verslag landelijk vgn-overleg

advertisement
VGN-
VERSLAG LANDELIJK
OVERLEG
Centraal Examen GESCHIEDENIS en STAATSINRICHTING
VMBO T/G
2015-2016, eerste tijdvak
Vooraf: de status van dit verslag is niet dwingend, slechts adviserend.
Het correctievoorschrift is dwingend. Toch missen nogal wat correctoren de
betekenis van de dikwijls in het correctiemodel aangegeven term voorbeeld van
antwoorden. Het correctiemodel is dus niet uitputtend en andere antwoorden
uitsluitend.
De betekenis van onze adviezen verliest aan gewicht, als veel mensen onderling in
gesprek gaan of op het VGN-forum van gedachten wisselen, maar het landelijk
overleg mijden. Een nadrukkelijk en hartstochtelijke oproep: meld je aan voor het
volgende landelijke overleg. De VGN zorgt voor een reiskostenvergoeding.
Eerste, algemene indruk van het examen volgens de aanwezigen: op het eerste
gezicht goed te doen, tijdens het nakijken valt het dan soms weer tegen. Leerlingen
scoren volgens verwachting.
Het correctievoorschrift is leidend; echter bij vragen waar is besloten om het
correctievoorschrift te verruimen, is dat gebeurd op basis van artikel 3.3 en de
vakspecifieke regels in het correctievoorschrift. Niet de methode, maar de syllabus is
richtinggevend voor wat er in het examen bevraagd kan worden.
Bespreking examen geschiedenis vmbo-tl 2016
Vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
zondag 23 juli 17
Opmerking(en)
Geen opmerkingen.
Bij 3 mag ook staatssecretaris worden goedgekeurd.
Geen opmerkingen.
‘Je weet niet hoe andere vrouwen erover denken’ is correct, dat dit niet de
mening is van alle vrouwen ook correct.
Geen opmerkingen.
Oprichten/opkomst van (eigen) vakbonden is correct. Alleen vakbonden is
niet correct.
Recht van amendement is niet correct.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Veel problemen bij leerlingen om het antwoord te verwoorden, veel
leerlingen gebruiken de vraag in het antwoord. Onafhankelijke rechters
(zonder verdere uitleg) is niet correct.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Alleen het antwoord ‘Nederland was neutraal’ is te weinig.
1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Engelse/Franse/Belgische soldaten met een juiste uitleg/verklaring is
correct.
Belgische vluchtelingen is fout. Engelsen/Fransen zonder soldaat erbij ook
1 punt
Deel 1 (Duitsland): tweefrontenoorlog voorkomen is niet correct, want die is
al aan de gang.
Propagandaboodschap: De Amerikanen hebben een groot leger/ komen
eraan/zijn (in Frankrijk) met een groot leger is correct.
Bij ‘dat is te herkennen aan’:
De Amerikaanse vlag is correct.
Vanuit New York naar Frankrijk/Europa komen is ook correct.
Omdat Duitsland WOI verloren had/ een gevoel van schaamte/vernedering
ervaarde.
Geen opmerkingen.
Inflatie/werkloosheid is niet correct (want dat is in 1923).
Het ontbreken van een sterke leider (Fuhrerprincipe)/ het hebben van een
zwak bestuur/leider is correct.
Er moet wel een historische reden genoemd worden. Omschrijvingen van
het CV ook goed.
Geen opmerkingen.
Ontbreken van kiesrecht is correct.
Persvrijheid, vrije economie, recht op gelijke behandeling, het ontbreken van
de vrijheid van … is correct.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Het moet wel gaan om bondgenootschappen.
Geen opmerkingen.
Bij een goede uitleg van razzia, fout bij Westerbork, maar dan wel een relatie
met een vernietigingskamp = 1 punt (want twee van de drie begrippen goed).
Geen opmerkingen.
Men wilde niet vechten, want er is net oorlog geweest is correct.
De VN is tegen kolonialisme, tegen overheersing is correct.
Economische doelen zijn niet correct.
Alleen samenwerking is te mager, samenwerking om oorlog te voorkomen is
juist.
Vrede bewaren/oorlog voorkomen (zonder samenwerking) is correct.
Het stichten van de staat Israel is correct. Erkennen van de staat Israel is
niet correct. Joden “kregen” hun eigen staat is correct
Antisemitisime/jodenhaat/jarenlang vervolgd is correct, het antwoord hoeft
niet per se met de Holocaust te maken te hebben.
Geen opmerkingen.
Communistische landen die niet een keuze zijn, zijn fout (Polen).
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Onafhankelijk worden van de Sovjet-Unie is correct.
Door de invoering van het kapitalisme verdween het communisme (in OostEuropa).
Gevolgen van 1989/1990/1991 zijn correct, bv. Duitse
2
42
43
44
45
eenwording/Joegoslavie.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
3
Download