correctiemodel ckv 1

advertisement
Hoe maak ik een…
Mondelinge Presentatie
Bij het voorbereiden van een mondelinge presentatie ga je op zoek naar een voorwerp dat voor
jouw gevoel goed past bij de C.A. (een attribuut/voorwerp, stukje muziek, een vakantiefoto, eten;
kortom het kan van alles zijn!). We noemen dit in de presentatie de associatie. Dit “ding” neem je
mee naar school en geef je een plek in je presentatie. Licht toe waarom of op welke manier je dit
voorwerp aan de voorstelling doet denken. Dat is het ‘’verbinden van voorstellingen; je ziet iets en
moet aan iets anders denken’’.
De presentatie bestaat verder uit drie invalshoeken (kunstwerk, kunstenaar, context en kijker).
Bespreek die niet al te braaf: een werkelijk goede presentatie is origineel, goed voorbereid en
persoonlijk. Je gebruikt de beamer om je thuis gemaakte presentatie te houden. De presentatie
duurt ongeveer 10 minuten en mag een kort filmpje (trailer o.i.d.) bevatten. Let er wel op dat je de
tijd niet teveel overschrijdt, er zijn gemiddeld drie presentaties in een lesuur.
De presentatie wordt beoordeeld volgens het correctiemodel ‘mondelinge presentatie’. Print dit
formulier uit en stop het samen met je goedgekeurde 8 W-formulier (met kaartje!) in een
snelhechter en geef dat in de les voorafgaande aan je presentatie aan je docent(e).
Tijdens de presentatie zullen we letten op onderstaande punten (zie je correctiemodel voor de
weging van de aandachtspunten) :






Presentatie (duidelijk, interessant, houding, hulpmiddelen)
Inhoud (kunstwerk, kunstenaar, context, eigen mening)
Goede en originele associatie
De vormgeving van je presentatie
Gebruik van het juiste vakjargon (presentatiehulpen vind je op de site, lees hieronder)
Lengte (ongeveer 10 minuten)
In een les voorafgaand aan de presentaties zal je docent(e) ruim aandacht besteden aan het
maken van een presentatie. Let er op dat je een kunstuiting gaat bespreken en dat je presentatie
een goed beeld moet geven van wat je allemaal gezien, beleefd en gehoord hebt. Wil je graag de
goede termen gebruiken en wil je weten wat je allemaal kunt zeggen over vorm en inhoud?
Download dan ook zeker het bestand ‘’presentatiehulp’’ op de site, wel de hulp nemen die op
jouw voorstelling van toepassing is! Lees daarin per discipline (bv dans, theater, film) welke
aandachtspunten je zou kunnen belichten. Let wel: een presentatie is een inspirerend betoog over
de voorstelling dus hoe persoonlijker hoe beter. Ga zeker niet punt voor punt jouw
presentatiehulp bespreken.
Lever de presentatie minimaal 1 week van tevoren in bij je docent(e) op een USBstick/ cd-rom. Je kunt dan controleren of alles werkt en de presentatie op de
computer opslaan. Tijdens de presentatie is er niet de mogelijkheid deze via e-mail
of z-schijf binnen te halen, zorg er dus op de dag van presenteren ook voor dat je de
presentatie bij je hebt! Voor de zekerheid zou je je presentatie wel nog naar jezelf
kunnen mailen (dropbox?). Technische problemen van jouw kant zijn geen reden
voor uitstel
van de vwo
presentatie!
Presentatie
CORRECTIEMODEL CKV
MONDELINGE PRESENTATIE
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klas:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Onderwerp:………………………………………………………………………………………………………………………………
ONDERDEEL
MAXIMAAL TE
BEHALEN PUNTEN
Inhoud
20
GESCOORDE
PUNTEN
Kunstwerk
Kunstenaar
Context
Kijker
Persoonlijke Associatie
10
Presenteren (houding/uitspraak enz)
10
Vormgeving Presentatie
10
PUNTENTOTAAL
50
CIJFER (punten x2)
(50 x2) = 10.0
Afspraken:

Je laat de presentatie een week van te voren aan je docent zien. Deze staat op je USBstick of een CD-rom. Tijdens de presentatie is er niet de mogelijkheid deze via email
binnen te halen, zorg er dus op de dag van presenteren ook voor dat je de presentatie
bij je hebt!

Wanneer je de presentatie (wegens geoorloofd verzuim) niet kunt houden verschuift
deze automatisch naar de eerstvolgende les.

Wanneer je, zonder geldige reden, de presentatie niet kunt houden op de afgesproken
datum, gaat er elke les dat je hem later houdt een punt van je cijfer af.

Wanneer blijkt dat er sprake is van fraude doordat zaken letterlijk zijn overgenomen,
zorgt dat automatisch voor een 1.

Voorafgaand aan je presentatie lever je het volgende in: correctiemodel presentatie
(naam e.d erop!) en goedgekeurde 8w met daarop het kaartje.

Alles is te vinden op de site (vakken>ckv>presentatie), zelf even downloaden en
printen.
Presentatie vwo
Presentatie vwo
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards