Levenslijn Eerste Wereldoorlog Opdracht

advertisement
Opdracht Wereldoorlogen en Crisis
Levenslijn Eerste Wereldoorlog Opdracht
1. Vertel elkaar wat je weet over de Eerste Wereldoorlog. De vragen hieronder moeten jullie in elk
geval nog kunnen uitleggen. Als je dit niet kan, zoek het dan op.
 Van wanneer tot wanneer duurde de Eerste Wereldoorlog?
 Welke Europese landen speelden een grote rol in de Eerste Wereldoorlog? Noem er
minstens 4.
 Wat waren loopgraven? En wat was gifgas?
In de Eerste Wereldoorlog zijn veel Franse soldaten omgekomen in de loopgraven. Voor die
soldaten was de oorlog anders dan voor de generaals. Die kwamen vanaf september 1914 niet
meer in de loopgraven.
In deze opdracht ga je kijken hoe een Franse soldaat en een Franse generaal zich voelden tijdens
de oorlog.
2. Lees de gebeurtenissen hieronder eerst goed door.
3. Zet een punt in de grafiek bij het gevoel dat de persoon bij de gebeurtenis heeft. Doe dit met
blauw voor de soldaat en rood voor de generaal. Als je een ‘5’ geeft, is de persoon heel erg blij.
Een ‘-5’ staat juist voor diep ongelukkig. Natuurlijk mag je de cijfers ertussen ook gebruiken. Een
‘0’betekent dat het de persoon niet zo veel uit maakt.
4. Verbind de punten met elkaar. Maak hierna de vragen op het vragenblad.
Datum
3 augustus 1914
23 augustus 1914
13 september 1914
November 1914
Kerstavond 1914
Februari 1915
22 april 1915
Okt.-Sept. 1915
Febr.-Dec. 1916
6 april 1917
Mei 1917
15 december 1917
Juli-Sept. 1918
11 november 1918
Gebeurtenis
Duitsland verklaart Frankrijk de oorlog.
De Franse troepen worden bij Charleroi door de Duitsers verslagen
Vlak voor Parijs weten de Fransen de Duitsers tegen te houden. Er vallen
550.000 slachtoffers. Het wordt generaals verboden om bij het front (daar
waar gevochten wordt) te komen.
De eerste loopgraven worden gemaakt, vanaf de Belgische kust tot aan
de grens met Zwitserland.
Franse en Duitse soldaten sluiten een wapenstilstand en vieren samen
kerst. De legerleiding van beide kanten is volkomen verrast.
Er vallen duizenden Franse slachtoffers als zij de Duitsers proberen terug
te drijven.
De Duitsers gebruiken voor het eerst gifgas.
Franse troepen vallen de Duitsers weer aan. Volgens de generaals is het
het beste om in de aanval te gaan. 143.567 Franse soldaten sneuvelen.
De slag om Verdun begint in februari en eindigt in december. De Fransen
weten in deze maanden de Duitsers tegen te houden. Er vallen wel
720.000 slachtoffers.
Amerika verklaart Duitsland de oorlog.
De Franse generaals starten weer een aanval. Er vallen 29.000 doden
maar er wordt wel een aantal kilometer veroverd op de Duitsers.
Rusland sluit een wapenstilstand met Duitsland.
De Duitsers houden stand, ook als de Amerikanen vechten met veel
soldaten en tanks.
Duitsland kan de oorlog toch niet winnen en zij sluiten een
wapenstilstand, ook met Frankrijk. Er zijn in totaal 1.357.800 Franse
soldaten omgekomen.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards