Herstelwerkgroep

advertisement
Herstelwerkgroep
Informatie voor (voormalige) cliënten van de GGZ
Psychische kwetsbaarheid kan een grote impact hebben op het leven.
‘Hoe krijg ik hier weer grip op?’ is een veel gestelde, maar ook complexe vraag.
‘Kwaliteit van leven, zelfinzicht, je grenzen aangeven, zingeving, zelfvertrouwen, angst voor
terugval, communiceren, openheid en hulp vragen, acceptatie, verwachtingen van jezelf en
van je omgeving, eigen behoeften en regie over eigen leven ….’
Deze onderwerpen zijn voor veel mensen met een psychiatrische achtergrond herkenbaar.
Dit soort thema’s worden in een herstelwerkgroep besproken.
Herstellen…
…is niet alleen stabiliseren van ziekte.
Herstellen…
…is weer herstellen als persoon in zijn geheel.
Herstellen…
…is een (voor een ieder persoonlijk) zinvol leven leiden.
Herstellen…
…is HOOP en perspectief.
De herstelwerkgroep
Onder begeleiding van ervaringsdeskundigen komen (ex)cliënten éénmaal per twee weken
bij elkaar. De groep bestaat uit maximaal acht deelnemers.
De herstelwerkgroep is geen behandeling.
Wel werkt iedereen op zijn eigen manier en tempo aan zijn persoonlijk herstel door te
luisteren naar en het delen van ervaringen.
U leert door herkenning, erkenning en reflectie:
 uw sterke kanten te ontdekken en inzetten
 uw eigen kracht te (her)vinden
 om te gaan met uw beperking(en)
 inzicht in uzelf te krijgen
 in een veilige omgeving contacten aan te gaan
De herstelwerkgroep richt zich op mogelijkheden binnen de beperkingen.
Uitgangspunt
Het uitgangspunt van de herstelwerkgroep is de ‘HEE-gedachte’.
‘HEE’ staat voor Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid.
Niemand is meer ervaringsdeskundig dan de persoon zelf. Door groeiend zelfinzicht
ontwikkelt zich in wisselwerking ook de eigen kracht (empowerment) en bevordert dat het
persoonlijke herstel.
Hebt u interesse in de herstelwerkgroep?
Neem contact op met één van de coördinatoren herstel ondersteunende zorg (HOZ) van
Flevoland:
 Wim Sprick: [email protected],
telefoon: 06-10546252
 Sabine Bulder: [email protected], telefoon: 06-10191581
Beiden zijn ervaringsdeskundigen en hebben ervaring met het begeleiden van groepen.
Kosten
Aan deelname aan de herstelwerkgroep zijn geen kosten verbonden. Voor algemene informatie over kosten
bij GGz Centraal verwijzen wij u graag naar www.ggzcentraal.nl/kosten
© GGz Centraal Flevoland, februari 2016, auteurs: Sabine Schaar-Bulder en Wim Sprick
Download