braille_natuur-en-scheikunde-2_vmbo_gl

advertisement
AANPASSINGEN EXAMENS 2016 TIJDVAK 1
VMBO-GL en TL NATUUR- EN SCHEIKUNDE 2
Algemeen:
 Alle afbeeldingen in de examenopgaven zijn vervallen.
 De meerkeuzevragen worden aangegeven met 'meerkeuze' achter het vraagnummer.
EXAMENOPGAVEN
titelblad
 Eerste zin aangepast (Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt.):
Vraag zo nodig hulp bij gebruik van het informatieboek Binas vmbo kgt.

Laatste zin aangepast: Voor elk vraagnummer staat ... = Achter elk vraagnummer staat
...
blz. 2
 Tekst toegevoegd bij instructie bovenaan:
Let op: de meeste vragen zijn open vragen. Als een vraag een meerkeuzevraag is, dan
wordt dat aangegeven met 'meerkeuze' achter het vraagnummer.
blz. 3: geen aanpassingen.
blz. 4
 Vraag 9: tekst aangepast.
Vraag 9: 2 punten
Beschrijf hoe je de filtratieopstelling zou bouwen:
- geef in je beschrijving aan waar je een filter, een trechter en een erlenmeyer plaatst;
- geef ook in je beschrijving aan waar, na afloop van de filtratie, het filtraat zich bevindt en
waar het residu.
1/4

Tekst in tweede kader aangepast: ... met het diagram op de volgende bladzijde. = ...
met de onderstaande tabel.
blz. 5
 Diagram = tabel:
begin tabel
Tabel: Oplosbaarheid lood(II)jodide in water
De tabel bestaat uit twee kolommen:
kolom 1: temperatuur (gr C)
kolom 2: oplosbaarheid (g/100 mL)
0; 0,045
20; 0,065
40; 0,12
60; 0,18
80; 0,29
100; 0,42
einde tabel


Vraag 11: tekst aangepast: ... van het diagram. = ... van de tabel.
Afbeelding in kader vervalt.
blz. 6
 Tekst in kader aangepast + omschrijving afbeelding:
Polymelkzuur (PMZ) is een kunststof. Deze kunststof kan worden gemaakt uit plantaardig
materiaal dat wordt afgebroken tot glucose. Uit glucose wordt daarna uitsluitend melkzuur
(C_3 H_6 O_3) gevormd. Het melkzuur wordt vervolgens omgezet tot PMZ. De productie
van PMZ is vereenvoudigd weergeven in de onderstaande processen.
Proces I: uit plantaardig materiaal ontstaan glucose en reststoffen.
Proces II: uit de glucose, verkregen uit proces I, ontstaat melkzuur.
Proces III: uit het melkzuur, verkregen uit proces II, ontstaan PMZ en water.

Vraag 16: tekst aangepast.
Vraag 16 meerkeuze: 1 punt
Bij de beschreven processen vindt polymerisatie plaats van één soort monomeren.
In welk proces worden deze monomeren ingevoerd?
A proces I
B proces II
C proces III
2/4
blz. 7
 Tekst in eerste kader aangepast: Voor de reactie in blok III is ... = Voor de reactie in
proces III is ...
blz. 8
 Tekst in kader aangepast + regelnummers vervallen.
In een scheikundeles over metalen en legeringen doet een docente de volgende
demonstratieproef in acht stappen. De proef wordt in de zuurkast uitgevoerd.
1. Ze doet geconcentreerd natronloog in een indampschaaltje en voegt een beetje
zinkpoeder toe.
2. Met behulp van een brander verwarmt ze het mengsel tot het bijna kookt.
3. Dan doet ze een koperen muntje in het mengsel.
4. Na ongeveer twee minuten haalt ze het muntje er weer uit en spoelt het schoon met
water.
5. Het muntje is nu zilverachtig van kleur geworden.
6. Vervolgens verwarmt ze het muntje in een blauwe, niet ruisende vlam.
7. Het muntje wordt hierdoor goudkleurig.
8. Ze koelt het muntje ten slotte af onder de kraan.

Vraag 22: tekst aangepast.
Vraag 22 meerkeuze: 1 punt
Welke van onderstaande vier beschrijvingen geeft de juiste afstelling weer van de brander
tijdens het verwarmen (zie stap 2)?
A afstelling 1: gasregelaar open; luchttoevoerring open
B afstelling 2: gasregelaar open; luchttoevoerring gesloten
C afstelling 3: gasregelaar gesloten; luchttoevoerring open
D afstelling 4: gasregelaar gesloten; luchttoevoerring gesloten
blz. 9
 Tekst in eerste kader aangepast: ... (regels 3 en 4), ... = ... (zie stap 1), ...
 Tekst in tweede kader aangepast: ... (regel 8 en 9) ... = ... (zie stappen 6 en 7) ...
 Afbeelding = tekst:
Stand weegschaal voor de proef: 3,942 gram
Stand weegschaal na de proef: 3,960 gram
blz. 10
 Tekst in eerste kader: regelnummers vervallen.
3/4

Vraag 27: tekst vervalt = (regel 4)
blz. 11: blanco
blz. 12
Vraag 36: tekst aangepast: ... onderstaande vergelijkingen ... = ... onderstaande vier
vergelijkingen ...
blz. 13
 Vraag 37: tekst aangepast.
Vraag 37: 2 punten
Eva heeft hierboven een aantal waarnemingen en conclusies genoteerd.
Geef van de nummers 1, 2 en 7 aan of het gaat om een waarneming of een conclusie.
Noteer je antwoord als volgt:
1: …
2: …
7: …
blz. 14: geen aanpassingen
blz. 15
 Tekst in kader: laatste zin aangepast + omschrijving afbeelding:
Hieronder staat de Duitse hardheidsgraad (dH) van leidingwater in een aantal steden.
Almere: 4,5
Amsterdam: 8,4
Groningen: 10
Rotterdam: 8,5
Utrecht: 8

Vraag 45: tekst vervalt = uit het diagram
4/4
Download