Infofiche_Roeselare_

advertisement
Praktijkenbank www.amateurkunsten.be
Titel
Trax-site zet aan tot (nog meer) artistieke creativiteit
Ondertitel/korte omschrijving
Er was nood aan repetitieruimte, bergruimte en een soepele manier van ruimtegebruik.
Om aan die behoeften tegemoet te komen, investeerde de stad in TRAX, een oude
pakjesloods dat vroeger gebruikt werd door douane en accijnzen. Sinds 2015 kunnen
individuele jongeren en (amateurkunsten-) verenigingen hier hun creatief ei kwijt.
Datum en duur/looptijd
Plaats van uitvoering
Roeselare
Contact
Stijn De Zaeytijd
Cultuurbeleidscoördinator I Diensthoofd cultuur
T 051 26 24 06
[email protected]
Partners (en rol)
 Dienst cultuur (coördinatie)
 Dienst gebouwen (opvolging werken)
 Schepenen (draagvlak)
 Lokale verenigingen (inspraak en overleg)
Doelstellingen
 Een eigentijdse ruimte aangepast aan de noden en behoeften van artistieke
kunstbeleving.
 Een flexibel inzetbare plaats.
 Een extra bron van inkomsten voor verenigingen gezien zij de inkomsten van
de bar zelf kunnen behouden (en de stad voorziet in logistieke ondersteuning
zoals het vullen van de frigo’s).
Acties
 Aanleiding: in 2010 wilden een aantal cultuur- en jeugdverenigingen een
festival organiseren op een originele site. Het werd een terrein in de nabijheid
van het station.
 In 2012 werd het gebouw door de stad aangekocht. De loods zou in 2 fases
gerenoveerd worden.
 In het kader van een doordachte aanpak, deden het diensthoofd cultuur en een
ambtenaar van de dienst gebouwen een aantal referentiebezoeken. In Brussel
en Gent, maar ook kleinschalige ontmoetingscentra zoals Beerselare,
Lichtervelde en Ichtegem.
1




De verenigingen werden betrokken bij de ontwerpfase. Wie specifieke noden
had, maakte een wenslijstje (bv. grote opbergruimtes, douches, brede
nooduitgangen enz). Hiermee werd dan zoveel mogelijk rekening gehouden.
De hal was vroeger een open stockageruimte. Hierin zijn werken uitgevoerd
i.f.v. het verenigingsleven. In de loods zijn verdiepingen opgetrokken.
Ondergronds bevindt zich nu een polyvalente zaal voor feesten, concerten en
fuiven. Op het gelijkvloers zijn 2 repetitieruimtes gecreëerd, geschikt voor
toneel- en muziekverenigingen.
Eind augustus 2015 werd het gebouw officieel geopend. Meteen was het de
locatie voor het TRAX-festival, het evenement waarmee alles begon.
Het is de bedoeling om de culturele ambassadeurs van Roeselare hier de kans
te geven om een artistieke ingreep te doen. Eerst iets tijdelijks, daarna
misschien definitief. Het kan gaan om fotografie, striptekeningen, videokunst
of straatpoppentheater.
Nazorg en toekomst
Alles is begonnen met een gratis festival. De jeugd- en cultuurdienst en het
cultuurcentrum hebben veel energie gestoken in een geslaagde eerste editie en intussen
ook het verwerven en inrichten van de site. Toch bleef de filosofie altijd: ‘We moeten
de TRAX-site nadien ook teruggeven aan de verenigingen zodat zij er zelf hun ding in
kunnen doen.’
Ook in de toekomst zal overleg en inspraak van de gebruikers dus een issue blijven.
Kritische succesfactoren en evaluatie




Er is echt technische ondersteuning nodig. Hulp van iemand die kennis heeft
van overheidsopdrachten en goed is in contacten met aannemers. Iemand die
meedenkt over het concept.
Verenigingen komen vaak met inzichten waar je als ambtenaar niet aan denkt.
Beluister die verenigingen die verder denken dan hun eigen werking.
Advies van collega-beheerders van culturele infrastructuur is goud waard.
Door hier je oor te luisteren te leggen, vind je niet opnieuw het warm water uit.
Politieke draagkracht is onontbeerlijk. In dit dossier waren 3 schepen
betrokken. Het is een must dat ze allemaal ‘mee zijn’ omtrent het eindpunt van
de realisatie.
Budget
1,7 miljoen euro voor de totale investering.
Citaat
“Het fijne is dat je er een mix van traditionele podiumverenigingen krijgt naast de
zwaarste heavy metal. Weg van de klassieke combinaties. Creëer een plek waar
mensen bijeenkomen en je komt vanzelf tot de wildste ideeën.”
Web
http://www.traxroeselare.be/
2
Gerelateerde documenten
Documenten, promotiemateriaal, flyer…
Gerelateerde beelden, logo’s
Foto’s, video’s en andere opnames die vrij te gebruiken zijn, vermeld de auteur
Type
o
Trefwoord
o
o
o
Andere:…
3
Lokaal cultuurbeleid
Infrastructuur
jeugd
Download