Mijnheer de Burgemeester

advertisement
VERWELKOMINGSWOORD PIERRE VANDER STICHELE
Prijs van de Wevelgemse Cultuurverdienste – zondag 26 februari 2012
Mijnheer de Burgemeester,
Dames en heren Schepenen,
Heren gewezen schepenen van cultuur,
Dames en heren van de culturele raad,
Dames en heren van de diverse raden van advies,
Dames en Heren,
In naam van het bestuur van de culturele raad en het gemeentebestuur heet ik u van harte
welkom op deze feestzitting naar aanleiding van 50 jaar culturele raad Wevelgem.
50 jaar geleden vonden Lieven Vervenne en enkele vrienden, waaronder Roger Duhamel,
Jules Vandevoorde, Roland Debuck en Roland Malfait dat er iets moest gedaan worden om
het rijke verenigingsleven in Wevelgem niet te verliezen aan o.a. de opkomende televisie. Het
was een grote uitdaging. Ze richtten het Cultureel Comité op.
In oktober 1962 verscheen de eerste culturele maandkalender. De redenering was: als we
willen dat de mensen aanwezig zijn op de podium- en andere activiteiten, dan moeten ze ook
weten dat die activiteiten plaatsvinden. De culturele kalender somde ordentelijk alle culturele
activiteiten op, met duiding en praktische informatie. Het bleef daar niet bij. Nu en dan
organiseerde het comité zelf activiteiten en probeerde in artikels mensen te stimuleren om
cultuur te beleven en te beoefenen.
De financiering gebeurde met reclame-inkomsten. Op een bepaald moment kwam de
gemeente over de brug met subsidies. Een anekdote in dat verband: de jonge redactieploeg
kroop ook in de pen om zaken aan te klagen. Zo schreven ze in een bepaald nummer over “de
plaag van Wevelgem”. Ze hadden het over de vele open stortplaatsen in de gemeente, die als
het warm was, tot op ‘de Platse’ te ruiken waren.
Lieven Vervenne werd alras op het matje geroepen bij de burgemeester. Hij kreeg er te horen
dat de subsidies niet bedoeld waren om kritiek op de gemeente te geven.
In 1967 werd het Cultureel Comité omgedoopt tot Culturele Raad met Lieven Vervenne als
eerste voorzitter. Er waren 48 verenigingen lid. Vandaag zijn dat er meer dan 100 en is de
Culturele Raad een wettelijk een adviesorgaan. In het programma dat u ontving, vindt u het
overzicht van de belangrijkste mijlpalen uit 50 jaar Culturele Raad. U zult merken dat de
Culturele Raad op alle vlakken van het culturele leven actief is geweest.
Tot drie maal toe werd een verengingenbeurs georganiseerd met daarbij de uitgave van een
brochure waarin de verenigingen zichzelf voorstelden.
De culturele raad heeft steeds geijverd voor betere lokalen en ontmoetingcentra in de
gemeente, zodat de verenigingen hun optredens en bestuursvergaderingen in optimale
omstandigheden kunnen laten doorgaan.
Verdienstelijke kunstenaars uit Wevelgem werden in de kijker geplaatst dankzij de vele
tentoonstellingen die in samenwerking met het cultuurcentrum georganiseerd werden.
In de wereld van de toneelgezelschappen heeft de Culturele Raad initiatieven genomen.
Theater lokaal is uitgegroeid tot een vaste waarde in de maand september.
Het culturele erfgoed in onze gemeente werd uitbundig in de kijker geplaatst, zowel via
tentoonstellingen, brochures, openmonumentendagen, enz.
De basisdoelstellingen van het Cultureel Comité anno 1962 waren coördineren, stimuleren en
organiseren. Deze blijven nog altijd geldig anno 2012. Vandaag is de Culturele Raad een
wettelijk adviesorgaan waarin meer dan 100 verenigingen vertegenwoordigd zijn. Ze is het
kanaal bij uitstek om de dialoog tussen het gemeentebestuur en het culturele veld te voeren,
maar ook tussen de verschillende verenigen. De Culturele Raad blijft nieuwe tendensen
promoten en is de stuwende motor achter tal van activiteiten.
Wevelgem is een gemeente met een rijk cultureel weefsel van organisaties, verenigingen en
activiteiten. Een gemeente waar cultuur in al haar vormen gestimuleerd en ondersteund wordt,
mede dankzij het werk dat de Culturele Raad de afgelopen vijftig jaar leverde. Ik hoop dat de
volgende vijftig jaar even vruchtbaar mogen zijn voor het culturele leven in Wevelgem.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards