Mijn SADAN-tekstdocument

advertisement
22-12-2014
SADAN-opdracht
2014-2015
Gaël Debels-r0451888
KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES KORTRIJK
SAW-INFORMATIEVAARDIGHEDEN
PROJECTGROEP 6
inhoud
1.
algemene onderwerpsverkenning .................................................................................................................. 2
1.1.
van thema naar onderzoeksvraag: ........................................................................................................ 2
1.2.
gebruik de trefwoorden (of combinaties ervan) voor een verkennende zoekopdracht via de klassieke
zoekmachines (Google, Yahoo, Bing, … ) te starten. ........................................................................................... 3
2.
1.3.
geef een beknopt overzicht van je zoekresultaten. ............................................................................... 3
1.4.
beoordeel je zoekresultaat .................................................................................................................... 3
1.5.
wat neem je mee uit deze zoekopdracht? ............................................................................................ 3
1.6.
Dien je het thema te verbreden of af te bakenen ? .............................................................................. 4
de basistekst.................................................................................................................................................... 5
2.1.
de context .............................................................................................................................................. 5
2.2.
de auteur ............................................................................................................................................... 5
2.3.
structuur ................................................................................................................................................ 5
2.4.
vorm ...................................................................................................................................................... 5
2.5.
lijsten ..................................................................................................................................................... 6
2.5.1.
lijst van organisaties: ......................................................................................................................... 6
2.5.2.
lijst van specialisten: ......................................................................................................................... 6
2.5.3.
lijst met vaktermen: .......................................................................................................................... 7
2.5.4.
lijst met soorten bronnen: ................................................................................................................ 8
2.6.
3.
beschikking krijgen en meer zoeken ............................................................................................................. 11
3.1.
publicaties binnen handbereik ............................................................................................................ 11
3.2.
auteurs ................................................................................................................................................. 12
3.2.1.
auteur van de tekst ......................................................................................................................... 12
3.3.
sterauteur ............................................................................................................................................ 12
3.4.
zoek ter plaatse in de bib..................................................................................................................... 13
3.4.1.
3.5.
4.
samenvatting ......................................................................................................................................... 9
de flappen ....................................................................................................................................... 13
Zoek verder buiten je tekst .................................................................................................................. 13
Contextualiseren ........................................................................................................................................... 15
4.1.
Organisaties1 ........................................................................................................................................ 15
4.2.
juridische documenten ........................................................................................................................ 16
4.3.
statistieken .......................................................................................................................................... 16
4.3.1.
statistieken rond geweld: ................................................................................................................ 16
4.3.2.
statistieken rond vandalisme: ......................................................................................................... 16
4.3.3.
statistieken rond misdrijven: ........................................................................................................... 17
4.4.
de politieke context ............................................................................................................................. 17
4.4.1.
bevoegde minister/departement .................................................................................................... 17
4.4.2
standpunten van de politieke partijen: ........................................................................................... 18
pag. 1
5.
afwerken individueel werkdocument ......................................................................................................... 22
5.1.
6.
persoonlijk besluit ............................................................................................................................... 22
bibliografie .................................................................................................................................................... 23
1. algemene onderwerpsverkenning
1.1.

van thema naar onderzoeksvraag:
Dendermonde:
Dendermonde is de stad waar het probleem zich voordoet, we stellen ons de vraag, heeft de stad
een eigen site? Heeft de stad een meldpunt? Heeft de stad een eigen politiedienst?, …

Burgemeester:
Piet Buyse, Heeft de burgemeester weet van de problemen?,

Station Dendermonde:
Het station en de buurt rond het station is de plaats waar de problemen zich voordoen. We kunnen
ons de vraagstellen, waar is het station gelegen?, Is er een interne veiligheidsdienst?, Is du buurt
rond het station dichtbevolkt?,...

Welke problemen in het station:
Wat zijn de problemen in het station? Werd er al iets aan de problemen gedaan in het verleden?

Welke problemen in de stationsbuurt:
Wat zijn de problemen in het station? Werd er al iets aan de problemen gedaan in het verleden?

Vandalisme Dendermonde:
Is er veel vandalisme in Dendermonde?

Problemen met jongeren:
Zijn er problemen met jongeren in Dendermonde? (allochtonen en autochtonen)

Problemen met volwassenen:
Zijn er problemen met volwassen? (allochtonen en autochtonen)

Uitgaansbuurt Dendermonde:
Waar bevind de uitgaansbuurt zich? Zijn er problemen in de uitgaansbuurt?

Dendermonde in de actua:
Komt Dendermonde in de actualiteit, positief of negatief? Zijn er artikels over Dendermonde te
vinden?

Veiligheidsplan:
Heeft de stad een veiligheidsplan? Werden eventuele problemen al aangepakt?
pag. 2
1.2.
gebruik de trefwoorden (of combinaties ervan) voor een verkennende
zoekopdracht via de klassieke zoekmachines (Google, Yahoo, Bing, … ) te
starten.
1.3.
geef een beknopt overzicht van je zoekresultaten.

Zoekterm: probleembuurt station Dendermonde

Bekomen resultaten: 13
Soortbron Aantal
Artikel krant
Boek
Website 11
Tijdschrift
pdf 2
1.4.
beoordeel je zoekresultaat
Soortbron Aantal
Artikel krant
Boek
Website 11
Tijdschrift
Pdf 2
1.5.

Relevantie-betrouwbaarheid
Niet betrouwbaar
Niet betrouwbaar
wat neem je mee uit deze zoekopdracht?
Omschrijf kort hoe het zoekproces is verlopen.
Mijn zoek proces verliep stroef. Ik gebruikte verkeerde en te moeilijke zoektermen. Ik zoek het altijd
te ver. Na enige uitleg, kon ik beter werken met de mogelijkheden in google om een specifiekere
zoekopdracht te verkrijgen.

Zou je andere/extra trefwoorden gebruiken? Welke ?
De gekozen zoekterm die ik nu genomen heb kan natuurlijk beter. Door de zoekopdrachten meer
toe te passen zal ik automatisch betere zoektermen kunnen gebruiken.

Welke informatie en welke bronnentypes vond je niet? Hoe verklaar je dit?
De specifieke bronnen die ik moest vinden heb ik niet gevonden. Ik vind veel rand informatie en
nutteloze info maar de concrete zaken kan ik niet vinden. Kranten artikels, wetenschappelijke
bronnen, … vind ik niet.

Heb je nog bemerkingen?
Ik heb geen verdere bemerkingen.
pag. 3
1.6.

Dien je het thema te verbreden of af te bakenen ?
Zijn er (reeds) onderzoeksvragen / informatievragen geformuleerd rond het thema ?
ja, maar nog niet over de plaats waar wij het over hebben.

Welke?
Wetenschappelijke onderzoeken over vandalisme, onderzoeken over problemen in de stationsbuurt.

Formuleer nu zelf mogelijke onderzoeksvragen. Wat wil je precies weten?
- wie doet aan vandalisme?
- waarom wordt aan vandalisme gedaan?
- wanneer wordt er aan vandalisme gedaan?
- wat zijn de gevolgen van vandalisme?
pag. 4
2. de basistekst
2.1.
de context
Wat is het geheel rond de tekst:

Uit welk vaktijdschrift/boek/verzamelwerk komt het?:
Veiligheid? Teamsport!

Welke organisatie is verantwoordelijk voor de tekst.:
Hogeschool Utrecht

Voor welke doelgroep / professionelen is het geschreven?
Iedereen die iets te maken geeft met amateursport.
2.2.

de auteur
Wie schreef de tekst?
Christiaan Wigmans

Geeft de tekst zelf info over de auteur(s)?
Neen.

Wat vind je op internet over de auteur(s)?
Christiaan Wigmans is docent aan de Hogeschool van Utrecht. Hij is de docent integrale
veiligheidskunde. Veel bijkomende informatie vind je over deze persoon niet terug. Je vindt wel
informatie, maar je weet niet of het over deze persoon gaat. Het is dus geen betrouwbare info.
2.3.
structuur
Beschrijf kort, opsommend, hoe de tekst is opgebouwd.:

Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het één lange doorlopende tekst?
De tekst kent een logische structuur, alles staat mooi onderverdeeld. De tekst bevat titels en
tussentitels die chronologisch geordend staan.

Zijn er tussentitels?

Is er enkel tekst of vind je andere zaken terug?
Ja.
Je vindt er tekst, tabellen en bijlagen.

2.4.
Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst?
vorm
Doe opdracht aan de tekst.
pag. 5
2.5.
lijsten
2.5.1. lijst van organisaties:
Gemeente Apeldoorn:

Adres:
Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn

Contact
telefoonnummer: 14 055 (vanuit het buitenland +31 55 580 15 55), bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00
uur

Sociale media
Twitter @gem_apeldoorn Facebook gemeente Apeldoorn
2.5.2. lijst van specialisten:
Naam Korte beschrijving
Albert Bandura Is een Canadese psycholoog. Is
de grondlegger van de socialecognitieve leertheorie.
Chris wigmans Schrijver van dit artikel. Is een
docent aan de hogeschool van
Utrecht.
George L Kelling Amerikaanse criminoloog. Hij is
de grondlegger van de broken
window theorie samen met
James Q Wilson
James Q Wilson Amerikaan en grondlegger van
de broken window theorie.
Jan Schreuder Gemeente Rotterdam; sport en
recreatie
pag. 6
foto
Leo Bormans Hij is een schrijver, inspirator
en spreker. Hij was meer dan
20 jaar hoofdredacteur van
klasse. Nu reist hij de wereld
rond.
L. Rowell Huesmann Hij is een professor in de
communicatie en psyhologie
Leonard Eron Hij was een Amerikaanse
psycholoog.
Reinink
Van den Hoogen Scheidsrechtervereniging
Apeldoorn
2.5.3. lijst met vaktermen:










pag. 7
‘Geweld is een algemene term om acties te beschrijven die verwonding of schade bij
mensen, dieren of voorwerpen veroorzaken of bedoeld zijn om te veroorzaken’6. Geweld is
er in diverse vormen, wel zijn alle vormen in te delen in verbaal geweld of fysiek geweld.
Agressie en geweld
Agressiedrift
Agressief gedrag kan voortvloeien uit een aangeboren drift. Driften bepalen in grote mate
het handelen van de mens. Een drift moet gezien worden als een aangeboren drang naar
bevrediging van bepaalde levensbehoeften.
Deze vorm van vandalisme wordt gepleegd door jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.
Jongeren in deze leeftijd zijn opzoek naar avontuur en uitdaging. Sommige jongeren kunnen
deze prikkels niet op een ‘normale’ manier bevredigen. Doordat de prikkels niet bevredigd
worden slaat de verveling toe en ontstaat er een sterke neiging tot grens-overschrijdend
gedrag. Vandalisme wordt dan gebruikt als alternatieve vorm van vrijetijdsbesteding.
Menselijke gevoelens/gedrag
Onder vandalisme wordt verstaan ‘het opzettelijk vernielen van andermans bezit (publiek of
particulier), zonder dat de dader daar zelf materieel voordeel aan behaalt’4.
Sociale wetenschappen
Sommige jongeren reageren frustraties af door middel van vernielingen. Deze vorm van
vandalisme wordt vooral gepleegd door jongeren van 16 jaar en ouder.
Spelvandalisme komt vooral voor bij (kleine) kinderen (5 tot 12 jaar). Jonge kinderen zijn
bezig met het ontdekken van hun omgeving. Het ontdekken van hun omgeving doen ze
onder andere door het uittesten hoe sterk en brandbaar materialen zijn. Af en toe leiden dit



soort experimenten tot vernielingen. Daarnaast is vernieling soms een bijproduct van het
spel; kinderen breken takken af voor het bouwen van (boom)hutten. Tot slot lopen (ruwe)
spelletjes wel eens uit de hand en zijn vernielingen het gevolg.
Status- of prestigevandalisme komt vooral voor onder jongeren tussen de 12 en 16 jaar.
Jongeren die vandalisme plegen om prestigieuze redenen kennen vaak weinig sociale en
ouderlijke controle. Belangrijkste motief voor jongeren om deze vorm van vandalisme te
plegen is het maken van indruk op vrienden en het verwerven van een status binnen de
groep.
Van erosievandalisme is sprake als iemand iets vernield wat al vernield was. Een voorbeeld
hiervan is als er een raam ingegooid is en niet gerepareerd wordt dat de andere ramen van
het gebouw ook ingegooid worden omdat men het gevoel heeft dat niemand naar het pand
omkijkt. Dit verschijnsel wordt ook wel de ‘Broken Windows theorie’5 genoemd.
Vandalisme uit wraak wordt vaak gepleegd als ‘oplossing’ voor problemen waar de plegers
geen antwoord op hebben. Vandalisme uit wraak is een uiting van ongenoegen, mislukking,
nijd of wrok.
2.5.4. lijst met soorten bronnen:

Beugen, Van Prof. Dr. M. Buytendijk, Prof. Dr. F.J.J. en Hoefnagels, Prof. Dr G.P. (1972).
Agressie en geweld. Utrecht en Antwerpen: Uitgeverij Het Spectrum.

Nederlandse Politie (2006). Vandalisme en vernieling.
http://www.politie.nl/overige/politieabc/overlast/vandalisme_en_vernieling.asp (25 januari
2006)

NOC*NSF (2006). De invloed van ouders op het gedrag van kinderen. In ‘Ouders en sportieve
opvoeding’ op http://www.sportcode.nl

Scheurs, B (1998). Agressie en geweld, een thematische kennismaking met de sociale
wetenschappen. Bussum: Uitgeverij Coutinho

Tactus (2006). Alcohol de baas. https://www.alcoholdebaas.nl (13 februari 2006)
pag. 8
2.6.
samenvatting
Gemeente Apeldoorn heeft in november 2005 opdracht gegeven om de aard en omvang van
vandalisme, agressie en geweld op en rond de Apeldoornse amateur-sportvelden in kaart te brengen.
Het onderzoek heeft zich gericht op de frequentie, omvang van schade, oorzaken, daders, gewenste
en getroffen maatregelen. Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat inzicht in de aard en
omvang van vandalisme, agressie en geweld tot op heden ontbrak. ((2006). Apeldoorn.)
Vijftien van de vierentwintig ondervraagde sportverenigingen geven aan in de jaren 2004 en 2005
slachtoffer te zijn geworden van vandalisme. Over beide jaren zijn in totaal 34 aangiftes
binnengekomen bij de politie van vernielingen en vandalisme aan sportaccommodaties. Leden van
de sportclubs worden opvallend vaak genoemd als daders van vernielingen. Naast de leden zijn ook
hangjongeren verantwoordelijk voor vernielingen en vandalisme.De totale schade door vandalisme
bedroeg in 2004 € 96.990,62. De totale schade in 2005 bedroeg € 98.194,09. De Apeldoornse
sportverenigingen geven aan dat voorlichting op het gebied van vandalismepreventie gewenst is.
Fysiek geweld komt, zo melden vier voetbalverenigingen, één tot enkele keren per jaar voor op de
voetbalvelden. Bij de KNVB zijn deze gevallen niet gemeld.
Naast geweld op het veld zijn er drie gevallen van geweld bekend die buiten de wedstrijd om
plaatsvonden. Naast de hierboven beschreven incidenten is bij de politie Apeldoorn aangifte gedaan
van geweld met letsel veroorzaakt door een wapen. De hockey- en handbalverenigingen gaven aan
niet met fysiek geweld te maken te hebben. Verbaal geweld komt vaker voor. De
voetbalverenigingen gaven aan dat verbaal geweld tussen enkele keren per maand tot wekelijks
voorkomt op de velden. Door de hockey- en handbalverenigingen wordt aangegeven dat verbaal
geweld in mindere mate voorkomt; enkele keren per jaar bij hockey en bij handbal niet. Alle
geïnterviewde sportverenigingen gaven aan geweld te bestrijden met gedragsregels, indien deze
overschreden worden zal afhankelijk van de ernst de betrokken persoon worden aangesproken of in
het ernstigste geval worden geroyeerd. Onder de sportverenigingen leeft de behoefte om personeel
te trainen en voor te lichten over omgaan met geweld en verantwoord alcoholgebruik.
Geconcludeerd mag worden dat vandalisme voor een deel van de Apeldoornse sport-verenigingen
een probleem is of een probleem aan het worden is. Sportverenigingen hebben te maken met
stijgende verzekeringspremies. In een aantal gevallen is verzekeren al niet meer mogelijk. Mogelijk
zijn de kosten voor reparatie of vervanging gestegen of worden er duurdere materialen gebruikt.
Aanbevolen wordt om in alle gevallen van vandalisme aangifte te doen bij de politie. Dit geldt zowel
voor de sportverenigingen, de gemeente, als Accres Apeldoorn BV, om de omvang van het probleem
beter inzichtelijk te maken. Bij nieuwbouw of renovatie van sportaccommodaties wordt aanbevolen
gebruik te maken van vandalismebestendige materialen, zodat sportaccommodaties beter bestand
zijn tegen vernielingen.
Aanbevolen wordt om het groen rondom de sportaccommodaties vaker te gaan snoeien dan nu het
geval is. Het groen is nu vaak te dicht begroeid waardoor zicht op de accommodatie verdwijnt. Uit
het onderzoek komt naar voren dat een deel van de sportverenigingen behoefte heeft aan
voorlichting en trainingen op het gebied van vandalismepreventie, omgaan met geweld en
verantwoord alcoholgebruik. Aanbevolen wordt dan ook om deze trainingen aan te bieden of ander
voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen om in de behoefte van de sportverenigingen te voorzien. Het is
mogelijk om de trainingen of het voorlichtings-materiaal in samenwerking met het Verenigingsburo
of de sportraad te ontwikkelen. Tot slot wordt de sportverenigingen aanbevolen de leden bewuster
te laten worden van het feit dat een groot deel van de diefstallen van waardevolle goederen
pag. 9
voorkomen kan worden door deze goederen thuis te laten of veilig op te bergen. (Chris Wigmans.
(2006, 05). Onderzoeksraport: 'veiligheid-teamsport'. Apeldoorn: Hogeschool Utrecht.)
pag. 10
3. beschikking krijgen en meer zoeken
3.1.
publicaties binnen handbereik
Bron Vindplaats
Plaatsnummer
Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Internet
Cliffs, NJ: Prentice-Hall http://www.learningtheories.com/sociallearning-theorybandura.html
Bogaerts, S. Bruinsma, M.Y. en Spapens, A.C. (2003). De Niet gevonden
bal of de man? Profielen van verdachten van voetbal
gerelateerde geweldscriminaliteit. Tilburg: IVA Tilburg
Bormans, L. (1996). Honden op scholen. In: Bormans, L. http://www.klasse.be/archi
(red). Klasse. Heverlee (Belgie): ef/honden-op-school/
Georges Monard.
Beugen, Van Prof. Dr. M. Buytendijk, Prof. Dr. F.J.J. en http://www.boekwinkeltjes
Hoefnagels, Prof. Dr G.P. (1972). .nl/singleorder.php?id=130
Agressie en geweld. Utrecht en Antwerpen: Uitgeverij 423415
Het Spectrum.
Kelling, G.L. & Wilson, J.Q. (1989). Broken Windows. In http://www.waveland.com
Dunham, R. & G. Alperts (Eds.). Critical Issues in /browse.php?t=294&pgtitle
Policing. Contemporary Readings (369-381). Illinois: =The+Police+and+Society
Waveland Press.
Nederlandse Politie (2006).
Niet gevonden (bestaat niet
Vandalisme en vernieling.
meer)
http://www.politie.nl/overig
e/politieabc/overlast/vandali
sme_en_vernieling.asp (25
januari 2006)
NOC*NSF (2006). De
Niet gevonden(bestaat niet
invloed van ouders op het
meer)
gedrag van kinderen. In
‘Ouders en sportieve
opvoeding’ op
http://www.sportcode.nl
Intomart GFK (2005). Politiemonitor Bevolking 2005.
Hilversum: Intomart GFK.
Scheurs, B (1998). Agressie
en geweld, een thematische
kennismaking met de sociale
wetenschappen. Bussum:
Uitgeverij Coutinho
pag. 11
http://parlis.nl/pdf/bijlagen
/BLG5556.pdf
Bibliotheek Vives
http://limo.libis.be/primo_l
ibrary/libweb/action/displa
y.do?tabs=detailsTab&ct=di
splay&fn=search&doc=32LI
BIS_ALMA_DS71144568010
001471&indx=2&recIds=32
LIBIS_ALMA_DS711445680
10001471&recIdxs=1&elem
entId=1&renderMode=pop
pedOut&displayMode=full
&frbrVersion=&dscnt=0&fc
tN=facet_frbrgroupid&rfnG
rp=frbr&frbg=143797345&s
179.73
Tactus (2006). Alcohol de baas.
https://www.alcoholdebaas.nl (13 februari 2006)
Wikipedia (2006). Geweld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geweld (25 januari 2006)
3.2.
cp.scps=scope%3A%2832LI
BIS_ALMA_DS_P%29%2Csc
ope%3A%28KHBO_P%29%2
Cscope%3A%28%22KATHO
%22%29%2Cscope%3A%28
SCOPE_773%29%2Cprimo_
central_multiple_fe&fctV=1
43797345&tab=all_content
_tab&dstmp=14157806410
64&srt=rank&cs=frb&mode
=Basic&lastPagIndx=1&du
m=true&lastPag=&frbrSrt=r
ank&tb=t&vl(freeText0)=Ag
ressie%20en%20geweld%2
C%20een%20thematische%
20kennismaking%20met%2
0de%20sociale%20wetensc
happen.%20Bussum%3A%2
0Uitgeverij%20Coutinho&vi
d=VIVES_KATHO&gathStatI
con=true
http://www.alcoholdebaas.
nl/Zoekresultaat.aspx?searc
hfor=taxus
http://nl.wikipedia.org/wiki
/Geweld
auteurs
3.2.1. auteur van de tekst
Christaan Wigmans heeft enkel ‘veiligheid-teamsport’ geschreven. Er zijn geen verdere publicaties
bekend.
3.3.
sterauteur
Leo Bosmans

The World Book of Happiness. Geluk. (Leo Bosmans, 2013)
*De schrijver heeft wel nog andere boeken maar deze zijn niet verwant met het onderwerp, de
locatie of de vindplaats.
Albert Bandura

Adolescent agression (Albert Bandura, 1959)
*Geen verdere publicaties bekend.
pag. 12
3.4.
zoek ter plaatse in de bib
3.4.1. de flappen
De voorflap




Titel: Agressie en geweld
Schrijver: Ben Schreurs
Uitgeverij: Coutinho
Er is ook een afbeelding terug te vinden van een kapot raam.
De achterflap
Op de achterflap is een korte beschrijving terug te vinden van de
informatie die in het boek terug te vinden is. Er staat beschreven dat dit
boek een inleiding is in de sociale wetenschappen. Het boek is ingedeeld
in drie verschillende delen. In deel één wordt er kennis gemaakt met de
theorie dat agressie en geweld het gevolg zijn van van een door alle
mensen gedeelde agressiedrift. In deel twee wordt beschreven dat deze
theorie ontoereikend is. In het laatste deel, komt de benadering aan de
orde.
HTTP :// WWW .GOOGLE .BE / IMGR
ES ?IMGURL = HTTP % 1
Op de achterflap is eveneens het ISBN en NUGI nummer terug te vinden met ook een barcode..
Het colofon





3.5.
Uitgeverij: Coutinho b.v. Slochterenlaan 7, 1405 AL Bussum
Alle rechten zijn voorbehouden en er moet toestemming gevraagd worden wanneer iets over
genomen wordt.
Eerste druk: 1988
ISBN 90 6283 113 3 CIP
NUGI 651
Zoek verder buiten je tekst
Soorten bronnen
Boeken
Tijdschriften
Verzamelwerk
Websites
Grijze literatuur
Andere
totaal


pag. 13
Aantal
3
1
0
1
0
0
Som
Procent
60%
20%
0%
20%
0%
0%
100%
Boek 1: Gedrag als menselijke ervaring: inleiding tot de psychologie
Locatie: VIVES Campus Kortrijk Bib 1e verdieping 159.9
(Guido, 1993)
Boek 2: Over het begrijpen van menselijk gedrag
Locatie: VIVES Campus Kortrijk Bib 1e verdieping 159.9
(H.A.P., 1982)



pag. 14
Tijdschrift 1: veiligheidsnieuws
artikel: De belangrijke rol van het menselijk gedrag bij veiligheid
Locatie: KU Leuven Campusbibl. Arenberg
(Tine, 2010)
Boek 3: Hoe mensen keuzes maken : De psychologie van het beslissen
Locatie: http://www.oapen.org/search?identifier=401762
(Tiemeijer, 2010)
Website 1: https://sites.google.com/a/augustinus-bree.be/emoties/soorten-emoties
(Adreansen Birgit, 2012)
4. Contextualiseren
4.1.
Organisaties1
Het time-outproject richt zich vooral op jongeren die met ernstige schoolproblemen. Hierdoor
verloopt het schoollopen moeilijk. Het project vertrekt vanuit de maatschappelijke kwetsbaarheid.
Schoolproblemen kunnen van een zeer uiteenlopende aard zijn. Jongeren
die geschorst worden door de school kunnen ook begeleid worden door
Blink! Door deze leerlingen op te vangen tijdens hun schorsing, krijgen ze
een zinvolle invulling van hun tijd tijdens deze periode.
HTTP :// WWW .GOOGLE .BE / IMGRES ?I
MGURL =HTTP % 2
Jongeren die een zeer ernstig feit gepleegd hebben, kunnen ook door
Blink! Begeleid worden. Voorbeelden van ernstige feiten kunnen zijn;
brandstichting, vandalisme, … . Doormiddel van een herstelgericht groepsoverleg proberen ze de
jongeren beter begeleiden.
Wanneer Blink! wordt ingeschakeld is dit altijd omdat begeleiding van buiten de school noodzakelijk
is. De school wordt wel altijd nauw betrokken bij de begeleiding en ondersteunt de jongeren om na
de time-out terug te keren naar de school.
De doelstelling van het time-out project kan men in vier grote delen opsplitsen, namelijk:




Schooluitval voorkomen: De aansluiting met onderwijs herstellen.
Reduceren van gedragsproblemen en neutraliseen van de probleem situatie. De leerling
moet zich in school op termijn blijvend kunnen handhaven mits inschakeling van een
handelingsplan door het CLB. Bij ernstige conflicten wordt ook gestreefd naar een vorm van
herstel.
Buffer naar instroom in zwaardere vorm van hulpverlening. De interventie voorkomt de inzet
van nog intnsievere hulpverlening.
Er moet voor gezorgd worden dat de schoolteams versterkt worden bij het omgaan met
dergelijke situaties.
Naast de hoofddoelstellingen zijn er ook nog enkele subdoelstellingen. De subdoelstellingen kunnen
bijdragen tot de realisatie van de hoofddoelstellingen.:






Het creeren van ademruimte.
Het bieden van enkele positieve ervaringen.
Het versterken van de schoolse en sociale vaardigheden.
Het probleeminzicht en oplossend vermogen verhogen.
Er wordt geprobeerd om de postieve betrokkenheid tussen verschillende partijen te
stimuleren.
Er wordt geprobeerd om de verschillede instellingen zoals onderwijs en welzijn op elkaar af
te stemmen.
Het werkingsprincipe kan men onderverdelen in enkele basisprincipes die de wijze waarop
doelgroepen benaderd worden beschrijft. De basisprincipes zijn.:




pag. 15
Competentiegericht
Gelijkwaardigheidprincipe
Maatwerk
Emancipatorisch werken



Contextgerichte benadering
Welzijnskansen en draagkracht verhogen.
Signaalopdracht.
(BLINK!, 2014)
1
De tekst bestaat uit 334 woorden.
4.2.
juridische documenten
Dit zijn de opgezichte en meest relevantie juridische documenten.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bescherming van de personeelsleden van het
ministerie en van sommige openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. (2006, 04 27).
Decreet tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren
op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van
studieoriëntatie (1). (sd).
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het geweld tegen
politiepersoneelsleden. (2014, 02 14).
Omzendbrief betreffende de bescherming tegen <geweld>, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
op het werk. (2002, 07 11).
Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen
bepaalde categorieën van personen (1). (2006, 12 20).
4.3.
statistieken
Dit zijn de meest relevante statistieken die onderverdeeld kunnen worden onder drie ondererpen.
De drie onderwerpen hebben een verband met mijn eerder gevonden tekst.
4.3.1. statistieken rond geweld:
Deze statistieken komen van de federale politie. Het gaat over het aantal geregistreerde misdrijven
per pleegplaats.
(Aantal geregistreerde misdrijven per pleegplaats, sd)
4.3.2. statistieken rond vandalisme:
Dit betreft een online pdf document. Het document is een jaarraport met de politiele
criminaliteitsstatistieken over het jaar 2010.
(Klinckhamers, 2010)
Dit betreft de website van het CCV. Het gaat over het jaar overzicht van het voetbalvandalisme. Door
op de link te drukken onderaan, is het mogelijk om alle jaarraporten te bekijken.
(landelijk jaaroverzicht-civ-2013-2014, 2014)
pag. 16
4.3.3. statistieken rond misdrijven:
Dit is een online pdf document. Het gaat over de criminaliteitsstatistieken. Het is een
persmededeling.
(politie, 2012)
4.4.
de politieke context
4.4.1. bevoegde minister/departement
Jan Jambon
De heer Jan Jambon
Hoofdbevoegdheid:
 FOD Binnenlandse Zaken
Bijkomende bevoegdheden:

Opvolging van de Schengen-akkoorden (gezamenlijk met de minister van Justitie, in functie
van de bevoegdheden, voorzitterschap met een beurtrol tussen de twee ministers)
 Gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Financiën: NV ASTRID
 Gezamenlijke voogdij met de minister van Pensioenen, de minister van Sociale Zaken en de
minister van Werk: Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten (RSZ-PPO)
 POD Maatschappelijke Integratie, Sociale Economie en Armoedebestrijding:
Grootstedenbeleid
 Regie der gebouwen
 Bevoegdheden staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve
Vereenvoudiging
(presscenter.org, 14)
pag. 17
De heer Koen Geens
Minister van Justitie
Hoofdbevoegdheid:
 FOD Justitie (sociaal strafrecht en vennootschapsrecht is onderdeel van de FOD Justitie)
Bijkomende bevoegdheid:

opvolging van de Schengen-akkoorden (gedeelde bevoegdheid met de minister van
Binnenlandse Zaken, in functie van de bevoegdheden, voorzitterschap met een beurtrol
tussen de twee ministers)
(presscenter.org, 14)
4.4.2 standpunten van de politieke partijen:
CD&V over Veiligheid:
- Preventie: goed sociaal beleid dat volwaardige maar te grijpen kansen biedt.
- Agenten die echt “wijken”: politie evenveel op het terrein aanwezig als voor de politiehervorming.
- Verhoging van de pakkans en ophelderingsgraad: betere samenwerking tussen politie, mensen en
buurten (BuurtInformatie- en Preventienetwerken en ZelfstandigenInformatie-Netwerken). Camera’s
op goed uitgekozen plaatsen, linken van gegevensbanken.
- Effectieve en aangepaste reactie op àlle misdrijven: herstel van schade aan het slachtoffer,
gemeenschapsdienst, elektronisch toezicht, gevangenisstraf. Straffen moeten worden uitgevoerd.
Reïntegratie blijft het doel.
- Uitbouw jeugdsanctierecht, gericht op herstel van schade aan slachtoffer en gemeenschap.
- Een slachtoffergerichte veiligheidsdienstverlening: veiligheidsdiensten 24U op 24 bereikbaar; snel
herstel van de schade (redactie, 2008).
Vlaams Belang over Veiligheid:
Het Vlaams Belang vraagt een kordate aanpak van de criminaliteit. De politie moet beter
ondersteund worden, zodat de inspecteurs meer tijd kunnen besteden aan het eigenlijke politiewerk
in plaats van aan administratieve rompslomp. Wij willen meer blauw op straat. De dure
politiehervorming heeft daar niet voor gezorgd. De demotivatie moet worden tegengegaan door
nultolerantie in probleemwijken, ruimere toepassing van het voorarrest en een efficiënte
samenwerking met de parketten.
pag. 18
De straffen die de rechter uitspreekt, moeten ook effectief uitgezeten worden. Mede daarom moet
de celcapaciteit op zeer korte termijn worden uitgebreid tot 12.000 eenheden (de cipiersstaking had
eerder vermeden kunnen worden). De wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de talloze
omzendbrieven inzake versnelde vrijlating moeten afgeschaft worden.
De regels voor ontoerekeningsvatbaarverklaring moeten strenger en doorzichtiger worden. Het
Vlaams Belang pleit voor een speciale gevangenis voor veroordeelden met psychiatrische
aandoeningen.
Er moet een streng jeugdsanctierecht ingevoerd worden, zodat jonge criminelen niet alleen
heropgevoed worden, maar ook gestraft. Jeugdgevangenissen vormen daarbij een essentieel
instrument.
Voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad is dringend een wet op spijtoptanten nodig. Er moet
streng worden opgetreden tegen illegalen en mensensmokkelaars.
De splitsing van justitie geeft Vlaanderen de mogelijkheid om zijn eigen (krachtiger) beleid te voeren
(redactie, 2008).
Open Vld over Veiligheid:
Veiligheid blijft een topprioriteit voor de Open Vld. Onder impuls van de liberalen werd flink wat
vooruitgang geboekt, cfr. de politiehervorming, de nieuwe wettelijke instrumenten in kader van de
strijd tegen de georganiseerde misdaad of het gespecialiseerd actieplan ter bestrijding van de
criminaliteit tegen zelfstandigen.
Het werk is echter niet af. Voor de komende jaren stelt de Open Vld opnieuw een aantal nieuwe
zaken voor.
De arrestatietermijn door de politie zal worden verlengd van 24 tot 48 uur. Hierdoor krijgen de
onderzoekers meer tijd en mogelijkheden om bewijzen om hun aanklacht tegen verdachten hard te
maken en worden op heterdaad betrapte daders minder snel vrijgelaten.
De administratieve werklast van de politie moet verder aanzienlijk worden ingeperkt. Zo komt er
meer tijd vrij voor het echte politiewerk.
De internationale politiesamenwerking met Frankrijk (de Kappabendes), met Nederland
(drugproductie en -handel), en tegen de rondtrekkende daderbendes uit Centraal-Europa zal verder
worden opgedreven (redactie, 2008).
sp.a over Veiligheid:
Criminaliteit heeft diepe wortels. We moeten daar hard tegen optreden. Maar criminaliteit deelt
dagelijks harde klappen uit. In veel wijken is er een probleem van leefbaarheid en is er ongenoegen
over kleine overtredingen en asociaal gedrag. Daar wil sp.a onmiddellijk en kordaat tegen reageren.
Wij willen dat iedereen de sociale spelregels naleeft. Wij willen geen maatschappij waarin elk
individu zijn eigen zin doet, maar een samenleving waar we allen samen zin in hebben.
pag. 19
Daarom is veiligheid een cruciale gemeenschapsvoorziening. Het is een kerntaak voor de overheid.
De overheid kan dit niet overlaten aan privé-initiatief. Veiligheid moet gratis blijven voor de mensen.
Mensen willen zich veilig voelen in hun huis, straat of wijk. En dat mag hun niets kosten. De overheid
moet dus volledig instaan voor de financiering. Enkel dan kunnen wij gelijke kansen op het vlak van
veiligheid garanderen: voor de villawijk, maar ook voor de straat met rijhuizen; voor de bezitter van
een dure auto, maar ook voor wie 's avonds de tram of de bus neemt (redactie, 2008).
Lijst Dedecker over Veiligheid:
Criminelen moeten hard worden aangepakt, ongeacht hun leeftijd. Het crimineel milieu maakt
misbruik van de minderjarigheid om ongestraft misdrijven te plegen. Daarom moeten die
minderjarigen ook veroordeeld kunnen worden tot een verblijf in heropvoedingskampen. Daar
worden hen op een gestructureerde manier de elementaire gedrags- en samenlevingsregels
bijgebracht, wat pedagogische en psychologische begeleiding inhoudt voor de resocialisatie van de
jongeren. De status van ‘hangjongere' is geen loopbaan met toekomst, en leidt tot bendevorming,
criminele activiteit en grote sociale overlast in stedelijke gebieden (redactie, 2008).
In navolging van Nederland moet minstens 2/3 van de uitgesproken gevangenisstraf effectief worden
uitgezeten. Veroordeelden die op proef vrijkomen moeten zeer strikt opgevolgd worden. Wie van dit
recht misbruik maakt komt nooit meer in aanmerking voor enige gunstmaatregelen. Ook de
jeugdrechter moet effectieve straffen kunnen uitspreken voor minderjarigen die zich schuldig maken
aan zware misdrijven (redactie, 2008).
Groen! over Veiligheid:
Groen! wil ‘blauw meer op straat’, in plaats van op kantoor. Wij willen de wijkagent uitbouwen als de
centrale speler in de aanpak van straatcriminaliteit. Bovendien moet de politie zich op haar
kerntaken kunnen concentreren. Daarom willen we dat onder andere stadswachters bepaalde
veiligheidstaken op zich nemen.
Wij staan principieel voor een duurzame veiligheid, die ook blijft nadat de patrouillewagen om de
hoek verdwenen is. Tot slot vragen wij een hardere aanpak van de minder zichtbare criminaliteit die
de samenleving ernstige schade berokkent: geweld binnen het gezin, verkeersonveiligheid,
milieucriminaliteit, fiscale fraude en georganiseerde misdaad.
Onveiligheid is echter niet alleen een zaak van politie en justitie, maar ook van levenskwaliteit.
Groen! wil de woonwijk opnieuw leefbaar maken, het sociaal weefsel versterken en sociale
achterstelling tegengaan (redactie, 2008).
N-VA over Veiligheid:
Nood aan erkenning van het probleem, niet horizontaal klasseren onder de noemer
’onveiligheidsgevoel’. Bestrijding niet met een ’harde’, dan wel met een efficiënte aanpak:
doeltreffende preventie, meer blauw op straat i.p.v. achter het bureau, decentralisering van (vooral
stedelijke) politiekantoren, uitbreiding alternatieve strafmaatregelen... Veiligheid is een grondrecht
(redactie, 2008).
pag. 20
PVDA over Veiligheid:
Het is niet normaal dat sommige mensen met angst leven ’s avonds overvallen te worden. Het is niet
normaal dat je als ouder wakker ligt omdat je fietsende kinderen op straat kunnen overreden
worden. Deze problemen moeten structureel aangepakt worden. Van waar komt criminaliteit? Door
de enorme werkloosheid en de soms ellendige situaties waarin mensen moeten leven, neemt
criminaliteit toe. Een efficiënte veiligheidspolitiek is: ervoor zorgen dat iedereen een degelijke en
goed betaalde job heeft en dat er een goed sociaal zekerheidssysteem bestaat. Kijk naar de V.S. Daar
bestaat er geen volwaardig sociaal zekerheidssysteem. De onveiligheid is er in bepaalde steden
enorm. Maar het gebrek aan veiligheid dat veel mensen ervaren is veel ruimer dan het probleem van
de kleine criminaliteit alleen. Veiligheid betekent ook dat je niet moet wakker liggen omdat je
misschien je werk verliest, over een veilige werkplek, veilig verkeer, over leven in een degelijke
woning zonder gevaar voor CO-vergiftiging, en bovenal in een maatschappij zonder oorlog. Echte
veiligheid is maar verzekerd in een rechtvaardige maatschappij zonder uitbuiting, zonder armoede en
zonder een zo grote kloof tussen arm en rijk (redactie, 2008).
pag. 21
5. afwerken individueel werkdocument
5.1.

persoonlijk besluit
Hoe verliep deze Sadan-opdracht voor je?
De sadan opdacht verliep voor mij in het begin wat moeilijk. Het was even zoeken en wennen over
hoe het er aan toe gaat in het hogeronderwijs. Naarmate het werk vorderde vebeterde dit. Ik leerde
beter werken met Word en Excel. Ook leerde ik gerichtere zoektermen gebruiken zodat tmijn
informatie die ik bekom relevanter is. Soms waren bepaalde zaken niet echt duidelijk en moest ik om
meer uitleg vragen bij de docent. Ik twijfelde ook meermaals of mijn document wel goed genoeg
was.

Vond je voldoende informatie? Waar heb je niet gezocht en waar kan je nog zoeken?
Over bepaalde zaken vond ik meer informatie dan over andere.Dit had verschillende oorzaken. Vaak
gebeurde het dat ik te weinig relevante informatie vond wat er soms voor zorgde dat ik over
bepaalde zaken langer bezig was. Ik zocht meestal naar wetenschappelijk materiaal via limo of google
scholar. Wanneer ik iets niet vond, dan zocht ik dit gewoon via Google. Ik kon ook afentoe eens
gebruik maken van websites zoals van de politie.

Wat moet je nog trainen?
Ik moet nog leren om mijn zoekopdracht specifieker te maken. Het gebeurt al te vaak dat mijn zoek
opdracht te ruim is. Dit zorgt er voor dat het soms lang zoeken is voor ik een gepaste
informatiebrond gevonden heb.
Ook moet ik nog meer leren plannen. Ik stelde soms de opdracht te lang uit waardoor ik in tijdsnood
verkeerde en andere zaken moest laten liggen om de Sadan toch op tijd af te krijgen.
Het gebruik van excel moet ook nog beter aangeleerd worden. Voor mij was het de eerste
kennismaking met dit progamma. Door de hulp van YouTube en mijn medeleerlingen kon ik de
opdracht tot een goed einde brengen.

Waar ben je sterk in?
Ik denk dat ik sterk ben in het creeeren van een mooie lay-out voor mijn Worddocumenten. Een
tweede sterk punt en zeker niet onbelangrijk is mijn interesse in de richting. Ik amuseer mij waardoor
ik ook meer geboeid ben. Een derde sterk punt is mijn leerhierigheid in verband met ICT. Ik leer graag
werken met programmas die ik nog niet ken. Dit zorgt er dan weer voor dat ik meer bagage heb voor
in mijn later loopbaan.

Wat heb je geleerd, wat zal je bijblijven ?
Ik heb geleerd om een planning op te stellen zodat ik niet meer in tijdsnood verkeer. Ik heb
daarnaast ook leren werken met excel. Het meest intersante die ik bijleerde was het gebruik van
wetenschappelijke bronnen. Dit zorgt er voor dat de informatie die je inwint meestal relevant is voor
je vooropgestelde doel.
pag. 22
6. bibliografie
(14, 10 23). Opgehaald van presscenter.org:
http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20141023/bevoegdheden-van-deregeringsleden
(2014, 12 05). Opgehaald van BLINK!: http://www.time-outblink.be/blinkWebcontrols/blink.aspx
Aantal geregistreerde misdrijven per pleegplaats. (sd). Opgehaald van politie: http://www.polfedfedpol.be/crim/crim_statistieken/app_crimestat/app_crimestat_dashboard_crimfig_misdrijv
en_nl.php
Adreansen Birgit. (2012, 02 27). google sites. Opgehaald van emoties:
https://sites.google.com/a/augustinus-bree.be/emoties/soorten-emoties
Albert Bandura, R. H. (1959). Adolescent aggression. New York: Ronald Press Co.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bescherming van de personeelsleden van het
ministerie en van sommige openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. (2006, 04 27). belgisch
staatsblad.
Decreet tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren
op school, schoolherinschakeling, preventie van <geweld op school en begeleiding van
studieoriëntatie (1). (2013, 11 21). belgisch staatsblad.
Decreet tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren
op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van
studieoriëntatie (1). (sd).
digibib. (2010, 06 16). Opgehaald van FOD economie,K.M.O,Middenstand en Energie:
http://statbel.fgov.be/nl/modules/digibib/bevolking/1401_ervaringen_geweld.jsp
Guido, C. (1993). Gedrag als menselijke ervaring: inleiding tot de psychologie. Leuven: Wolters.
H.A.P., S. (1982). Over het begrijpen van menselijk gedrag. Boom: Meppel .
Klinckhamers, P. (2010). JAARRAPPORT 2010 POLITIELE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN. POLITIE.
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het geweld tegen
politiepersoneelsleden. (2014, 02 14). belgisch staatsblad.
landelijk jaaroverzicht-civ-2013-2014. (2014, 10 01). Opgehaald van Centraal Informatiepunt
Voetbalvandalisme (CIV) van de Nationale Politie.: http://www.hetccv.nl/dossiers/voetbalen-veiligheid/landelijk---jaaroverzicht-civ-2013-2014
Leo Bosmans. (2013). Geluk. The World Book of Happiness. In L. Bosmans, the-world-book-ofhappiness/40 (p. 352). Tielt: Lannoo. Opgehaald van http://www.leobormans.be/the-worldbook-of-happiness/40
Mia Van Laeken. (2001). Opgehaald van http://statbel.fgov.be/nl/binaries/16-Speel_op_VeiligBrochure_Uitbaters_nl_tcm325-36040.pdf
Omzendbrief betreffende de bescherming tegen <geweld>, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
op het werk. (2002, 07 11).
pag. 23
politie, f. (2012, 07 08). fedpol_criminaliteitscijfers2012. Opgehaald van aginsurance:
http://www.aginsurance.be/professionals/fr/newsroom/news/documents/fedpol_criminalit
eitscijfers2012.pdf
redactie. (2008, 10 4). Opgehaald van politicsinfo: http://www.politicsinfo.be/veiligheid-hetstandpunt-van-de-politieke-partijen-t49943.html
Tiemeijer, W. L. (2010). Hoe mensen keuzes maken : De psychologie van het beslissen. Amsterdam:
Amsterdam University Press .
Tine, D. (2010). De belangrijke rol van het menselijk gedrag bij veiligheid. veiligheidsnieuws, p. 32.
Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen
bepaalde categorieën van personen (1). (2006, 12 20). belgisch staatsblad.
pag. 24
Download