2000/1-002 Borghtvliet, een schoone stede Roelvink, F. 2000/1

advertisement
jr/nr-pag
2000/1-002
2000/1-009
2000/1-022
2000/1-025
2000/1-033
2000/1-036
2000/1-038
2000/1-040
2000/1-041
2000/1-041
2000/1-044
2000/1-045
2000/1-048
2000/1-050
2000/1-052
2000/1-054
2000/1-055
2000/1-056
2000/2-062
2000/2-073
2000/2-081
2000/2-092
2000/2-093
2000/2-094
2000/2-096
2000/2-096
2000/2-098
2000/2-101
2000/2-103
2000/2-104
2000/2-109
2000/2-111
2000/2-117
2000/3-122
2000/3-128
2000/3-136
2000/3-153
2000/3-164
2000/3-167
2000/3-169
2000/3-170
2000/3-170
2000/3-173
Onderwerp
Borghtvliet, een schoone stede
Oude huisnamen in Breda (Deel 3)
Een ongewone waterbeweging
De Burgemeester Kerstenslaan
De villa's gebouwd vóór 1940
De Willem van Oranjelaan en de Ruitersboslaan
De villa's gebouwd vóór 1940
Voorjaar, een heemkundeverhaal
Historische prijs voor oud-bredanaar ACM Kappelhof
Thoornse marktprijs der rogge 1999
Oproep 2002 (herinneringen aan 1952)
Van de bestuurstafel (Monumentenbeleid, Archeologie,
Breda 2002)
Regionale Heemkundequiz 1999
Aangereikt en doorgegeven (Bavel, Buitenplaatsen, Kastelen)
Recente aanwinsten van de bibliotheek van het
stadsarchief Breda
Monumentennieuws (deel 7)
Uit de oude schoenendoos (Princenhage)
Belcrum in detail (De oplossing)
1001 Feiten over Breda
Kroniek van Breda (oktober 1999)
Aan de pols gevoeld, "Medici" in Breda 1550-1625 (Deel 1)
Heemkunde in Breda tijdens de bezetting
De villa's, gebouwd vóór 1940 aan de Burg. de Manlaan, in
het Montenspark en aan de Montenslaan
Nog meer deining! (1755 de aardbeving in Lissabon)
Nogmaals de grafzerk van Claude Michault
Breda 700 jaar (Breda Oranjestad 1952)
Cursussen Oud-Schrift 2000/2001
Van de bestuurstafel (Turbulentie, Ruimte ordenen,
werkgroepen)
Aangereikt en doorgegeven (Bavel, Dialecten, Grote Kerk)
Recente aanwinsten van de bibliotheek van het
stadsarchief Breda
Uit de oude schoenendoos (RK Gasthuis aan de Haagdijk)
Bavel in detail
1001 Feiten over Breda
Kroniek van Breda (oktober 1999)
Jaarverslag 1999
Geroemd en verguisd
(Bredaas Medium madam JB Herberlé — Donhuyzen)
Aan de pols gevoeld, "Medici" in Breda 1550-1625 (Deel 2)
Oude huisnamen in Breda (Deel 3)
Waar ging de Schootsteeg heen? (Zijstraat vd Boschstraat,
schuttersgilden Sint Sebastiaan & Sint Joris, Kloveniersgilde)
Breda Oranjestad 1952, De Opening
Kerkhof van Ginneken voorgedragen voor monumentenprijs
Huisnamen puzzel
Van de bestuurstafel
Aangereikt en doorgegeven (Brabantse Biografieën,
Buitenplaats Nieuw Wolfslaar, Heer Wijnaendts, Ingen
Housz, Liesbos, W02)
De Torendreef in de Krabbenbossen
Auteur
Roelvink, F.
Buiks, Chr.
Roelvink, F.
Otten, G.
Otten, G.
Cantrijn, L.
Brouwers, J.
Redactie
Redactie
Verhoeven, J.
Diepen, P. van
Diepen, P. van
Duijf, G.
Diversen
Raaijmakers, H.
Hinten, A.
Steen, Th. van
Lijnzaad, W. & Duijf, G.
Kappelhof, dr. A.C.M.
Bakker. J.J.
Otten, G.
Leenders, K.
Buiks, Chr.
Machielsen, A.
Heijden, F. v.d.
Verhoeven, J.
Diepen, P. van
Duijf, G.
Raaijmakers, H.
Hinten, A.
Steen, Th. van
Lijnzaad, W. & Wuisman, H.
Verhoeven, J.
Heberlé, L. & Hinten, A.
Kappelhof, dr. A.C.M.
Buiks, Chr.
Broek, T. van den
Hinten, A.
Siebers, L.
Dikhoff, D.
Verhoeven, J.
Diepen, P. van
Otten, G.
jr/nr-pag
2000/3-175
Onderwerp
De grafmonumenten van de Heren en Vrouwen van Breda in
de Grote of Onze-Lieve-Vrouwenkerk te Breda
2000/3-176 Monumentennieuws (deel 8)
2000/3-178 Recente aanwinsten van de bibliotheek van het
stadsarchief Breda
2000/3-180 Uit de oude schoenendoos (Het Ignatius ziekenhuis)
2000/3-182 1001 Feiten over Breda
2000/3-183 Bavel in detail (De oplossing)
2000/3-184 Kroniek van Breda
2000/4-194 In Memoriam Toon Engbersen
2000/4-195 In Memoriam Toon Engbersen
2000/4-196 Villa Maria Hoeve aan de Liesboslaan (Willem Jorissen,
Maria Catharina Cox, de Princenhaagse School)
2000/4-204 De tragedie van "De Lei" (Lei, Molenlei, Leike)
2000/4-213 De Bredase Fabrieken van weleer (Deel 2: De Etna)
2000/4-218 De laatste Begijnen van Breda
2000/4-225 Mijn herinneringen aan villa De Wegelaar
(Burg. de Manlaan 22)
2000/4-229 Sportfondsenbad 65 jaar en bijna gesloopt
2000/4-236 Breda Oranjestad 1952, de versiering
2000/4-239 Open brief aan Jacques Maassen
2000/4-241 Van de bestuurstafel (Archeologie,....)
2000/4-242 Aangereikt en doorgegeven (Het jaar 1000, Landgoed
Wolfslaar, Jan Teuns, Villa's in Breda en omgeving)
2000/4-244 Recente aanwinsten van de bibliotheek van het
stadsarchief Breda
2000/4-246 Uit de oude schoenendoos (Princenhage, molen "De Hoop")
2000/4-248 Zandberg in detail
2000/4-252 1001 Feiten over Breda
2000/4-253 Kroniek van Breda
2000/4-256 Gebeurtenissen in Princenhage in de 17. eeuw
2001/1-003 Breda Oranjestad 1952, Het Lunapark
2001/1-006 De Watertoren in de Belcrum een miskent monument
(Amsterdamse School)
2001/1-0(2)9 Internetsites voor stamboomonderzoek
2001/1-013 De achterkant van MERKWAARDIG (Bredase reclame)
2001/1-018 Monument (Gesneuvelden, Nederland Indië)
2001/1-021 Thoornse Marktprijs der Rogge 2000
2001/1-022 Nog twee torendreven (Salesdreef, Bergvliet)
2001/1-022 Regionale Heemkundequiz 2000
2001/1-024 Uit het dialect van 't Aogj e (Deel 1)
2001/1-027 Oude Huisnamen in Breda (Deel 5)
2001/1-028 Aangereikt en doorgegeven (Boerderijen, Bouwkunst,
Klokkenberg)
2001/1-030 Nieuwe melodieën op het automatische carillon van de Grote
Toren
2001/1-031 Recente aanwinsten van de bibliotheek van het
stadsarchief Breda
2001/1-035 1001 Feiten over Breda
2001/1-036 Kroniek van Breda
2001/2-043 Kelderonderzoek Sint Janstraat 26 Breda
2001/2-058 Breda Oranjestad 1952, De Middenstand
2001/2-063 De wijken in Breda uit de jaren twintig en dertig:
een toekomstig beschermd stadsgezicht? (Deel 1)
Auteur
Dekker-Peek, J. &
Goossens, A.M.
Diversen
Duijf, G.
Raaijmakers, H.
Steen, Th. van
Hinten, A.
Lijnzaad, W. & Wuisman, H.
Buijs, F.
Beek, C. van
Otten, G.
Heijden, F. van der
Raaijmakers, H.
Roelvink, F.
Vrieling-van Florenstein,
Mw. P.A.J.J.
Vosters, S.A.
Hinten, A.
Cantrijn, L.
Verhoeven, J.
Diepen, P. van
Duijf, G.
Raaijmakers, H.
Hinten, A.
Steen, Th. van
Lijnzaad, W. & Wuisman, H.
Buiks, Chr.
Kops, F.
Otten, G.
Schoof, P. van der
Pol, P. van der
Gorissen, A.
Redactie
Leenders, K.
Diepen, P. van
Raaijmakers, H.
Zwieten, J.M. van
Diepen, P. van
Maassen, J.
Duijf, G.
Steen, Th. van
Lijnzaad, W. & Wuisman, H.
Verboom, A. e.a.
Hinten, A.
Otten, G.
jr/nr-pag
2001/2-078
2001/2-081
2001/2-084
2001/2-085
2001/2-087
2001/2-089
2001/2-090
2001/2-093
2001/2-095
2001/3-103
2001/3-118
2001/3-137
2001/3-137
2001/3-141
2001/3-142
2001/3-147
2001/3-150
2001/3-152
2001/3-154
2001/3-156
2001/4-164
2001/4-170
2001/4-172
2001/4-174
2001/4-191
2001/4-197
2001/4-199
2001/4-201
2001/4-204
2001/4-205
2001/4-206
2001/4-206
2001/4-207
2001/4-208
2001/4-213
2001/4-214
2001/4-156
2002/12002/1-229
2002/1-246
Onderwerp
De rivier de Mark, bevaarbaar of onbevaarbaar?
Studiegroep Historische kaarten
Grafmonument Nahuys van Burgst aangewezen als
beschermd rijksmonument
Begijnenrijst (traditie, koningin)
Aangereikt en doorgegeven (Archeologie, Kadaster Kastelen,
Ludovicus, Molenleij, Monumentendag, Pels Rijcken)
Monumentennieuws (Deel 9)
Zandberg in detail (Deel 2)
Recente aanwinsten van de bibliotheek van het
stadsarchief Breda
Kroniek van Breda
Van Limburgse Peel naar De Baronie van Breda,
een tijdsbeeld van het onderwijs. 1942-2001
De wijken in Breda uit de jaren twintig en dertig:
een toekomstig beschermd stadsgezicht? (Deel 1)
Cursus oud schrift voor gevorderden 2001/2002
Unfortunately the Nahuys Monument is in severe decay
Lucas Bols
Prinsenbeek in detail (Deel 1)
Studiegroep Historische Kaarten
Uit de oude schoenendoos, De Bredase pompen: Princenhage
en 't Ginneken
Nieuwe straatnamen (Deel 1)
Recente aanwinsten van de bibliotheek van het
stadsarchief Breda
Kroniek van Breda
Kerstnacht in 't woud,
uit Dagblad van Noord-Brabant 25 december 1901
Kerstbalade,
uit Dagblad van Noord-Brabant 25 december 1901
Verloren geluk (een Kerstverhaal)
uit Dagblad van Noord-Brabant 25 december 1901
Mijn eerste jaren in Breda, 1947-1965 (FIKT, Etna,
Molenschot)
Zwemmen in Breda (Prinsenplassen, Het Ei, Balfortstraat,
Boeimeersingel, Wolfslaar, Wisselslag)
De geschiedenis van het Bredase GAK-kantoor
Van de bestuurstafel (Turfvaartrelicten)
Studiegroep Historische Kaarten,
De familie van Mansfeld
Mijlpaal nummer 5 gered
Cursus Huizenonderzoek
Breda 750
De Lange Stallen
Archeologie in Breda-West
Aangereikt en doorgegeven (Archeologie,Etnologie, Gilden)
Breda 750 klinkt nu reeds 64 uur over de stad
Recente aanwinsten van de bibliotheek van het
stadsarchief Breda
Kroniek van Breda
Breda in 1952 (Deel 1)
De legende van de Duivelsbrug
Jan Horsthuis, een markante Bredanaar
Auteur
Schets, A.L.
Welten-Kouwenberg, A.
Siebers, L.
Roelvink, F.
Diepen, P. van
Diversen
Hinten, A.
Duijf, G.
Lijnzaad, W. & Wuisman, H.
Op 't Rood, Riet
Otten, G.
Wessels, H.D.
Otten, G.
Schets, H.
Hinten, A.
Welten-Kouwenberg, A.
Raaijmakers, H.
Otten, G.
Duijf, G.
Lijnzaad, W. & Wuisman, H.
Redactie
Redactie
Redactie
Raichert, A. & Jespers, J.
Raaijmakers, H.
Rattink, A.
Verhoeven, J.
Welten-Kouwenberg, A.
Oosterhout, C. van
Buijsen, C.
Rattink, A.
Rattink, A.
Rattink, A.
Diepen, P. van
Maassen, J.
Duijf, G.
Lijnzaad, W. & Wuisman, H.
Rattink, A.
Wetzels, F.
Aelst-Versteden, J. van
jr/nr-pag
2002/1-255
2002/1-259
2002/1-259
2002/1-262
2002/1-264
2002/1-266
2002/1-268
2002/1-269
2002/1-273
2002/2-059
2002/2-065
2002/2-089
2002/2-098
2002/2-100
2002/2-106
2002/2-108
2002/2-110
2002/3-115
2002/3-122
2002/3-130
2002/3-140
2002/3-148
2002/3-150
2002/3-151
2002/3-153
2002/3-154
2002/3-155
2002/3-157
2002/3-160
2002/3-162
2002/4-167
2002/4-169
2002/4-175
2002/4-183
2002/4-198
2002/4-202
2002/4-204
2002/4-207
2002/4-211
2002/4-216
2002/4-217
2002/4-220
2002/4-222
2002/4-224
Onderwerp
Mijn eerste jaren in Breda, 1947-1965 (Deel 2)
Van de bestuurstafel
Studiegroep Historische kaarten, Chassé
Regionale Heemkundequiz 2001
Nieuwe straatnamen (Deel 2)
Project "De Industrialisatie in Breda"
Sint Ignatius
Recente aanwinsten van de bibliotheek van het
stadsarchief Breda
Kroniek van Breda
Breda in 1952 (Deel 2)
De nieuwe Sint Laurentiuskerk in Ginneken en zijn plaats in
de stedenbouwkundige ontwikkeling van Breda,
1897-ca. 1952
Mijn eerste jaren in Breda, 1947-1965 (Deel 3 en Slot)
De Nieuwe Ao'Dijk (Blues)
Studiegroep Historische Kaarten, Kruisland en Vosmeer
Uit de oude schoenendoos, Begijnhof
Recente aanwinsten van de bibliotheek van het
stadsarchief Breda
Kroniek van Breda
Breda 750?! Een stad viert haar identiteit
Breda 1952 (Deel 3)
Mijn verhaal over crisis en oorlog Breda 1926-1944
De verbreding van de Potkanstraat in Breda in de 19' eeuw
Sloop van de Beyerd een onherstelbaar verlies voor Breda
Nieuwe straatnamen (Deel 3)
De straatnamen in de huidige gemeente Breda
Wie kent de kinderen Goldstein?
Wie kan er meer vertellen over de aannemer en ondernemer
Chr. Nic. Beckers?
Uit de oude schoenendoos, 1952 — Breda 700 jaar
Kroniek van Breda
Recente aanwinsten van de bibliotheek van het
stadsarchief Breda
Aangereikt en doorgegeven
Heer laatste kerstfeest,
uit Dagblad van Noord-Brabant 25 december 1902
Een oud erfstuk
uit Dagblad van Noord-Brabant 25 december 1901
Breda in 1952 (Deel 4)
Het hoekpand Tolbrugstraat — Nieuwe Weg te Breda
Harmonie Concordia Ginneken 125 jaar
Breda 750, een feestelijke dag, maar toch ...
Geef om de Kathedraal (Antoniuskathedraal)
Breda in het jaar 1802 (Deel 1)
Nieuwe straatnamen (Deel 4)
Studiegroep Historische Kaarten,
Een Vorster uit Klundert
Uit de oude schoenendoos, BCV
Kroniek van Breda
Aangereikt en doorgegeven
Nieuwe boeken in 2002
Auteur
Raichert, A. & Jespers, J.
Verhoeven, J.
***
Diepen, P. van
Otten, G.
Stroeken, S.
Rattink, A.
Duijf, G.
Lijnzaad, W.
Rattink, A.
Otten, G.
Raichert, A. & Jespers, J.
Hinten, A.
***
Raaijmakers, H.
Duijf, G.
Lijnzaad, W. & Wuisman, H.
Bijsterbeld, Prof. dr. A.J.
Rattink, A.
Huijskens, P.J.
Otten, G.
Muntjewerff-vdn Hul, V.
Otten, G.
Otten, G.
Kooij, R. van
Otten, G.
Raaijmakers, H.
Lijnzaad, W. & Wuisman, H.
Duijf, G.
Heijden, F. van der
Redactie
Redactie
Rattink, A.
Otten, G.
Miert, A. van
Cantrijn, L.
Kamps, A.
Gerritsen. drs. H.B.W.M.
Otten, G.
***
Raaijmakers, H.
Lijnzaad, W.
Heijden, F. van der
Redactie
jr/nr-pag
2003/1-003
2003/1-012
2003/1-025
2003/1-034
2003/1-036
2003/1-052
2003/1-054
2003/1-056
2003/1-062
2003/1-065
2003/1-068
2003/1-071
2003/1-073
2003/1-076
2003/1-079
2003/1-082
2003/1-084
2003/1-087
2003/2-091
2003/2-110
2003/2-111
2003/2-116
2003/2-122
2003/2-130
2003/2-135
2003/2-138
2003/2-141
2003/2-143
2003/2-144
2003/2-146
2003/2-148
2003/2-153
2003/2-155
2003/3-159
2003/3-161
2003/3-185
2003/3-188
2003/3-191
2003/3-192
Onderwerp
Nieuws uit de catacomben, bijdrage tot de geschiedenis van
het "Huis van Elderen"
Beschrijving van onderdelen van het voormalige Huis van
Elderen sinds de opsplitsing in 1661
De "Poolse Tank" in het Bredase Wilhelminapark
Het jaar van de boerderij (Stadsboerderijen)
Erfdienstbaarheden in het villapark Zandberg in Breda,
algemeen (Deel 1)
Regionale Heemkundequiz 2002
Nieuwe straatnamen (Deel 5)
Gebeurtenissen in Breda bij de watersnoodramp 1953
Heroprichting Gilde vanden Heilighen Ghebenediden
Sacramente van Miraculen van den Nyeuwervaert
Een klooster verdwijnt
Architectuurgids toekomstige monumentenlijst,
boekbespreking
Studiegroep Historische Kaarten, kaartgeschiedenis van
enkele dorpen uit de omgeving
Een kroon op het werk, Historische Prijs Noord-Brabant
2002 voor Karel Leenders
Maquettes van Breda
Uit de oude schoenendoos,
Herstel van de bisschoppelijke hiërarchie
Kroniek van Breda
Aangereikt en doorgegeven
Recente aanwinsten van de bibliotheek van het
stadsarchief Breda
Het Kerkpad in Breda (fam. van Bilsen)
Thoornse marktprijs der rogge 2003
Senioren over Breda (Deel 1: Jan Riemslag)
Wedgwood in Breda
Erfdienstbaarheden in het villapark Zandberg in Breda,
algemeen (Deel 2)
Nieuwe straatnamen (Deel 6)
Quizenment
Dwars door en langs en over bouwputten naar het Brabant
van toen en nu
Aanvullingen op de architectuurgids Breda
Studiegroep Historische Kaarten, De Hartel in het verleden
150 jaar bisdom Breda, de 7 hemel
Van de bestuurstafel
Uit de oude schoenendoos, 175 jaar KMA
Nieuwe melodieën op het automatisch carillon,
KMA 175 en Bisdom 150 jaar
Cursussen oudOschrift beginners en gevorderden 2003/2004
Het Heilig Sacrement van Niervaert en de geschiedenis
Erfdienstbaarheden in het villapark Zandberg in Breda,
algemeen (Deel 3)
Nieuwe straatnamen (Deel 7)
Senioren over Breda (Deel 2: Jan Renne)
Een aanvulling opp de geschiedenis van de Zandberglaan: De
organist Camillius Dellaert
Studiegroep Historische Kaarten, Het land van Strijen
Auteur
Broek, T. van den
Broek, T. van den
Jespers, J.
Verhoeven, J.
Otten, G.
Diepen, P. van
Otten, G.
Heijden, F. vdr. &
Michielsen, A.
Rasenberg, M.
Cantrijn, L.
Koreman, E. — Otten, G. —
Siebers, L.
***
Otten, G.
Verhoeven, J.
Raaijmakers, H.
Lijnzaad, W.
Heijden, F. van der
Duijf, G.
Bilsen, M. van
Redactie
Rattink, A.
Beek, C. van
Otten, G.
Otten, G.
Cantrijn, M.
Cantrijn, L.
Otten, G. & Siebers, L.
Peele, A.
Redactie
Verhoeven, J.
Raaijmakers, H.
Redactie
Wessels, HD.
Bakker, J.
Otten, G.
Otten, G.
Rattink, A.
Cantrijn, W.
Schets, H.
jr/nr-pag
2003/3-193
2003/3-196
2003/3-198
2003/3-199
2003/3-207
2003/3-211
2003/4-216
2003/4-220
2003/4-248
2003/4-250
2003/4-252
2003/4-254
2003/4-257
2003/4-258
2003/4-261
2003/4-264
2003/4-267
2003/4-275
2003/4-277
2003/4-279
2003/4-280
2003/4-282
2003/4-288
2003/4-290
2003/4-292
2004/1-004
2004/1-032
2004/1-033
2004/1-036
2004/1-039
2004/1-043
2004/1-047
2004/1-050
2004/1-054
2004/1-059
2004/1-062
2004/1-069
2004/2-076
2004/2-080
2004/2-099
2004/2-107
2004/2-110
2004/2-117
2004/2-118
Onderwerp
Het Heilige Sint Joost
Heemkunde met een glimlach en een knipoog
Regionale Heemkundequiz, Breda organiseert regioquiz 2003
Kroniek van Breda
Uit de oude schoenendoos, Princenhage
Presentation of the Berkeley medal to Jacques Maassen
Kersmis en Kerstal
Erfdienstbaarheden in het villapark Zandberg in Breda,
algemeen (Deel 4)
Over de eerste klokken van Breda
Het vierde boek van Rinie Maas
Stad en Rivier
Onze Lieve Heer en dun Peer
Nieuwe melodieën op het automatisch carillon,
500 jaar klokken in Breda
De juinfabriek
Nieuwe straatnamen (Deel 8)
Vereniging Buvanha, of het geheim van Werfstraat 4
ontsluierd
Het kerkhof van Sint Joost
Uit de oude schoenendoos, Princenhage
Wat voorgoed uit Breda verdween, de Koeistouwer ....
Alleejelouweloeie
Blijf nou niet thuis
Senioren over Breda (Deel 3: Jos van Eijk)
Aangereikt en doorgegeven
Kroniek van Breda
Openingstijden van het Stadsarchief Breda
Brabantse Genealogische Contactdag 2003
Boeren binnen Breda in de 19' eeuw (Het Witte Lam)
De Stadsboerderij Dijklaan 63 te Breda
Nieuwe straatnamen (Deel 9)
Senioren over Breda (Deel 4: Jeanne de Vries)
Hoe heten de inwoners van Breda en omgeving?
De laatste begrafenis op het Sint Joostkerkhof te Breda
Regionale Heemkundequiz 2003
Studiegroep Historische Kaarten, De Spinolaschans
Boeken lezen over gebouwen. Gebouwen lezen als een boek.
Kroniek van Breda
Van schrijver voor de brave burger tot riooljournalist Avant
La Lettre
Uit de oude schoenendoos
(Barbarakerk, Smidskerk, Antoniuskerk, St. Jozefkerk, Maria
Hemelvaartkerk, H.Hartkerk)
Blok III, nummer 87 (W02)
Erfdienstbaarheden in het villapark Zandberg in Breda,
algemeen (Deel 5)
De voormalige stadsboerderij aan het van Coothplein van de
familie van Eijk
Het sacramentsretabel van Niervaert
Leed rondom de bevrijdingsvreugde
Deel 1 Het drama van de Vloeiweide, 4 en 5 oktober 1944
Nieuwe straatnamen (Deel 10)
600 jaar Nassau-Breda, activiteitenoverzicht
Auteur
Jespers, J.
Cantrijn, L.
Etten, J. van
Dalinghaus, M.
Raaijmakers, H.
***
Raaijmakers, H.
Otten, G.
Maassen, J.
Raaijmakers, H.
Koreman, E.
Ierland, J. van
Maassen, J.
Stok, L.
Otten, G.
Siebers, L.
Jespers, J.
Raaijmakers, H.
t'Sas, H.
Cantrijn, L.
Rattink, A.
Heijden, F. van der
Dalinghaus, M.
Bakker, J.
Roelvink, F.
Snijders, J.A.M.
Otten, G.
Otten, G.
Rattink, A.
Wetsels, F.
Jespers, J.
Diepen, P. van
Peele, A.
Gooskens, F.
Dalinghaus, M.
Bemt, dr. Chr. van den
Raaijmakers, H.
Roelvink, F.
Otten, G.
Eijk, H. van
Henken, P.
Heijden, F. van der
Otten, G.
Redactie
jr/nr-pag
2004/2-122
2004/2-125
2004/2-127
2004/2-130
2004/2-133
2004/2-134
2004/2-140
2004/2-142
2004/3-148
2004/3-154
2004/3-159
2004/3-165
2004/3-167
2004/3-168
2004/3-188
2004/3-195
2004/3-204
2004/3-207
2004/3-210
2004/3-215
2004/3-217
2004/3-222
2004/3-224
2004/3-224
2004/4-227
2004/4-263
2004/4-269
2004/4-274
2004/4-275
2004/4-276
2004/4-277
2004/4-278
2004/4-280
2004/4-280
2004/4-281
2004/4-286
2004/4-294
2004/4-296
2005/1-003
2005/1-018
2005/1-023
2005/1-063
2005/1-067
2005/1-068
Onderwerp
Nieuwe melodieën op het automatisch carillon &
beiaardfestival Breda 2004
Van de bestuurstafel
Studiegroep Historische Kaarten,
Het nieuwe Niervaart (1450-1558)
Kroniek van Breda
Rectificatie op artikel 2004/1-069
Uit de oude schoenendoos, Kapellen
Een rondje West-Brabant, west en zuidwest van Breda
Verslag excursie naar Diest, 24 april 2004
Joyeuse entrée van Engelbrecht en Johanna,
24 augustus 1404
Blyde incomste
Uit de oude schoenendoos, Het Baroniemonument in het park
Valkenberg
"... En moeder de pap is aangebrand"
De Bredasche Marsch
Een onderzoeksplan betreffende de stadsboerderijen in Breda
Tussen Grote Markt en Station
De Poolse kapel in het Brabantpark
Gebeurtenissen tijdens de bevrijding in Sportpark II
Senioren over Breda (Deel 5: Jaques Braat)
Kroniek van Breda0
Van parochiekerk tot vredeskapel:
St. Joostkapel in de Ginnekenstraat
Nieuwe straatnamen (Deel 11)
De Bredase scheurkalender 2005
Cursussen oud schrift 2004-2005
Boekwerkje "Blyde Incomste"
De Bredase boulevards, Brussel als voorbeeld van Breda
Leed rondom de bevrijdingsvreugde (Deel 2)
Een V1 op de Molengrachtstraat, 22 januari 1945
De Antoniuskathedraal gerestaureerd
Wim Hupperetz gepromoveerd op de Visserstraat
Nieuwe straatnamen (Deel 12)
De Rith blijve de Rith
Erfgoegbrief Breda nummers 1 en 2 verschenen
Senioren over Breda (Deel 6: Bert Engbersen)
Stadsboerderijen II
Stadsboerderijen III
Uit de oude schoenendoos, spoorwegen
Kroniek van Breda
Koningin Beatrix bezocht Poolse Begraafplaats
Het hart van de Baronie
Zegelresten uit beerputten bij het Huis Brecht te Breda
Een poging tot identificatie van de zegelvoerders
Het Huijs van Ramsie
Eerste resultaten van een onderzoek naar huize Bergvliet
De ontwikkeling van de Grazendonkstraat, 1903-1925
een suburbane straat in Breda-zuid
Een toren zo hoog als de hemel, Jan van Dongen (18961973), bouwer van kerken, kloosters en kapellen
Erfgoedbrieven 2 en 3 verschenen
Senioren over Breda (Deel 7: Fien Luchtenberg)
Auteur
Maassen, J.
Dalinghaus, M.
Herben, M.
Dalinghaus, Mathieu
Redactie
Raaijmakers, H.
Cantrijn, L.
Diepen, P. van
Heijden, F. van der
Goossens, AM.
Raaijmakers, H.
Cantrijn, L.
Morée, L. & Smits, Ir. A.
Otten, G.
Bakker, J.
Jespers, J.
Haas, R. de
Rattink., A.
Dalinghaus, Mathieu
Raaijmakers, H.
Otten, G.
Redactie
Wessels, H.D.
Redactie
Otten, G.
Heijden, F. van der
Dalinghaus, M.
Redactie
Otten, G.
Cantrijn, L.
Redactie
Rattink., A.
Leenders, K.
Bilsen, M. van
Raaijmakers, H.
Dalinghaus, M.
Raaijmakers, H.
Touw, P.
Zeven, A.C.
Heijden, F. van der
Otten, G.
Nijhof, Drs. W.H.
Redactie
Rattink., A.
jr/nr-pag
2005/1-070
2005/1-075
2005/1-075
2005/1-078
2005/2-083
2005/2-094
2005/2-106
2005/2-110
2005/2-112
2005/2-114
2005/2-117
2005/2-118
2005/2-119
2005/2-120
2005/2-121
2005/2-123
2005/2-125
2005/2-128
2005/2-130
2005/2-133
2005/2-138
2005/2-145
2005/2-147
2005/3-151
2005/3-177
2005/3-178
2005/3-181
2005/3-185
2005/3-189
2005/3-191
2005/3-197
2005/3-198
2005/3-199
2005/3-204
2005/4-207
2005/4-228
2005/4-248
2005/4-250
2005/4-253
2005/4-254
2005/4-256
2005/4-258
2005/4-261
2005/4-263
Onderwerp
Nieuwe straatnamen (Deel 13)
Breda anno 1823
Het hart van de Baronie-Breda, stad en zes poorten
Kroniek van Breda
De Mozemarij achter de Sint Joostkapel (Nagtwerker)
De geschiedenis van Oud-Boeimeer (Deel 1: De Polder)
De Pijpenkop (De slag bij Waterloo)
Verliefd worden op de Visserstraat in Breda
Studiegroep Historische Kaarten,
Een Oranje-Huwelijk van 350 jaar geleden
Straatweg van Breda, over Den Moerdijk en Dordrecht naar
`s-Gravenhage
Een boerderij met een andere bestemming
Honderd jaar Annakerk (Mensenwerk)
Het is er allemaal nog ...
Jaarverslag 2004
Geëerd en gedecoreerd
Senioren over Breda (Deel 8: Diny Jansen)
Regionale Heemkundequiz 2004
Studiegroep Historische Kaarten,
De Krakeelpolder of polder Kwestieus
Terug naar de Visserstraat
Nieuwe straatnamen (Deel 14)
Kroniek van Breda
Stamboom.nl nu ook op thematis erfgoedportaal
Bisschoppelijk Paleis
De geschiedenis van Oud-Boeimeer
(Deel 2: Een "Streetcar suburb")
Studiegroep Historische Kaarten, Guicciardini
Studiegroep Historische Kaarten,
De val van Antwerpen 1585
Vitruvius in Breda
En alles vanwege het water !
Excursie naar "De Vestings3hoek"
Nieuwe straatnamen (Deel 15)
De Klopperman, vrijmoedige Bredase volksverhalen
Archeologie in Breda in augustus
Kroniek van Breda
Antoniuskathedraal
Het militair hospitaal van Breda in de jaren 1810-1815
De geschiedenis van Oud-Boeimeer (Deel 3: Small Builders)
Nieuwe straatnamen (Deel 16)
Archeologisch onderzoek naar de vestingswerken van Breda
op het Interbrewterrein aan de Ceresstraat
Archeologie in Breda in oktober
GDKWIN, Windowsversie van zoekprogramma Klapper
(Computergenealogie, GensDataKlapper)
Historie uit advertenties
Brief aan het college van burgemeester en wethouders
(De Beyerd, Rijksmonument, Stadsmuur Markendaalseweg)
Middeleeuwse stadsmuur en tolbrugpoort blootgelegd in
Breda
Kroniek van Breda
Auteur
Otten, G.
Redactie
Redactie
Dalinghaus, Mathieu
Jespers, J.
Otten, G.
Jespers, J.
Gooskens, F.
Roon, JP. van
Hermans, Dr. CR. &
Leenders, K.A.H.W.
Kaa, P. van der &
Verhoeven, J.
Verhoeven, J.
Cantrijn, L.
Verhoeven, J.
Hinten, A.
Rattink., A.
Diepen, P. van
Suijlekom, L. van
Rattink, A.
Otten, G.
Dalinghaus, Mathieu
Redactie
Redactie
Otten, G.
Buijs, F.
Schets, A.L.
Koreman, E.
Cantrijn, L.
***
Otten, G.
Redactie
Berkvens, R.
Dalinghaus, Mathieu
Redactie
Jespers, J.
Otten, G.
Otten, G.
Berkvens, R.
Berkvens, R.
Redactie
Rattink, A.
Klankbordgroep
Monumenten Breda
Berkvens, R.
Dalinghaus, Mathieu
jr/nr-pag
2006/1-003
2006/1-015
2006/1-021
2006/1-022
2006/1-024
2006/1-025
2006/1-026
2006/1-027
2006/1-030
2006/1-034
2006/1-035
2006/1-036
2006/1-038
2006/2-043
2006/2-070
2006/2-072
2006/2-074
2006/2-075
2006/2-076
2006/2-078
2006/2-079
2006/2-080
2006/2-085
2006/2-087
2006/2-088
2006/2-091
2006/2-092
2006/2-092
2006/2-094
2006/3-099
2006/3-116
2006/3-118
2006/3-124
2006/3-128
2006/3-129
2006/3-133
2006/3-134
2006/3-140
2006/3-142
2006/4-147
2006/4-148
2006/4-153
Onderwerp
De geschiedenis van Oud-Boeimeer (Deel 4: Rokende
schoorstenen)
Nieuwe straatnamen (Deel 17)
'T Roode spook sluipt door Breda
Filips van Marnix Heer van St.Aldegonde en de Lutherse
kerk van Breda
In memoriam: Blondien Dikhoff-van Gurp
Nieuwe vereniging van stamboomonderzoekers
Stapelgek
Kroniek van Breda
Breda, zoals het was, werd en is geworden
Thoornse marktprijs der Rogge 2005
Pro Memorie (Citaten en fragmenten)
Studiegroep Historische Kaarten, Van Laurenburg tot Nassau
tot Oranje-Nassau
Studiegroep Historische Kaarten, Wilhelmus van Nassouwe
De geschiedenis van Oud-Boeimeer (Deel 5: Tussen
particulier initiatief en de woningwet)
Een belangrijke aanvulling op de ontwikkeling van de
Grazendonkstraat (Fam. Botermans, Gilze)
Het hart van Anna van Buren, of De onverwachte samenloop
van omstandigheden
Excursie naar Lier, stad aan de Nete
Rijkdom, kunst, boeken, honger en (bijna) oorlog in WestBrabant (Oranjeboom jaarboek 2005)
Nieuwe straatnamen (Deel 18)
De nieuwe secretaris van de Heemkundekring Breda
Straatverlichting en straatschenderijen in 1654
Twaalf kamers en twee grote zalen, onderzoekresultaten naar
het huis Bergvliet
Jaarverslag over 2005
Tussen stad en dorp — 'Zandberg'
Tentoonstelling in Princenhaags museum:
`Van veld naar veiling'
Uw secretaris treedt terug
Bredase erfgoed stichting (Bres) pleit voor belangrijke rol
erfgoed in Bredaas beleid
Zot Janneke (Stad Lier België)
Kroniek van Breda
De geschiedenis van Oud-Boeimeer
(Deel 6: Een `Revitalized suburb')
Herinneringen aan Oud-Boeimeer
Nieuwe straatnamen (Deel 19)
Antonius van Padua
Wie woont waar in 1876, adresboek Breda, incl. Ginneken,
Princenhage en Teteringen
Uit de oude schoenendoos, veilinggebouw
Even voorstellen, uw nieuwe voorzitter
Breda, zoals het was, werd en is geworden
Studiegroep Historische Kaarten, de tachtigjarige oorlog
Reunie na 25 jaar archeologie in Breda
In memorieam, Frie van der Heijden
Geschiedenis van de wijk Belcrum
De watertoren in de Belcrum
Auteur
Otten, G.
Otten, G.
Otten, G.
Zwieten, H. van
Beek, C. van
Redactie
Cantrijn, L.
Dalinghaus, Mathieu
Dalinghaus, M.
Redactie
Ratink, A.
Vergouwen, C.
Bemt, Dr. Chis. van de
Otten, G.
Otten, G.
Zwieten, H. van
Voermans, M.P.A.
Verhoeven, J.
Otten, G.
Voermans, M.P.A.
Otten, G.
Heijden, F. van der
Verhoeven, J.
Douwes Dekker, Olaf
Raaijmakers, H.
Verhoeven, J.
Witteveen, W.
Haneveer, J.S.
Dalinghaus, Mathieu
Otten, G.
Lijnzaad, W.
Otten, G.
Cantrijn, L.
Redactie
Raaijmakers, H.
Dongen, W. van
Dalinghaus, M.
Schets, H.
Kievith, H. de
Bestuur EVN
Linden, A. van der
Figlarek, J.
jr/nr-pag
2006/4-155
2006/4-159
2006/4-166
2006/4-167
2006/4-171
2006/4-174
2006/4-177
2006/4-179
2006/4-180
2006/4-183
2006/4-185
2006/4-185
2006/4-187
2006/4-191
2007/1-003
2007/1-011
2007/1-014
2007/1-022
2007/1-022
2007/1-024
2007/1-025
2007/1-028
2007/1-029
2007/1-031
2007/1-032
2007/2-039
2007/2-046
2007/2-048
2007/2-049
2007/2-050
2007/2-051
2007/2-053
2007/2-054
2007/2-055
2007/2-059
2007/2-060
2007/2-064
2007/2-066
2007/3-071
2007/3-077
2007/3-081
2007/3-082
2007/3-084
Onderwerp
De verbouwing van de huisjes op het Begijnhof tussen 1781
en 1788
Van witte vlek tot rode stip, Enkele resultaten van 25 jaar
archeologisch onderzoek in Breda
Een duveltje uit een doosje, het groot Breda's verhalenboek
Nieuwe straatnamen (Deel 20)
De belegering van Breda door Spinola 1624-1625
Kroniek van Breda
Vanouds de Molenstraat
Historie Bredase straatnamen herzien
Over de jeugd van den Hey-Acker,
de tuchtschool (1906-2006)
Pro Memorie (Citaten en fragmenten)
De oudste vermelding van straatverlichting in Breda (1496)
Het oorspronkelijke opschrift op de sokkel van het
ruiterstandbeeld van Willem III
Stadhouder-Koning Willem III
Studiegroep Historische Kaarten, Maria van Nassau
De straatnamen van Breda naar Ginneken (Schoolgang,
Halgang, De zandbergen, Rasenberg, Montenssteeg, de Rul)
In memoriam Frie van der Heijden
Uit de historie van de Bredase Brandweer, 1400-1887
De oudste vermelding van straatverlichting in Breda (1496)
Molen 'De Hoop' wordt in volle glorie hersteld
Een vreemd boek (de Oranjeboomstraat en omstreken)
Nieuwe straatnamen (Deel 21)
De orde van de kousenband
Kroniek van Breda
Havenboek
Studiegroep Historische Kaarten,
Inpoldering in West-Brabant
De Haven als entree tot Breda
Een roemrucht verleden schept ruimte voor de toekomst, uit
een folder van Fina, de eerste eigenaar van de Havengarage.
De haven ook op automatisch carillon
Water in de stad
FINA parking, de ziel van de city
De tweede fase (Haven)
Nieuwe straatnamen (Deel 22)
Grenspalen Breda - Rijsbergen
De vrede van Breda; Nassau en Breda
Studiegroep Historische Kaarten, Witte vlekken op de kaart
Kroniek van Breda
Verslag van de jaarvergadering, gehouden op 8 april 2006 !!,
in het Rondeel te Breda
Spelling van straatnamen
Praten met Jean Bergé
De lotgevallen van een Bredase muur in Amsterdam
De Wilhelminaboom in de Gaffelstraat
Uit de oude schoenendoos, (Princenhage, houten kruis)
Het gebed voor de koning bij de inwijding van de synagoge
in 1845
Auteur
Smits, A.
Hendriks, J.
Ierland, J. van
Otten, G.
Rooze, J.P.M. &
Eimermann, C.W.A.M.
Dalinghaus, Mathieu
Muntjewerff, H.
Muntjewerff, H.
Maas, R.
Ratink, A.
Otten, G.
Otten, G.
***
Wermeskerke, Mw. H. van
& Schets, H.
Muntjewerff, H. &
Gerritsen, H.
Raaijmakers, H.
Heijden. F. van der
Otten, G.
Raaijmakers, H.
Rattink, A.
Otten, G.
***
Dalinghaus, Mathieu
***
Mastright, C. van
Otten, G.
FINA Folder
Maassen, J.
Peeters, J.
FINA Folder
Dalinghaus, M.
Otten, G.
Dirven, P.
Veels, H.
Bemt, Ch. van de
Dalinghaus, Mathieu
Verhoeven, J. !!
Boerrigter, R.
Rattink, A.
Zwaard, J. van der
Oosterhout, H. van
Raaijmakers, H.
Otten, G.
jr/nr-pag
2007/3-086
2007/3-098
2007/3-103
2007/3-105
2007/3-107
2007/3-110
2007/3-110
2007/4-115
2007/4-119
2007/4-121
2007/4-126
2007/4-129
2007/4-132
2007/4-134
2007/4-154
2007/4-172
2007/4-174
2007/4-175
2007/4-176
2008/1-003
2008/1-008
2008/1-023
2008/1-026
2008/1-027
2008/1-028
2008/1-029
2008/1-030
2008/1-040
2008/1-043
2008/1-045
2008/1-052
2008/1-053
2008/1-054
2008/1-055
2008/1-056
2008/2-059
2008/2-071
2008/2-090
2008/2-091
2008/2-092
2008/2-093
2008/2-098
Onderwerp
De straatnamen van Hazeldonk, gemeente Breda (Deel 1)
Straatnamen, een kwestie van betekenis
Restauratie Begijnhof Breda
Sterf! (is overleden — sterf— sterff — sterft — stad- stierf)
Nieuwe straatnamen (Deel 23)
Bisdom Breda schenkt archief aan Stadsarchief Breda
De kroniek van Breda
Uit de oude schoenendoos, gesloopte kerken in Breda
Een nieuwe Bisschop, een nieuw bisschopswapen
'De Breda Obsessa, Chronographica ..... MDC3OCV' ofwel:
`Kroniek van de belegering van Breda, 1624-1625' uit het
latijn vertaald
Nieuwe straatnamen (Deel 24)
Bredasche padvinders
De kroniek van Breda
De Bredanaar Dries van Kuijk, beter bekend als Colonel
Parker
De straatnamen van Hazeldonk, gemeente Breda (Deel 2)
Enkele aantekeningen betreffende de polder Arboek
Studiegroep Historische Kaarten, de naam Breda
Studiegroep Historische Kaarten, Johan Maurits van NassauSiegen 'De Braziliaan', 1604-1679
Pro Memorie (Citaten en fragmenten)
Een aanvulling op de geschiedenis van de villa Vredeburcht
in Princenhage
De geschiedenis van Oud-Boeimeer (Deel 7: 'The
importance of older suburbs', het verleden als inspiratie voor
de toekomst
Het raadhuis van Princenhage
De aërogeengaslantaams aan het voormalig gemeentehuis
van Princenhage
Het voormalige raadhuis van Princenhage
Aanvullend onderzoek naar de geschiedenis van het
gemeentehuis van Princenhage
Het einde van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart kerk
Hoe moet je Bredase straatnamen spellen?
Senioren over Breda: Jan Mulder
Toren Grote Kerk Breda 1509 / 2009
Nieuwe straatnamen (Deel 25)
Het Breda Boek zet de geschiedenis van Breda op een rij
Studiegroep Historische Kaarten, reis naar Spitsbergen
Studiegroep Historische Kaarten, (fotografie, Martien
Coppens)
Studiegroep Historische Kaarten, (Abdijen, Kloosters,
turfvaarten)
Studiegroep Historische Kaarten, bezoek aan stadsarchief
De Emerweg
De geschiedenis van Oud-Boeimeer (Deel 8: Terug naar de
Boeimeerpolder)
De Begijnen en de vlucht van Breda in 1940
Nieuw redactielid Frans Roelvink stelt zich voor
Nieuw redactielid Frans Wetzels stelt zich voor
Uit de oude schoenendoos (Lindenborg, Lindenburg)
Nieuwe straatnamen (Deel 26)
Auteur
Otten, G.
Boerrigter
Rasenberg, M.
Buijs, F.
Otten, G.
Redactie
Dalinghaus, Matieu
Raaijmakers,H.
Dalinghaus, M.
Eimermann, C.
Otten, G.
Broek, T. van den
Dalinghaus, Matieu
Jespers, J.
Otten, G.
Otten, G.
Schets, H.
Klompenhouwer-Prost,
Mv. G.
Rattink, A.
Weert, L. de
Otten, G.
Brekelmans, Dr. F.A.
Otten, G.
Raaijmakers, H.
Otten, G.
Sweere, J.
Wetzels, F.
Rattink, A.
Duijf, G.
Otten, G.
Redactie
Zwaard, J. van der
Bemt, Ch. van de
Weiten, A.
***
Leenders, K.A.H.W.
Otten, G.
Smits, A.
Roelvink, F.
Wetzels, F.
Raaijmakers, H.
Otten, G.
jr/nr-pag
2008/2-110
2008/2-110
2008/2-111
2008/3/4-125
2008/3/4-147
2008/3/4-148
2008/3/4-153
2008/3/4-155
2008/3/4-157
2008/3/4-157
2008/3/4-158
2008/3/4-161
2008/3/4-165
2009/1-003
2009/1-004
2009/1-005
2009/1-007
2009/1-010
2009/1-021
2009/1-022
2009/1-024
2009/1-031
2009/1-032
2009/1-033
2009/1-034
2009/1-041
2009/1-044
2009/2-059
2009/2-059
2009/2-068
2009/2-074
2009/2-075
2009/2-076
2009/2-077
2009/2-091
2009/2-094
2009/2-095
2009/2-101
2009/2-102
2009/3-108
2009/3-111
2009/3-121
2009/3-122
Onderwerp
Geslaagde Open Monumentendag 2008 op Landgoed de
Klokkenberg
Aanvulling op de straatnamen: De Burgstsedreef
Kroniek van Breda
Pindorp, een vergeten Bredaas Industrieterrein onder
Terheijden
Digitale Oranjeboom (CD-ROM, jaarboeken)
Breda en de crisis van de jaren dertig
Bredase feestverlichting
Een Kerstverhaal
Kerstmanifestatie Grote Kerk
Zoektocht in oorlogstijd
Nieuwe straatnamen (Deel 27)
'Stadshelden', Het twaalfde boek van Rinie Maas
Duch-American heritage day
Veranderingen
De sloop De Herberghe van de Heer of Huis van Elderen is
Breda als Nassaustad onwaardig!
Reigerstraat 18-24, een onbeschermd stadsgezicht
Nieuwe feiten omtrent Pindorp
De straatnamen in de Hartel, gemeente Breda (Deel 1)
Het leven en werk van Jan Strube, presentatie van Anton
Joosen
Foto impressie Lerstmarkt 2008
Thoornse Marktprijs der Rogge 2008
De 19' regionale Heemkundequiz 2008 te Hoeven
Lezing door Drs. FWC Buijs over ; David Portius en zijn
kaart van Breda' wo 8 oktober 2008 in het Rondeel
Onderzoeksarchief woordenboek Brabantse dialecten
raadpleegbaar (Persbericht)
Nieuwe straatnamen (Deel 27)
Bpekbespreking: Industrieel erfgoed in Via Breda, een factor
van belang (Breda, 2008)
Huurprijzen in Breda en omstreken, een eerste verkenning
Het heeft Hare Majesteit behaagd ....
Christoffel Verhoff, een 17. eeuwsw Bredase landmeter
Praten met Bert Moelands
Waterschap Brabantse Delta
Het oudste vliegveld van Nederland, presentatie dhr. Adriaan
van Riel !!
Verslag van de jaarvergadering, gehouden op 18 april 2009
in de NH-Johanneskerk te Princenhage
De straatnamen van de Hartel, gemeente Breda (Deel 2)
De West Brabantse vogelwerkgroep
Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Kees Brands presenteerde boek over Emerweg en omgeving
Nieuwe straatnamen (Deel 29)
Kroniek van Breda
Heemkundige herinneringen door het oog van een
negentigjarige
Van meisjespatronaat tot huishoudschool de Nieuwstraat
Straatnamen in de Hartel (Deel 3)
Feestelijkheden rond jarige toren
Auteur
Smits, P.
Leenders, K.A.H.W.
Dalinghaus, Mathieu
Otten, G.
Roelvink, F.
Muntjewerff, V.
Dalinghaus, M.
Roelvink, F.
Smits, P.
Rattink, A.
Otten, G.
Raaijmakers, H.
Smits, P.
Roelvink, F.
Dongen, W. van
Roelvink, F.
Siebers, L. & Otten, G.
Otten, G.
Voermans, M.P.A.
Redactie
Bastiaansen, J.
Voermans, M.P.A.
Voermans, M.P.A.
Redactie
Otten, G.
Wetzels, F.
Broek, T. van den
Smits, P.
Broek, T. van den
Rattink, A.
Voermans, M.P.A.
Voermans, M.P.A.
Voermans, M.P.A.
Otten, G.
Sanden, A. van der
Henk Baartmans &
Willem Eeckelaar
Raaijmakers, H.
Otten, G.
Rattink, A.
Cantrijn, L.
Godrie-van Gils, Drs. G.
Leenders, K.
Raaijmakers, H.
jr/nr-pag
2009/3-125
2009/3-127
2009/3-129
2009/3-136
2009/3-138
2009/3-142
2009/3-143
2009/3-144
2009/3-145
2009/3-146
2009/3-151
2009/3-154
2009/3-160
2009/3-163
2009/3-166
2009/4-171
2009/4-174
2009/4-177
2009/4-181
2009/4-185
2009/4-204
2009/4-206
2009/4-208
2009/4-213
Onderwerp
Behoud van het tramdepot aan de Mastbosstraat
Tienden, Cijnzen, Pachten
Nieuwe straatnamen (Deel 30)
Erfgoedbrief 10
Een buikje, eenentwintig vensters en een glazen bol,
boekbespreking: Historische canon van Breda
Hoe komen nieuwe straatnamen tot stand?
Reactie op het artikel Hoe komen nieuwe straatnamen tot
stand?
Restant 17 eeuwse speelhuis ontdekt
Vernieuwde website voor het stadsarchief Breda
Verdwenen schoolgebouwen in Breda (Deel 1)
Bergmolen de Korenbloem te Ulvenhout
Musea in Breda
Aanwijzingen voor de auteurs
Leuven, zaterdag 16 mei 2009, de jaarlijkse excursie
Kroniek van Breda
Heemkundige herinneringen van een achtentachtigjarige
Beschermd stadsgezicht
Mijn jeugd in de Vredenburchstraat
Martinus Wijnaendts van Stein (1786-1873) geluksvogel of
bedrieger?
De namen van de dreven in het Ulvenhoutsebos (Deel 1)
In gesprek met .... Pieter Jurgers
Pindorp (Deel 3)
Nieuwe straatnamen (Deel 31)
Kroniek van Breda
Auteur
Oosterhout, K.
Leenders, K.
Otten, G.
Roelvink, F.
Wetzels, F.
Gemeente Breda
Wetzels, F.
Roelvink, F.
Roelvink, F.
Smits, P.
Roelvink, F.
Smits, P.
Redactie
Voermans, M.P.A.
Rattink, A.
Rattink, A.
Roelvink, F.
Link-Moelands, J.
Smits, P.
Otten, G.
Wetzels, F.
Otten, G.
Otten, G.
Rattink, A.
Download