiskunde en efficiënt taalgebruik
Perhexagoon
Rechten in het VSO
Nadenken met zakrekenmachientjes (ZRM)
Internationale Wiskunde-Olympiade 2000 in Korea
Veertigste Internationale Wiskunde Olympiade
Wiskunde 3de graad (2 uur) van het vrij onderwijs
Problemen meetkundeonderwijs in eindklas SO
Nulpunten van veeltermen
Numeriek benaderen van functies
Combinatie van 36 officieren en 15 schoolmeisjes
Brug tussen talen en wiskunde (wereldbeeldenonderz
Oefening over de parabool
Toelichting bij visie eindtermen 1ste graad S.O.
Professionalisering wiskunde in België (19de eeuw)
Eigenwaardeveelterm van D1-matrices
Getallenleer : de koningin van de wiskunde
Titratie
Repeterende tiendelige vorm omzetten in een breuk
Merkwaardige produkten, oppervlakten en inhouden
Inhoud van een mazouttank
Mathematische modellen en simulatie (controle)
M3035
13053
60339
89058
85121
91227
M3067
32567
15059
16013
13071
56357
47417
M8071
33047
67315
63365
75221
60361
103323
20057
33068
100407
101017
99304
64473
69057
30282
35383
26221
104420
99260
60335
05003
76407
79313
92328
69047
25057
81003
58163
64431
45135
68456
34241
46309
40657
16067
Veraverbeke N.
Veraverbeke N.
Veraverbeke N.
Veraverbeke N.
Verbeke J.
Verbeke J.
Verbist L. &
Verbist L. &
Verbist L. &
Verbist L. &
Verbruggen I.
Verbruggen I.
Verbruggen I.
Verbruggen I.
Verbruggen I.
Verbruggen I.
Verbruggen I. &
Vercruyse B.&
Vercruysse B.
Vereeken L.
Vergauwen M.
Verheyen P. &
Verhulst E.
Verhulst J.&
Verhulst R.
Verhulst R.
Verhulst R.
Verhulst R.
Verhulst R.
Verhulst R.
Verhulst R.
Verhulst R.
Verhulst R.
Verhulst R.
Verhulst R.
Verhulst R.
Verhulst R.
Verhulst R.
Verhulst R.
Verkimpe L.
Vermandel A.
Vermandel A.
Vermandel A.
Vermandel A.
Vermeire L.
Vermeire L. &
Vermeire L.&
Vermeylen J.
Stochastisch wandelen in de verzameling gehele get
Kolmogorov
Enkele klassieke discrete kansverdelingen
Toetsen van hypothesen in binomiaal kansmodel
Methode van Newton-Raphson
Overdekkingen van het vlak
G-tallige stelsels en hun deelbaarheidskenmerken
Kenmerken deelbaarheid in 5- en 7-tallig stelsel
Samenstellen van homothetieën in vlak van Gauss
Zuiver en gemengd repeterende vormen
Vijftig manieren om een probleem op te lossen
Bewijzen: techniekbeheersing en creativiteit
Classificatie van de isometrieën in vlak en ruimte
Ontwerpen van algoritmen
Waar een wil is is een weg, of niet?
Eulers graf was het begin...
Meetkunde voor groot en klein
Titratie
Wiskundige toepassingen in de chemie
Wiskunde in basisonderwijs. Opleiding onderwijzers
Wiskunde en taal
Meetkunde voor groot en klein
Pascal: hulpmiddel administratieve toep. onderwijs
Wiskunde aan migrantenleerlingen in het LSO
R.Holvoet en de 'hedendaagse' wiskunde
Algebr. uitbreidingen en topolog. completeringen
Op weg naar inzicht
Constructieve redeneringen & analogie in meetkunde
Wiskunde-onderwijs tussen theorie en oefeningen
Opwarmingsoefeningen van de problemsolver
Multiprojecties & reduct algoritmen worteltrekking
Meer lineair denken om minder lineair te rekenen
Machten in een ring(nat.exp) & in een veld (geheel
Koninklijke weg van de multilineaire vormen
Deelbaarheid in een integriteitsdomein
Continuiteit. Een didactische aanbreng
Brengen we de hoeken soms niet om het hoekje?
Affiene vlak als gangmaker reële vectorruimten
Werk van Frank Laforce
Wiskunde-onderwijs in een ruime context
Algoritmen & zakrekenmachines in wiskundeonderwijs
Van zakrekenmachine tot computer in het onderwijs
Wiskundige handelingen
Wiskundige handelingen 2. Reïficeren
Vraagstuk van marginale kostenberekening
Vierhoeksstelling en vierhoekskansen
Asymptoten en affiene modellen voor algebr.krommen
Limieten en continuiteit, een eeuwig twistpunt ?
24575
54114
66165
79281
71367
50207
21049
23377
34212
28518
77009
61037
28529
37189
70157
72481
45049
68456
58151
73004
51270
45049
M6041
37183
102155
97072
79227
18097
61070
70175
29095
37071
17078
20061
82222
44465
24537
08054
86153
69077
M4001
10058
21069
26147
49003
85099
54143
M8117
Vermeylen J.
Vermeylen J.
Vermeylen J.
Vermeylen J. &
Vermeylen J. &
Vermeylen J. &
Verschaffel L.
Verschaffel L.
Verschoren A.
Verstraelen L.
Verstraelen L.
Verstuyft I.
Vierendeels R.
Vierendeels R. &
Villers C.
Vits H.
Vlyminckx M.
Vlyminckx M.
Vlyminckx M.
Vlyminckx M.
Vonk G.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Vredenduin P.
Ruimtemeetkunde in de lagere cyclus van het SO
Vage deelverzamelingen
Isometrieën in het grafische werk van Escher
Analyse geanalyseerd
Leren onderwijzen : ervaring of training?
Motivatie, demotivatie,de-demotivatie
Leren oplossen van wiskundeproblemen buiten school
Logo en leren denken
Biologie en rad van fortuin, genetische algoritmen
Enkele woorden over Roger Holvoet
Kegelsneden en differentiaalmeetkunde
Axonometrische projecties
Continuïteit van sinus en cosinus. Limiet(sinx/x)
Gepunte vectoren en toepassingen
Wiskunde met open problemen
Leuke dingen voor HP-ZRM gebruikers
Schuine en horizontale asymptoten
Oppervlakteberekening van een convexe n-hoek
Niet-lineaire programmatie
Bewijzen met de epsilon-delta definities
Relaties tussen computer en voortgezet onderwijs
Aanvangsonderwijs in de meetkunde
Tentamen didactiek wiskunde
Logische perikelen
Logica en schoolwiskunde
Gebruik en misbruik van variabelen
Afbeeldingen
Bepalen van kansen
Continuiteit en limieten
Definities
Wiskunde, taal en logica
Veranderingen in wiskunde-onderwijs in Nederland
Variabelen
Historische ontwikkeling van het natuurlijk getal
Tentamen voor behalen van eerstegraadsbevoegdheid
Haakjes
Tentamen didactiek wiskunde
Tentamen didactiek wiskunde
Spelen met continuiteitsdefinities
Spel van Pelsmaekers
Semantische en axiomatische wiskunde in onderwijs
Repeterende breuken
Ontbinden in factoren II
Ontbinden in factoren I
Of en of
Nieuws uit Nederland
Merkwaardige notaties
Tentamen voor behalen van eerstegraadsbevoegdheid
45123
21027
43337
23341
33153
22146
73019
M8007
86230
97089
59257
75253
22239
62195
64447
22242
43378
21054
27375
42214
11013
08031
19081
01005
23273
14007
02024
33085
03013
31401
10006
36591
42187
37017
04043
19016
16100
15115
15010
07018
44453
30259
11006
09006
36505
46316
16085
09093
Warrinier A.
Warrinnier &
Warrinnier A.
Warrinnier A.
Warrinnier A.
Warrinnier A.
Warrinnier A.
Warrinnier A. &
Waterschoot J.
Wauters D.&
Wellens R.
Weyenberg O.
Weyenberg O.
Weyenberg O.
Weyenberg O.
Weyenberg O.
Weyenberg O.
Weyenberg O.
Weyenberg O. &
Weyenberg O.&
Willemen W.
Willems J.
Willems J.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R.
Wilrycx R. &
Windels B.
Windels B.
Windels B.
Windels B.
Windels B.
R.Holvoet: de professor-collega
Tralies, Boolese algebra's, stellingen van Stone
Wiskunde tussen taal en betekenis
Bedenkingen bij het nieuwe leerplan 6de ASO typeII
Fagnano's probleem : toepassing op isometrieën
Orde en classificatie
Filters als basisbegrip in de analyse
Projectieve en affiene kwadrieken
Leerplan wiskunde derde graad TSO-KSO (NVKSO)
Asymptoten en affiene modellen voor algebr.krommen
Units creëren en statistiek in Apple Pascal
Cyclische bewegingen
Eikrommen
Elliptische integralen
Kegelsneden
Kegelsneden omgeschreven aan een vierhoek
Kern en beeld van een lineaire afbeelding
Ruimtefiguren en perspectief met DERIVE
Op zoek naar evenwicht
Een eenvoudige differentiaalvergelijking
Differentiëren door middel van individuele taken
Examengedeelte numeriek rekenen toelating burg ir
Selectiviteit van het toelatingsexamen burg. ing.
Oppervlakte van veelhoeken
Tabel van Cayley
A propos meetkundige plaatsen
Affiene meetkunde
Andeor notor (Boole algebra's)
Booby-traps
Decimaal getal binair schrijven
Methode van Gauss-Jordan
Meetkunde met vectoren
Reële machtswortels
JD (Op welke dag valt een bepaalde datum?)
Scalaire wet
Dambordmozaïek
Combinatieleer II
Combinatieleer I
Nog een bijectie van N x N op N
Vergelijkingen en ongelijkheden in het SO
Wisselprobleem en nog wat
Limieten en convergentie
Invoeren van de reële getallen
Citaten over het onderwijs (leraars en leerlingen)
ICT-chatbox (vanaf nr 103)
Vijftig manieren om een probleem NIET op te lossen
Parallellenpostulaat, een illuster slippertje
Citaten van of over wiskundigen en hun werk
101054
96356
69029
15042
35315
28469
51319
82242
74193
54143
M6101
67319
35401
71313
56371
98210
52460
87354
36523
73041
37166
73033
52421
80412
25003
53029
11056
38337
13040
28567
88434
22216
54207
82254
23307
21003
72501
71389
09003
50117
85018
04030
09040
104462
103393
85127
83332
103305
Windels B.
Windels B. &
Windels B. &
Windels B. &
Windels B. &
Windels B. &
Windels B. &
Wuyts-Torfs M.
Xhoffer J.&
Zahidi P.
Zenner-Yde &
Zuidema M.
Paradoxen
Combinatie van 36 officieren en 15 schoolmeisjes
Consequenties nieuwe spelling in wiskundeonderwijs
Tien kleine visjes...(logistieke functie en chaos)
Aan u de keuze (deel 2)
Aan u de keuze
En toch is 1 = 2 !
Wat is een veelterm?
Wiskunde aan migrantenleerlingen in het LSO
Muzikaal thema met wiskundige variaties
Zakrekenmachine in het secundair onderwijs
Geintegreerd onderwijs in de praktijk
84388
92328
87333
91280
98164
97060
91213
39447
37183
90170
27311
61011
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards